PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 06 | 3 |

Tytuł artykułu

Suggested methods for protective and commercial management in the forests with stands of Oxyporus mannerheimi Gyll., 1827 (Coleoptera, Staphylinidae)

Warianty tytułu

PL
Propozycja postępowania ochronnego i gospodarczego w lasach ze stanowiskami występowania pogrzybnicy Mannerheima (Oxyporus mannerheimi Gyll., 1827) (Coleoptera, Staphylinidae)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The Oxyporus mannerheimi Gyll., 1827 is a species of beetle belonging to the family of rove beetles (Staphylinidae) included in the list of invertebrate species protected under Natura 2000 – European network of protected areas. In Poland, this species has been under legal protection since 2004. This paper contains the list of hitherto known locations of O. mannerheimi in Poland and characterizes new locations in the Białowieża and Starachowice Forest Districts. The data concerning new locations have been obtained in the course of research of wild fauna and flora (within the meaning of the Habitat Directive of the EU) carried out within the areas under administration of PGL Lasy Państwowe (State Forests) in 2006-2007. The research study revealed that O. mannerheimi occurred in 50 clusters in the Białowieża Forest District and in two clusters in the Starachowice Forest District. For all locations, the forest type and habitat conditions have been specified based on which the analysis of species preference was determined as to the type of forest habitats and solutions are proposed for protection of this species within managed forest areas.
PL
Pogrzybnica Mannerheima (Oxyporus mannerheimi Gyll., 1827) jest gatunkiem chrząszcza z rodziny kusakowatych (Staphylinidae) zamieszczonym na liście bezkręgowców chronionych w europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. W Polsce podlega ochronie prawnej od 2004 roku. W pracy zestawiono dotychczas znane stanowiska występowania O. mannerheimi w Polsce oraz scharakteryzowano nowe stanowiska z Nadleśnictw Białowieża i Starachowice. Dane o nowych stanowiskach uzyskano z inwentaryzacji dzikiej fauny i flory (w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej UE) przeprowadzonej na obszarach administrowanych przez PGL Lasy Państwowe w latach 2006-2007. Podczas inwentaryzacji stwierdzono występowanie O. mannerheimi w 50 wydzieleniach Nadleśnictwa Białowieża i dwóch wydzieleniach Nadleśnictwa Starachowice. Dla wszystkich stanowisk podano charakterystykę drzewostanu i warunków siedliskowych, na podstawie których dokonano analizy preferencji gatunku w stosunku do typów środowisk leśnych, oraz zaproponowano postulaty ochrony gatunku na zagospodarowanych obszarach leśnych.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

06

Numer

3

Opis fizyczny

http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_60.pdf

Twórcy

autor
 • Department of Forest Entomology, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan, Poland
 • Department of Forest Entomology, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
autor
 • Department of Forest Entomology, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
autor
 • Department of Forest Entomology, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
autor
 • Department of Silviculture, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland

Bibliografia

 • ALEKSANDROWICZ O., TSINKEVICH V., 2006. Aktualny stan poznania fauny chrząszczy (Insecta: Coleoptera) białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. In: Nauka – Przyroda – Człowiek. Konferencja Jubileuszowa z okazji 85-lecia Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieża 9-10 czerwca 2006. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 83-103.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J., SZUJECKI A., 1979. Chrząszcze, Coleoptera. Katalog fauny Polski. Cz. 32, t. 6. PWN, Warszawa.
 • DERUNKOV A., MELKE A., 2001. Staphylinidae bez Micropeplinae i Pselaphinae. In: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Eds. J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa: 133-147.
 • FERENCA R., IVINSKIS P., MERŽIJEVSKIS A., 2002. New and rare Coleoptera species in Lithuania. Ekologya 3: 25-31.
 • KUBISZ D., 2004. Oxyporus mannerheimi Gyllenhal, 1827 Pogrzybnica Mannerheima. In: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Eds. P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski. T. 6. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 115-117.
 • KUBISZ D., SZWAŁKO P., 1991. Nowe dla Podlasia i Puszczy Białowieskiej gatunki chrząszczy (Coleoptera). Wiad. Entomol. 10, 1: 5-14.
 • LÖBL I., SMETANA A., 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2. Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Apollo Books, Stenstrup.
 • PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M., 2002. Coleoptera. Chrząszcze. In: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Ed. Z. Głowaciński. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 88-112.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. 2004. Dz. U. 220, poz. 2237.
 • SHULAEV N.V., 2008. Contributions to the rove-beetle fauna (Coleoptera, Staphylinidae) of the Republic of Tatarstan. Entomol. Rev. 88, 1: 34-41.
 • SZUJECKI A., 2008. Chrząszcze – Coleoptera, Kusakowate – Staphylinidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19, z. 24a. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04dcda2a-7095-4689-a1d8-cfd3bdb7eea4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.