PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 2/1 |

Tytuł artykułu

Określenie najkrótszej trasy między działką a siedliskiem za pomocą grafu sieci drogowej i przemieszczeń po granicach działek

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Determination of shortest route between plots and habitations with the aid network road's graph and along borders of areas drives

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule przedstawiono ogólny zarys metody określania odległości gruntów od siedlisk na podstawie mapy numerycznej, bardziej szczegółowo omawiając procedury dotyczące wyznaczenia najkrótszej trasy łączącej działkę z siedliskiem. Dojazd z siedliska do działki opisany został grafem obejmującym sieć drogową i przejazdy po terenie w kompleksach działek. Trasę przejazdu z siedliska do działki określono jako najkrótszą ścieżkę między węzłami grafu. Przyjęto odpowiednie zróżnicowanie trudności przejazdu po drogach i po terenie. Przedstawione procedury dotyczące określania odległości gruntów od siedlisk zostały opracowane przy założeniu, że przemieszczenia odbywają się po granicach dróg oraz po miedzach działek. Zestawiony przy tych założeniach graf opisujący przemieszczenia między pojedynczą działką a siedliskiem, nawet przy dużym rozdrobnieniu gruntów, nie przekracza zwykle 1–2 tysięcy wierzchołków, co nie wydłuża nadmiernie czasu obliczeń i umożliwia praktyczne zastosowanie opracowanej metody. Podane zasady określanie odległości i trasy przejazdu z siedliska do działek gospodarstwa na podstawie mapy ewidencyjnej przedstawionej w formie cyfrowej pozwalają na automatyzację większości procedur obliczeniowych, a tym samym na zmniejszenie ich pracochłonności. Umożliwia to określanie odległości wszystkich działek rolnych położonych na rozpatrywanym obszarze od siedlisk gospodarstw, co stanowić może wartościowy materiał dla oceny struktury przestrzennej wsi oraz jej zmian zachodzących w wyniku prowadzenia prac urządzeniowych. Tablica zawierająca odległości wszystkich działek położonych w danej wsi od siedlisk gospodarstw rolnych może być również wykorzystana przy optymalizacji rozmieszczenia gruntów na jej terenie.
EN
In article was presented the method of calculations distances of ground from habitations on base of numeric map. More in detail was discussed procedures concerning with shortest route from habitations to plots. Approach from habitation has been described for graph including road’s network and drives on field in complexes of areas. The route of drive from habitation to plots was defined as shortest path graph between its knots. Proper disparity of difficulty of drive after ways and after field was accepted. Introduced procedures have been processed at foundation concerning, that relocating proceed after borders of ways and after balks of plots. The graph describing relocate between single area and habitation usually does not surpass two thousand tops. It will not extend time of account excessively and economic application of processed method will enable. Served principles counting of distance and routes of drives allow from habitation for areas of farms on base of information map introduced in the form of numeric automation of majority computational procedure. This enables counting of distance of all rural plots from habitation of farms that can present valuable material for estimate of structure of village and its change. Table of distance of all plots can be taken at optimization of accommodation of ground in the village.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

2/1

Opis fizyczny

s.49-59,rys.,bibliogr.

Twórcy

  • Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Rolniczych, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-198 Kraków
autor

Bibliografia

  • Hopfer A., Kotyłecki A., Żebrowski W. Kształtowanie sieci dróg na terenach wiejskich. PWRiL, Warszawa 1980.
  • Peter H. Einfluss der Wirtschaftsdistanz der Hangneigung und des Bodens bei der Güterzusammenlegung. Miss. ETHZ, nr 6940, Zürich 1969.
  • Woch R. Optymalne parametru rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Pamiętnik Puławski, z. 127, Puławy 2001.
  • Wrzochol S., Sawidziuk S. Sposób przeprowadzenia szacunku gruntów przy ich scalaniu oparty na wartości bonitacyjnej i przydatności rolniczej gleb z uwzględnieniem czynników ekonomicznych. Przegl. Geodez., 6, 1971, s. 234–241.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04d797db-b359-4865-887c-f49c1773714f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.