PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 66 | 2 |

Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na zdolność szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w warunkach modelowych

Warianty tytułu

EN
Factors inluencing the ability of the selected strains of Lactobacillus genera to lower the amount of ochratoxin A in model conditions

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Ochratoksyna A jest jednym z najbardziej popularnych toksycznych metabolitów pleśni zanieczyszczających żywność i pasze klimatu centralnej i wschodniej Europy. Obecne trendy i wymagania stawiane producentom żywności przez konsumentów sprawiają, że istnieje konieczność stałego podnoszenia jakości pasz i żywności, także w odniesieniu do mikotoksyn. Dużym zainteresowaniem badaczy cieszą się metody dekontaminacji skażonych produktów, w tym na szczególną uwagę zasługują metody biologiczne z wykorzystaniem szczepów bakterii fermentacji mlekowej o zdolności do obniżania skażenia mikologicznego i redukcji zawartości ochratoksyny A (OTA) w środowisku. Celem pracy była ocena wpływu początkowej liczby bakterii z rodzaju Lactobacillus oraz czasu ich hodowli na stopień obniżania zawartości OTA w warunkach modelowych. Analiza statystyczna wyników wykazała brak istotnych różnic w poziomie eliminacji OTA z podłoża przez badane szczepy bakterii fermentacji mlekowej przy początkowej liczbie bakterii 10⁷ oraz 10⁹ j.t.k./cm³. Istotnie niższy poziom eliminacji OTA uzyskano w doświadczeniach, w których początkowa liczba bakterii wynosiła 10⁵ j.t.k./cm³. Proces eliminacji OTA przez badane szczepy bakterii fermentacji mlekowej ze środowiska jest częściowo odwracalny, a zawartość mikotoksyny w podłożu może ponownie wzrastać od kilku do kilkunastu jednostek procentowych w 4 dobie hodowli bakterii.
EN
Ochratoxin A is one of the most common toxic metabolites produced by moulds, which contaminates food and fodder in climate of central and eastern Europe. Current trends and the requirements imposed to the food producers cause a necessity to improve the quality of food and feed, what also refers to mycotoxins. Methods for food decontamination are a subject of interest for scientists, especially the biological methods for eliminating or reducing OTA content in the environment by the lactic acid bacteria strains. The aim of the study was to evaluate an impact of the initial number of bacteria and time of cultivation on the amount of OTA reduced in growth medium by bacteria within the Lactobacillus genera. According to the statistical analysis it can be assumed that there was no significant difference between the ability of examined strains of lactic acid bacteria to reduce an ochratoxin A content in the growth medium at the initial number of cells equal to 10⁷ and 10⁹ CFU/cm³. Examined Lactobacillus strains eliminate significantly less of OTA molecules at the initial number of bacteria equal 10⁵ CFU/cm³. The process of lowering the amount of ochratoxin A is partially reversible and the amount of OTA in the medium can increase in the fourth day of bacteria’s growth.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

66

Numer

2

Opis fizyczny

s.21-33,rys.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Technologii Fermentacji, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ul.Rakowiecka 36, 05-532 Warszawa
autor
autor

Bibliografia

 • 1. Amigot S. L., Fulgueira C. L., Bottai H., Basilico J. C. (2006). New parameters to evaluate forage quality. Postharvest Biol. Technol., 41, 215-224
 • 2. Baranowski A., Richter W. I. F., Grzybowski G. (2003). Wybrane mikotoksyny występujące w paszach gospodarskich. Prace i mat. zootechniczne. Monografie i rozprawy. Jastrzębiec
 • 3. Dalie D. K. D., Deschamps A. M., Richard – Forget F. (2010). Lactic acid bacteria – Potential for control of mould growth and mycotoxins: A review. Food Contr., 21, 370-380
 • 4. Fuchs S., Sontag G., Stidl R., Ehrlich V., Kundi M., Knasmüller S. (2008). Detoxification of patulin and ochratoxin A, two abundant mycotoxins, by lactic acid bacteria. Food Chem. Toxicol., 46, 1398-1407
 • 5. Grajewski J. (2003). Możliwości inaktywacji ochratoksyny A w badaniach in vitro oraz in vivo u kurcząt. Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
 • 6. Gwiazdowska D., Czaczyk K., Gwiazdowski R. (2008). Usuwanie wybranych mikotoksyn z podłoża przez bakterie fermentacji propionowej i mlekowej. IX Konferencja Naukowa: Mikotoksyny w żywności i paszach. 25-27 czerwca 2008. Bydgoszcz, 65
 • 7. Kapturowska A., Stecka K., Zielińska K., Kupryś M. (2010). Ocena zdolności szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w warunkach modelowych. Monografia: Wielokierunkowość badan w rolnictwie i leśnictwie, Kraków: UR, t. 1, 107-112
 • 8. Kluczek J. P., Kojder A. (2000). Mikotoksyny w zarysie. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Akademii Techniczno–Rolniczej w Bydgoszczy
 • 9. Magnusson J., Schnürer J. (2005). Antifungal lactic acid bacteria as biopreservatives. Trends Food Sci. Techol., 16, 70-78
 • 10. Mateo E. M., Medina A., Mateo F., Valle-Algarra F. M., Pardo I., Jimenez M. (2010). Ochratoxin A removal in synthetic media by living and heat-inactivated cells of Oenococcus oeni isolated from wines. Food Contr., 21, 23-28
 • 11. Meca G., Blaiotta G., Ritieni A. (2010). Reduction of ochratoxin A during the fermentation of Italian red wine. Moscato, Food Contr., 21, 579-583
 • 12. O’Brien E., Dietrich D. (2005). Quantification and identification of fungal propagules in well-managed baled grass silage and in normal on-farm produced bales. Crit. Rev. Toxicol., 35, 33-53
 • 13. Pierides M., El-Nezami H., Peltonen K., Salminen S., Ahokas J. (2000). Ability of dairy strains of lactic acid bacteria to bind aftatoxin M1 in a food model. J. Food Protect., 63, 645–650
 • 14. Piotrowska M., Żakowska Z. (2000). The biodegradation of ochratoxin A in food products by lactic acid bacteria and baker’s yeast. Progr. Biotechnol., Food Biotechnol., 17: 307- 310
 • 15. Piotrowska M., Żakowska Z. (2005). The elimination of ochratoxin A by lactic acid bacteria. Pol. J. Microbiol., 54, 279-286

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04f895b3-a095-44fb-9a37-9e1b7802f6cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.