PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 49 |

Tytuł artykułu

Effect of breed and season on the boar’s semen characteristics

Warianty tytułu

PL
Wpływ sezonu oraz rasy knura na wybrane cechy nasienia

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The investigation was carried out on 6627 boars ejaculates collected from the following breeds: Polish Large White, Polish Landrace, Pietrain, Duroc × Pietrain. Ejaculates were obtained in 2003–2008 in Breeding Centre for Animal Reproduction in Łowicz. The aim of this study was to assess the impact of boars breed and season on some characteristics of ejaculates: volume, sperm concentration, % of live sperm in the ejaculate. Among the four studied breeds, the largest volume of ejaculate was found in Pietrain, when the smallest one in Duroc × Pietrain. The concentration of spermatozoa in ejaculates was the highest in Durock × Pietrain and the lowest in Pietrain breed. The lowest % of live spermatozoa in the ejaculate was observed for PL. The parameters of ejaculates was also infl uenced by the month of collection. The largest volume of ejaculate was found at autumn-winter season. In these months the concentration of spermatozoa was the lowest. The highest concentration of sperm and a high % of live spermatozoa were noticed in ejaculates collected during the late winter and spring time. It was prooved that the season and breed has an effect on the volume, sperm concentration and the ratio of live sperm in ejaculates obtained from AI boars.
PL
Wpływ sezonu oraz rasy knura na wybrane cechy nasienia. Badania przeprowadzono na 6627 ejakulatach pobranych od knurów następujących ras: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, pietrain, duroc × pietrain. Dane o ejakulatach pobieranych w latach 2003–2008 pochodziły z Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Celem badań była ocena wpływu rasy knura i pory roku na niektóre cechy nasienia: objętość, koncentrację plemników oraz procent plemników żywych w ejakulacie. Spośród czterech badanych ras największą objętość ejakulatu stwierdzono u rasy pietrain, najmniejszą zaś u duroc × pietrain. Koncentracja plemników w nasieniu była najwyższa u duroc × pietrain i najniższa u pietrain. Najniższy procent żywych plemników w ejakulacie zaobserwowano u pbz. Miesiąc, w którym pobierano nasienie od knurów, również wpłynął na parametry ejakulatów. Największe objętości ejakulatów uzyskiwano w sezonie jesienno-zimowym. W tych miesiącach również koncentracja plemników była najmniejsza. Najwyższą koncentrację plemników w nasieniu i wysoki procent plemników żywych zanotowano podczas późnej zimy i wiosny. Podsumowując, można stwierdzić, że sezon pobrania nasienia i rasa knura mają wpływ na objętość, koncentrację plemników i odsetek plemników żywych w ejakulatach uzyskiwanych od samców używanych do inseminacji.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

49

Opis fizyczny

p.77-86,fig.,ref.

Twórcy

 • Departament of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor

Bibliografia

 • BRONICKA A., DEMBIŃSKI Z., 1999: Aktualne kryteria oceny oraz uwarunkowania jakości na­sienia knura. Medycyna Wet. 55 (7), 436-439.
 • BRUCKA-JASTRZĘBSKA E., BIAŁEK M., BRZEZIŃSKA M., KAŃCZUGA D., DREW­NOWSKI W., LISIECKI L., 2008: Parametry ejakulatu w zależności od rasy świń. Medycy­na Wet. 64 (10), 1248-1251.
 • DUBIEL A., 1987: Wpływ wieku oraz leków układu adrenergicznego na odruchy płciowe i właściwości nasienia knurów wybranych ras. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 340, 121-140.
 • GASIŃSKI M., 1999. Zasady postępowania z na­sieniem knura. Trzoda chlewna 4: 24-26.
 • GĄCZARZEWICZ D., UDAŁA J., LASOTA B., BŁASZCZYK B., 2000: Kształtowanie się wybranych wskaźników oceny jakościowej i biochemicznej nasienia knurów eksploato­wanych w zakładzie unasienniania zwierząt. Zesz. Nauk. Chów Hod. Trzody Chlewnej 48 (1), 93-101.
 • KONDRACKI S., 2003: Wykorzystanie insemi­nacji w chowie świń. Hodowca Trzody Chlew­nej 2, 32-35.
 • KONDRACKI S., ANTOLIK A., ZWIERZ B., 1997: Cechy nasienia knura w zależności od pory roku. Rocz. Nauk. Zoot. T. 24, z. 3, 67-76.
 • KONDRACKI S., WYSOKIŃSKA A., KOWALCZYK Z., 2003: Wpływ krzyżowania ras duroc i pietrain na cechy ejakulatów knurów mieszańców dwurasowych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68 z. 2, 105-112.
 • KUNAVONGKRIT A., PRATEEP P., 1995: Influ­ence of ambitne temperature on reproductive efficiency in pigs: (1) boar semen quality. Pig J. 35, 43-47.
 • MILEWSKA W., 2007: Ocena przyżyciowa knu­rów rasy hampshire i pietrain oraz mieszańców dwurazowych, a efekt użytkowania rozpłodo­wego w stacjach unasienniania loch. Medycy­na Wet. 63 (6), 708-711.
 • MILEWSKA W., ELJASIAK J., TYMIŃSKI K., 2003: Długość użytkowania przyczyny brako­wania oraz jakość nasienia knurów insemina­cyjnych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodow­lanego 68 z. 2, 123-130.
 • POKRYWKA K., RUDA M., 2004: Wpływ se­zonu eksploatacji na wybrane wskaźniki ilo­ściowe i jakościowe nasienia knurów rozpo­czynających użytkowanie w różnym wieku. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 72 z. 2, 85-92.
 • SŁAWETA R., STRZEŻEK J., 1984: Pora roku a właściwości biologiczne konserwowanego nasienia knura. Medycyna Wet. 40(10), 619­622.
 • STRZEŻEK J., 1999: Andrologia. Wyd. Platan, Kraków, 201-215.
 • SZOSTAK B., 2003: Wpływ genotypu, wieku knura i sezonu eksploatacji na wybrane cechy ejakulatów. Zeszyty Naukowe Przeglądu Ho­dowlanego 68 z. 2, 147-152.
 • UDAŁA J., GĄCZARZEWICZ D., LASOTA B., BŁASZCZYK B., SEREMAK B., STANKIE­WICZ T., 2005: Charakterystyka zmian budo­wy morfologicznej plemników knurów użyt­kowanych w inseminacji. Folia Univ. Agric. Stetin. Zootechnika 243 (47), 161-172.
 • WYSOKIŃSKA A., KONDRACKI S., BA­NASZEWSKA D., 2005: Wpływ pory roku na cechy fizyczne ejakulatu knurów mieszańców duroc x pietrain i hampshire x pietrain oraz ra­sowych knurów ras duroc, hampshire i pietrain. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 1, nr 3, 533-541.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04f4a7b0-53dd-44c1-af19-bce1b1261cb8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.