PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2014 | 18 | 2 |

Tytuł artykułu

Vegetation characteristics of the Morynskie Hills (NW Poland)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of this study was to characterise the flora and plant communities in the Moryńskie Hills, Poland. A total of 45 transects and 23 phytosociological relevés were established. Plant communities were identified based on the description of the test patch of the vegetation cover. The paper presents floristic analyses of vascular plants, which includes the taxonomic affiliation of species, their life forms according to Raunkiaer, and the species share in the geographical and historical groups. The results have been compiled and presented in tables and graphs, with a brief discussion. The non-forest communities occupy the largest area: xerothermic swards, meadows and pastures and to a lesser extent, scrub communities. Forests are represented by a riparian slope elm-ash wood Violo odoratae-Ulmetum minoris.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

18

Numer

2

Opis fizyczny

p.95-117,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Regional Directorate of State Forests in Szczecin, Forest District Chojna, Szczecinska 36, 74-500 Chojna, Poland
autor
 • Department of Forest Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan, Poland

Bibliografia

 • Borówka R., Friedrich S., Heese T., Jasnowskwskwska J., Kochanowska R., Opęchowski M., Stanecka E., Zyska W. (2004): Przyroda Pomorza Zachodniego. Oficyna In Plus, Szczecin.Vegetation characteristics of the Moryńskie Hills (NW Poland) 111
 • Braun-Blanquet J. (1964): Pflanzensoziologie, Grundlage der Vegetationskunde. Springer, Wien––New York.
 • Celiński F. (1953 a): Czynniki glebowe a roślinność kserotermiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem 2, 8.
 • Celiński F. (1953 b): Pontyjskie zbocza koło Grędźca nad jeziorem Miedwie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3(9): 25–32.
 • Celiński F. (1954): Flora pontyjska w Mielniku nad Bugiem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6(10): 21–27.
 • Celiński F. (1957): Rezerwat leśno-stepowy w Bielinku nad Odrą. Ochrona Przyrody 24: 221–271.
 • Celiński F., Filipek M. (1958): Flora i zespoły roślinne leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią seria B, 4: 221–271.
 • Ceynowa M. (1968): Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą. Studia Societatis Scientiarum, Toruń, Sectio D, 8(4).
 • Czeczotowa H. (1948): O rezerwacie leśno-stepowym w Bielinku nad Odrą. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4(5–6): 5–11.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. (1992). Dz.U. L 206 z 22.7.1992 (str. 7, Załącznik II).
 • Dzwonko Z. (2007): Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Vademecum Geobotanicum, Poznań, Kraków.
 • Fijałkowski D. (1957): Zbiorowiska kserotermiczne projektowanego rezerwatu stepowego koło Czumowa nad Bugiem. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, 10: 311–319.
 • Filipek M. (1974): Murawy kserotermiczne regionu dolnej Odry i Warty. Prace Komisji Biologicznej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 38.
 • Jermaczek A., Pawlaczyk P., Rybaczyk E. (2005): Murawy kserotermiczne nad Odrą, Wartą i Notecią. Przewodnik turystyczno-przyrodniczy, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.
 • Kaźmierc rc zakowa R., Zarzycki K. (eds) (2001): Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 • Kondracki J. (2002): Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Liro A. (1998): Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska. Fundacja IUCN Poland, Warszawa.
 • Matuszkiewicz J.M. (1993): Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 158.
 • Matuszkiewicz J.M. (2008): Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna roślinność naturalna Polski). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowanie PAN, Warszawa.
 • Matuszkiewicz W. (2008): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Matuszkiewicz W., Sikorskski P., Szwed W., Danielewicz W., Kiciński P., Wierzba M. (2012): Przegląd zespołów leśnych występujących w Polsce. In: W. Matuszkiewicz, P. Sikorskski, W. Szwed, M. Wierzba (eds). Lasy i zarośla. Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Mieczyński T. (1947): Gleby i wytwórczość Pomorza Zachodniego. Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego, Gdańsk–Bydgoszcz–Szczecin.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając M., Zając A. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Vol. 1. Biodiversity of Poland. – Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. T. 1. Różnorodność biologiczna Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Natura 2000, Standardowy Formularz Danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO) dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla pecjalnych obszarów ochrony (SOO); (natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/download/PLH320055/sdf; 22.03.2013 r.).
 • Perzanowskwskwska J., Kujawa-Pawlaczyk J. (2004): Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea). In: J. Herbich (ed.). Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik metodyczny. T. 3. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 117–139.
 • Peterken G. F. (1974): A method for assessing woodland flora for conservation using indicator species. Biological Conservation. 6: 239–245.
 • Raunkiaer C. (1905): Types biologiques pour la géographie botanique. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger: 347–438.
 • Rąkowski G. (2002): Parki krajobrazowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. (2012). Dz.U. z dnia 20 stycznia 2012 r., poz. 81.
 • Sławiński W. (1952): Zespoły kserotermiczne okolic Kazimierza nad Wisłą. Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, 6: 47–60.
 • Thellung A. (1915): Pflanzenwanderungen unter dem Einfluss des Menschen. Botanische Jahresbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 53(3–5), 116: 37–66.
 • Wysocki C., Sikorskski P. (2009): Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wy112
 • Marcin Kagan, Wojciech Szwed
 • dawnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Żukowski W., Jackowiak B. (1995): Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. In: W. Żukowski, B. Jackowiak (eds). Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04b8bc42-8cdf-445c-9a67-fad4c51058b4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.