PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | 6 |

Tytuł artykułu

Płynność finansowa w przedsiębiorstwach rolniczych - specyfika czy klasyka?

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Liquidity in agricultural enterprises - specificity or the classics?

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy było porównanie wyników badań dotyczących płynności finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych, a także zweryfikowanie potrzeby jej liczenia. Stwierdzono, że wzorcowe wskaźniki płynności mogą stanowić punkt odniesienia w ocenie płynności. Ich wartości mają jednak znaczenie drugorzędne, a podstawowym wymogiem dla każdego przedsiębiorcy jest zdolność do „swobodnego” zakupu surowców do produkcji i terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.
EN
The paper presents the results of research of literature on liquidity ratios, with particular emphasis on agricultural enterprises. It was found that standard liquidity ratios may serve as a benchmark in assessing liquidity. Their values are, however, of secondary importance, a fundamental requirement for any business is flexibility in purchases of raw materials for the production of timely payment of current liabilities.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

15

Numer

6

Opis fizyczny

s.83-89,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Bibliografia

 • Bereżnicka J. 2011: Zadłużenie i płynność finansowa a koszt kapitału, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91.
 • Bieniasz A., Gołaś Z. 2006: Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCLXXVII (2006).
 • Bień W. 2008: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Czyżkowska M. 2006: Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, M. Winiarski (red.), Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, t. 4.
 • Franc-Dąbrowska J. 2008a: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Zag. Ekon. Roln., nr 1.
 • Franc-Dąbrowska J. 2008b: Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolniczych? Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64.
 • Franc-Dąbrowska J. 2010: Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych, Rozprawy Naukowe i Monografie 365, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Franc-Dąbrowska J. 2011; Pułapka płynności Keynesa a dylematy oceny płynności przedsiębiorstw rolniczych, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91.
 • Jaworski J. 2009a: Pomiar i analiza przyczynowa płynności finansowej w polskim mikroprzedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji,, nr 7-8/2009.
 • Jaworski J. 2009b: Pomiar i preliminowanie zapotrzebowania na gotówkę w małym przedsiębiorstwie, [W:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 48.
 • Kiwała A. 2010: Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych przedsiębiorstwach, [W:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania, Opole.
 • Kondraszuk T. 2008: Specyficzne elementy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na przykładzie PFADN1 i MSR2 41 „Rolnictwo”, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej,nr 66.
 • Kulawik J. 1995: Kapitał w rolnictwie, Studia i Monografie, nr 76, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • Kulawik J., Kagan A. 2013: Wnioski z Rankingu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa, www.ierigz.waw.pl/publikacje/poza-seria/1361368486, dostęp 13.03.2013.
 • Majewski E., Ziętara W. 1997: System celów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych, Zag. Ekon. Roln., nr 6.
 • Michalski G. 2004: Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej We Wrocławiu, nr 1042.
 • Mańko S., Sobczyński T., Sass R. 2008: Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64.
 • Nesterak J., Żmuda J. 2005: Statyczna a dynamiczna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, Zesz. Nauk., Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, z. 3, Kraków.
 • Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R. 1999: The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings, Journal of Financial Economics, 52.
 • Paszko D. 2010: Zróżnicowanie płynności finansowej na przykładzie wybranych gospodarstw sadowniczych, Zesz. Nauk. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Im. Szczepana Pieniążka, t. 18.
 • Pawlonka T. 2011a: Płynność finansowa a wielkość kapitału obrotowego w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 92.
 • Pawlonka T. 2011b; Płynność finansowa a cykl konwersji gotówki w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 9, z. 2.
 • Postek Ł., Puchalska K.2012; Rola czynników strukturalnych w kształtowaniu się wskaźnika płynności gotówkowej polskiego sektora przedsiębiorstw, Bank i Kredyt, 43(5).
 • Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2011 r., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa, www.ierigz.waw.pl/publikacje/poza-seria/1361368486, dostęp 13.03.2013.
 • Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Stachowiak M. 2006: Rentowność i płynność finansowa zakładu prowadzącego gospodarkę rybną przy zachowaniu nienaruszalności ekosystemu w latach 2002–2004, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, nr 540.
 • Wasilewska E. 2011: Model szybkiego testu płynności finansowej, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 89.
 • Wasilewski M. 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Rozprawy Naukowe i Monografie, nr 288, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wasilewski M., Gałecka A. 2010: Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 82.
 • Zawadzka D. 2009: Znaczenie zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce – analiza porównawcza według sekcji PKD, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76.
 • Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E. 2011: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 88.
 • Zuba M. 2009: Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, seria Ekonomia, nr 1(1/2009).
 • www.biznes.pwn.pl/haslo/3963283/przedsiebiorstwo-rolne.html, dostęp 09.03.2013 r.
 • www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1619.htm, dostęp 14.03.2013 r.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04d92cd4-967b-4d63-8989-ef2ff72b5d62
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.