PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 2 |

Tytuł artykułu

Agriculture in the face of climate challenges - the problem of greenhouse gas emissions

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Rolnictwo wobec wyzwań klimatycznych - problem emisji gazów cieplarnianych

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Changes in seasonal weather cycles, a growing number of extreme phenomena, an upward trend in temperature and changes in the distribution of rainfall, significantly affect the functioning and effectiveness of agriculture. However, agriculture plays a major role in the emergence and intensification of these phenomena. The aim of the article is to present, analyse and evaluate the relations between agriculture and climate, with particular emphasis on greenhouse gas (GHG) emissions from agriculture in these relations. A cause-and-effect analysis was conducted based on literature studies, using the descriptive statistics method and analysis of the development trend. The basis for analysis were data on GHG emissions in the European Union (EU-28). The contribution of agriculture to the EU’s greenhouse gas emissions, albeit slightly but still increasing in recent years. The level of this emission is determined primarily by the type of agricultural activity conducted – animal production is definitely responsible for higher emissions than plant production. It is difficult to present a universal model of agricultural adaptation to climate change and a set of actions limiting the negative impact of agricultural production on climate. This is hindered by both the specificity of the agricultural sector and the large diversity of local conditions and applied farming practices. The opportunity to increase the effectiveness of actions taken may be a better connection between the implementation of objectives including the reduction of the causes and negative consequences of climate change and the objectives of sustainable agricultural development.
PL
Zmiany sezonowych cyklów pogodowych, rosnąca liczba zjawisk ekstremalnych, wzrostowy trend temperaturowy i zmiany rozkładu opadów znacząco wpływają na funkcjonowanie i efektywność rolnictwa. Jednak to rolnictwo ma duży udział w powstawaniu i intensyfikacji tych zjawisk. Celem artykułu jest przedstawienie, analiza i ocena relacji rolnictwo – klimat, ze szczególnym uwzględnieniem w tych relacjach emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Analizę przyczynowo-skutkową przeprowadzono na podstawie przeglądu literatury, z wykorzystaniem metody statystyki opisowej oraz analizy tendencji rozwojowej (trendu). Podstawę analiz stanowiły dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE-28). Udział rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych UE, choć nieznacznie, ale jednak rośnie w ostatnich latach. O poziomie tej emisji decyduje przede wszystkim typ prowadzonej działalności rolniczej – produkcja zwierzęca zdecydowanie odpowiada za większe emisje niż produkcja roślinna. Trudno zaprezentować uniwersalny model adaptacji rolnictwa do zmian klimatycznych i zestaw działań ograniczających negatywne oddziaływanie produkcji rolnej na klimat. Utrudniają to zarówno specyfika sektora rolnego, jak i duże zróżnicowanie warunków lokalnych oraz stosowanych praktyk rolniczych. Szansą na zwiększenie efektywności podejmowanych działań, może być lepsze powiązanie realizacji celów obejmujących redukcję przyczyn i negatywnych konsekwencji zmian klimatycznych oraz celów zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

21

Numer

2

Opis fizyczny

p.246-255,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Macroeconomics and Development Research, Poznań University of Economics and Business, Niepodleglosci Av. 10, 61-875 Poznan, Poland

Bibliografia

 • COP24. 2018. Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu – COP24 (Impact of agriculture on climate change), https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wplyw-rolnictwa-na-zmiany-klimatu-cop24, access: 12.04.2019.
 • Dorszewski Piotr, Małgorzata Grabowicz, Jerzy Kaszkowiak, Sylwester Borowski. 2015. Bezpieczeństwo klimatu a emisja gazów cieplarnianych przez inwentarz żywy (Climate safety and greenhouse gas emissions from livestock). Logistyka 5: 765-773.
 • Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/2284 of 14 December 2016. on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, the amendment of Directive 2003/35/EC and the repeal of Directive 2001/81/EC, http://www.kobize.pl/uploads/ materialy/prawo/akty_prawne_UE/dyrektywa_2016_2284.pdf, access: 10.04.2019.
 • EEA (European Environment Agency). 2015. Rolnictwo wobec zmian klimatu (Agriculture in the face of climate change), https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/artykuly/ rolnictwo-wobec-zmian-klimatu, access: 10.04.2019.
 • Mruk Henryk (ed.). 2003. Analiza rynku (Market analysis). Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Osiński Łukasz. 2018. PE za zmniejszeniem emisji CO2 przez transport, rolnictwo i budynki (EP for reducing CO2 emissions from transport, agriculture and buildings), https://www.ppr.pl/ wiadomosci/pe-za-zmniejszeniem-emisji-co2-przez-transport-rolnictwo-i-budynki, access: 12.04.2019.
 • Syp Alina. 2017. Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w latach 1990-2014 (Greenhouse gas emissions from agriculture between 1990 and 2014). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 17 (2): 244-255.
 • UN Environment. 2018. Emissions Gap Report. 2018. Nairobi: United Nations Environment Programme, https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018, access: 12.04.2019.
 • Wieliczko Barbara. 2016. Jaki mechanizm redukcji emisji gazów cieplarnianych zastosować w odniesieniu do rolnictwa Unii Europejskiej? (What mechanism to reduce greenhouse gas emissions should be applied to agriculture in the European Union?). Studia i Prace WNEIZ US 44 (3): 263-271.
 • Witkowska-Dąbrowska Mirosława. 2018. Zmiany w wielkości emisji gazów cieplarnianych i amoniaku do powietrza z działalności rolniczej w Polsce i UE – analizy z wykorzystaniem wskaźników zrównoważonego rozwoju (Changes in the amount of greenhouse gas and ammonia emissions to the air from agricultural activity in Poland and the EU – analysis with the use of sustainable development indicators). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2): 303-314.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04e26b0d-a444-4de6-9f79-a44ccc1de366
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.