PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 3 |

Tytuł artykułu

Wytrzymałość na ścinanie gruntów pylastych stabilizowanych popiołami fluidalnymi

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Shear strength of silty soils stabilized with fluidized bed ash

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie pyłu grubego ilastego i popiołu lotnego fluidalnego po spalaniu węgla kamiennego w Elektrowni „Połaniec” oraz kompozytów powstałych z wymieszania gruntu pylastego z dodatkiem 10 i 40% (wagowo) popiołu fluidalnego. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zagęszczenia zwiększyły się wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności badanych materiałów, a zawodnienie próbek spowodowało ich zmniejszenie. Zwiększenie dodatku popiołu spowodowało zaś zwiększenie badanych parametrów w stosunku do gruntu pylastego.
EN
The paper presents the results of tests of shear strength of clayey coarse silt and fluidized fly ash after hard coal combustion at the “Połaniec” Power Plant as well as composites made of silty soil mixed with the addition of 10 and 40% (by weight) of fluidized fly ash. It was found that along with the increase in compaction, the values of the angle of internal friction and cohesion of the tested materials increased, and the saturation of the samples reduced the shear strength parameters. On the other hand, increasing the addition of the ash caused an increase in the tested parameters in relation to the silty soil.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

3

Opis fizyczny

s.37-45,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, Kraków
autor
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, Kraków

Bibliografia

 • Bastian, S. (1980). Betony konstrukcyjne z popiołem lotnym. Warszawa: Arkady.
 • Falaciński, P., Garbulewski, K., Kledyński, Z., Skutnik Z. i Ziarkowska, K. (2004). Badania barier hydraulicznych z zawiesin cementowo-bentonitowych z dodatkiem popiołów fluidalnych. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2 (29), 202–215.
 • Galos, K. i Uliasz-Bocheńczyk, A. (2005). Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21 (1), 23–42.
 • Gawlicki, M., i Roszczynialski, W. (2000). Nowe elementy w gospodarce odpadami energetycznymi. W Materiały III Szkoły Gospodarki Odpadami, Rytro – Kraków (strony 91–100).
 • Glinicki, M.A. i Zieliński, M. (2007). Rozmieszczenie porów powierzchniowych w betonie z dodatkiem fluidalnego popiołu lotnego. Cement–Wapno–Beton, 12/74 (3), 133–138.
 • Gruchot, A. (2016). Utylizacja odpadów powęglowych i poenergetycznych do celów inżynierskich jako czynnik kształtowania i ochrony środowiska. Zeszyty Naukowe 533, Rozprawy 410 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja.
 • Gruchot, A. i Zawisza, E. (2007). Badania parametrów geotechnicznych wybranych odpadów przemysłowych w aspekcie wykorzystania ich do budownictwa drogowego. Przegląd Górniczy, 10, 26–32.
 • Gruchot, A. i Zydron, T. (2015). Determination of frictional resistance at the contact between chosen furnace waste and geosynthetics. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 14 (4), 35–47.
 • Gruchot, A., Zydroń, R. i Gałowicz, E. (2015). Parametry wytrzymałościowe fluidalnego popiołu lotnego z Elektrowni „Połaniec”. Annual Set The Environment Protection. Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 498–518.
 • Hycnar, J. (2006). Czynniki wpływające na właściwości fizykochemiczne i użytkowe stałych produktów spalania paliw w paleniskach fluidalnych. Katowice: Wydawnictwo Górnicze.
 • Kabała, J. i Listkiewicz, J. (2004). Wpływ stabilizacji składu chemicznego, fizycznego i ilościowego ubocznych produktów spalania węgla i odsiarczania spalin z kotłów fluidalnych na możliwość ich gospodarczego wykorzystania. Fluidalne Spalanie Węgla w Energetyce, 124–130.
 • Pyssa, J. (2005). Odpady z energetyki – przemysłowe zagospodarowanie odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21 (3), 85–92.
 • Rosik-Dulewska, Cz. (2005). Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa: PWN.
 • Roszczynialski, W. i Gawlicki, M. (2004). Uboczne produkty spalania jako składniki spoiw mineralnych. W Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, Rytro (strony 211–220).
 • Rutkowska, G., Wichowski, P. i Mroczkowska, A. (2016). Kształtowanie właściwości betonu zwykłego na bazie cementów z dodatkiem włókien stalowych i popiołu lotnego. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 15 (3), 71–80.
 • Szponder, D.K. i Trybalski, K. (2009). Określenie właściwości popiołów lotnych przy użyciu różnych metod i urządzeń badawczych. Górnictwo i Geoinżynieria, 4, 287–298.
 • Zawisza, E. (1987). Badania modelowe odkształceń podłoża pylastego pod obciążeniem. Archiwum Hydrotechniki, 34 (1–2), 143–157.
 • Zawisza, E. i Kuska, N. (2016). Właściwości geotechniczne popiołów lotnych w zależności od strefy odpylania. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 15 (2), 103–112.
 • Zawisza, E., Kamińska, K. i Janusz, I. (2011). Wodoprzepuszczalność żużli wielkopiecowych, popiołów lotnych oraz ich mieszanek. Nauka Przyroda Technologie, 5 (5), 1–10.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04dda52b-3f1f-4c2e-be31-b5624c7eb100
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.