PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/I |

Tytuł artykułu

Wpływ nawadniania i nawożenia azotem i potasem na aktywność fotosyntetyczną wiśni

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Effect of irrigation and fertilization of nitrogen and potassium on photosynthetic activity of cherry

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy była ocena wpływu mikrozraszania i nawożenia azotowopotasowego na aktywność fotosyntetyczną i jakość plonów dwóch odmian wiśni. Badania przeprowadzone w latach 2008-2009 (w dziesiątym roku po posadzeniu), na drzewach wiśni odmian ‘Łutówka’ i ‘Kelleris’. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w układzie zależnym (ang. split-plot), w siedmiu powtórzeniach. Drzewa uprawiano w rozstawie: 4 x 2 m. Zastosowanie nawadniania oraz nawożenia azotem i potasem wpływało na przebieg procesów fizjologicznych. Drzewa nawadniane intensywniej asymilowały dwutlenek węgla i transpirowały wodę. Nie wywarło natomiast wpływu na stężenie CO2 w aparatach szparkowych. Nawadnianie przyczyniło się do zmniejszenia wartości indeksu azotowego oraz zazielenienia liści, na każdej wysokości korony drzewa. Wzrost poziomu nawożenia N i K zwiększał wartość obu wskaźników. Istotnie większą sprawność aparatu fotosyntetycznego liści stwierdzono w odmianie ‘Kelleris’. Pod wpływem nawadniania przyrost plonu owoców średnio z obu odmian wyniósł 10,3%. Spośród odmian większym plonowaniem wykazała się ‘Kelleris’, chociaż różnica w plonach nie była duża. Zastosowanie dodatkowego nawożenia azotowopotasowego w dawce 160 kg×ha-1 zwiększyło plon owoców, w porównaniu do obiektu kontrolnego o 12,5%.Nie stwierdzono istotnego wpływu ocenianych czynników doświadczalnych na masę 100 owoców wiśni. Spośród badanych czynników, zastosowanie nawożenia azotem i potasem w łącznej dawce 160 kg×ha-1, zwiększyło w owocach zawartość azotu, fosforu, potasu i cynku. Poprawa uwilgotnienia gleby zmniejszyła koncentrację azotu i żelaza zwiększyła natomiast zawartość potasu, wapnia, magnezu i cynku. Odmiana nie miała wpływu na skład chemiczny owoców.
EN
The aim of this study was to assess the impact of microsprinkler and nitrogen-potassium fertilization on photosynthetic activity and quality of two varieties of cherry crop. The study was conducted in 2008-2009 (in the tenth year after planting), the varieties of cherry trees 'Łutówka' and 'Kelleris'. The experiment was a randomized block design in the system dependent (called split-plot) in seven iterations. Trees grown in the span of 4 x 2 m The use of irrigation and nitrogen and potassium fertilization effect on physiological processes. Trees irrigated intensively assimilated carbon dioxide and water transpired. But had no effect on the concentration of CO2 in the stomatal apparatus. Irrigation has contributed to the reduction of nitrogen index and greening leaves on each tree crown height. The increase in fertilizer N and K increased the value of both indicators. Significantly more efficient photosynthetic apparatus of leaves found in the variety 'Kelleris'. Under the influence of irrigation increase in average fruit yield of the two varieties was 10.3%. Among the larger yielding varieties showed 'Kelleris', although the difference in yields was not large. The use of additional nitrogen-potassium in a dose of 160 kg ha-1 increased fruit yield, as compared to the control was 12.5%. No significant effect of experimental factors assessed by mass one handred cherries. Among the factors studied, the use of nitrogen and potassium in the total dose of 160 kg ha-1, increased in the fruits of nitrogen, phosphorus, potassium and zinc. Improving soil moisture with reduced nitrogen and iron concentration increased and the content of potassium, calcium, magnesium and zinc. Variety did not affect the chemical composition of the fruit.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

2/I

Opis fizyczny

s.93-101,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

Bibliografia

 • Brzozowski P., Klimek G. Opłacalność produkcji wiśni w Polsce w latach 2000-2010. Zesz.Nauk. ISiK Skierniewice, 2010, t 18, s. 181-183.
 • Guzewski W., Lipecki M., Jadczuk E. Intensywność fotosyntezy i poziomu odżywienia jabłoni odmiany Katja w zależności od nawadniania i nawożenia potasem. I Ogólnopolskie Sympozjum mineralnego odżywiania Roślin Sadowniczych Skierniewice 1-2.12.1998, s. 89-112.
 • Jaroszewska A., Podsiadło C., Rumasz-Rudnicka E. Wpływ nawadniania podkoronowego oraz nawożenia mineralnego na aktywnośc fotosyntetyczną trzech gatunków drzew pestkowych.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 3/2009, 2009, s. 201-211.
 • Jaumień F., Czy można oddziaływać na przebieg fotosyntezy w sadzie ?. Ogrodnictwo 4, 2001, s. 13-17.
 • Koszański Z., Friedrich S., Podsiadło C., Rumasz-Rudnicka E., Karczmarczyk S. Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na budowę morfologiczną i anatomiczną, aktywność niektórychprocesów fizjologicznych oraz plonowanie truskawki. Woda-Środowisko-ObszaryWiejskie. IMUZ Falenty. t. 5 z. 2 (15), 2005, s. 145-154.
 • Maleszewski S., Kozłowska-Szerenos B. Aktualne problemy badań nad aparatami szparkowymi. Wiadomości Botaniczne. 42 (3/4), 1998, s. 21-31.
 • Pacholak E., Zydlik Z., Zachwieja M., Rutkowski K. Effect of irrigation and fertilization on the growth and yielding of apple-trees cultivar ‘Sampion’ in a replanted orchard. Acta ScientiarumPolonorum - Hortorum Cultus, 2007, 6 (3): 3-13.
 • Pilarski J. Photosynthetic activity of stems and leaves of apple, sweet cherry and plum trees. Folia Hort. 12/1, 2000, s. 41-44.
 • Podsiadło C., Jaroszewska A., Rumasz-Rudnicka E., Kowalewska R. Zmiany składu chemicznego owoców wiśni uprawianych w różnych warunkach wodnych i nawozowych. Infrastruktura iEkologia Terenów Wiejskich. 3/2009, 2009, s. 223-231.
 • Rzekanowski Cz., Rolbiecki S. Wpływ nawadniania kroplowego na niektóre cechy jakościowe plonu wybranych gatunków roślin sadowniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 438, 1996,s. 213-217.
 • Treder W. Nawadnianie roślin sadowniczych. Nawadnianie roślin pod redakcją S. Karczmarczyka i L. Nowaka. PWRiL, 2006, s. 333-363.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04bdae2a-6f23-485f-8883-b38f97f7f2fa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.