PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 22 | 2 |

Tytuł artykułu

Precipitation deficiencies and excesses during the growing season of winter rape and winter wheat in Poland (1971-2010)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Niedobory i nadmiary opadów podczas wegetacji rzepaku ozimego i pszenicy ozimej w Polsce (1971-2010)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This paper presents an analysis of the deficiencies and excesses of precipitation occurring during the growing season of winter rape and winter wheat in the context of rising air tem-peratures in Poland in 1971-2010. The greatest frequency of precipitation deficiencies in winter wheat production in April and July was registered in the north-eastern region of Poland (Olsztyn), in May in Poznan region and in June in Lublin region. Analysis of the levels of precipitation deficiencies and excesses during the spring-summer period of winter wheat and winter rape vegetation in 1971-2010 did not reveal significant trends of changes despite their spatial and time diversification. Total precipi-tation deficiencies during April-June period for winter rape was the highest in Poznan region (62 mm) and the lowest in Olsztyn region (39 mm). Winter wheat highest precipitation deficiency was observed in Poznan region (59 mm), while the lowest in Lublin (34 mm), and their amounts were lower compar-ing to winter rape. In winter rape production, precipitation excesses were less frequently observed than precipitation deficiencies. The greatest frequency of precipitation excesses for winter wheat was regis-tered in June in Olsztyn region. The greatest frequency of precipitation excesses in winter wheat pro-duction in June and July was registered in the regions of Olsztyn and Koszalin; in April and June in Lublin. Precipitation excess totals during the April-June period for winter rape were the highest in Lublin region (45 mm) and the lowest in Opole region (22 mm). Winter wheat excesses of precipitation during April-July period were bigger compared to winter rape; the greatest amounts were observed in Koszalin region (72mm), while the lowest in Lublin region (43 mm).
PL
W pracy przedstawiono analizę niedoborów i nadmiarów opadu występujących Polsce w okresie wegetacji rzepaku ozimego i pszenicy ozimej na przykładzie pięciu regionów o znaczącej gospodarczo produkcji towarowej tych gatunków. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej niedoborów i nadmiarów opadu w kolejnych miesiącach wegetacji, tzn. od ruszenia wiosennej wegetacji do zbioru obu roślin, w latach 1971-2010 nie stwierdzono istotnych statystycznie trendów zmian (α ≤0,05). W przypadku rzepaku ozimego, najczęściej niedobory opadu pojawiały się w kwietniu (stacja Lublin) oraz maju i czerwcu (Poznań). Największą częstość niedoborów opadu w przypadku pszenicy ozimej zauważono w kwietniu (Olsztyn), w maju (Poznań); w czerwcu (Lublin), w lipcu (Olsztyn). Wielkości niedoborów w przypadku obu roślin były znacznie zróżnicowane. Określono również wielkości niedoborów za okres od ruszenia wiosennej wegetacji do zbioru obu roślin. W przypadku rzepaku ozimego, największe niedobory stwierdzono dla stacji Poznań (62 mm), a najmniejsze dla stacji Olsztyn (39 mm). W przypadku pszenicy ozimej największe niedobory opadów stwierdzono dla stacji Poznań (59 mm), a najmniejsze dla stacji Lublin (34 mm). Analizowano również częstość i wielkość nadmiernych opadów. W przypadku rzepaku ozimego nadmiary opadu były rzadziej obserwowane niż niedobory, a najczęściej obserwowano je w czerwcu (Olsztyn). W przypadku pszenicy ozimej nadmierne opady występowały częściej niż niedobory i najczęściej obserwowano je w czerwcu (Olsztyn) i lipcu (Koszalin). Nadmierne opady również były zróżnicowane. W okresie od ruszenia wiosennej wegetacji do zbioru obu roślin nadmiary opadu kształtowały się następująco: rzepak ozimy od 22 mm (Opole) do 45 mm (Lublin), pszenica ozima od 43 mm (Lublin) do 72 mm (Koszalin).

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

22

Numer

2

Opis fizyczny

p.193-207,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Ecology, Climatology and Air Protection, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Poland
autor
 • 2Department of Applied Mathematics, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture, Balicka 253C, 31-149 Krakow, Poland
 • Institute of Crop Production, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture, al.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
autor
 • Department of Ecology, Climatology and Air Protection, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Poland

Bibliografia

 • Alcamo J., Moreno J.M., Novaky B., Bindi M., Corobov R., Devoy R.J.N., Giannakopoulos C., Martin E., Olesen J.E., Shvidenko A., 2007. Europe. W: Climate change: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovern-mental Panel on Climate Change. Pr. Zbior. Red. M.L.Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden, C.E. Hanson. Cambridge, UK. Cambridge University Press, 541-580. Bąk B., Maszewski R., 2012. Types of the circulation of the atmosphere in the Bydgoszcz-Torun region during the prolonged atmospheric drought in the 1989-1998 years (in Polish). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, IT-P Falenty, 12, 4(40), 17-29.
 • Banaszkiewicz B., Grabowska K., Panfil M., 2009. Characterization of atmospheric precipitation of Iława and Chełmińsko-Dobrzyńskie Lake Districts in the years 1951-2000. Acta Agrophysica, 13(3), 575-585.
 • Bański J., Błażejczyk K., 2005. The global changes of climate and their impact on the world agriculture (in Polish). G. Dybowski (red.). IERiGŻ PIB, Warszawa, 204-231.
 • Berbeć S., Kołodziej B., 2006. The industrial, special and herbalist plants (in Polish). Irrigation of plants. S. Kaczmarczyk, L. Nowak (Red.) PWRiL Poznań, 421-444.
 • Budzyński W., 2012. Winter wheat. The cultivation and its applications (in Polish). Ed. W. Budzyński, PWRiL Poznań, 23-150.
 • Budzyński W., Ojczyk T., 1996. Rape – production of the rape oil (in Polish). ART Olsztyn.
 • Chmura K., Chylińska E., Dmowski Z., Nowak L., 2009. Role of the water factor in field formation of chosen field crops (in Polish). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, 33-44.
 • Czarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz J., 2012. The multiannual changeability of the seasonal precipitation in Poland (in Polish). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, IV-VI, 12, 2 (38), 45-60.
 • Degirmendžić J., Kożuchowski K., Żmudzka E., 2004. Changes of air temperature and precipitation in Poland in the period 1951-2000 and their relationship to atmospheric circulation – Int. J. Climatol., 24, 291-310.
 • Dudek S., Kuśmirek-Tomaszewska R., Żarski J., 2009. The classification of the after-droughts periods on the basis of the total water amount easy available in the ground (in Polish). Infr. i Ekol. Ter. Wiej., 3/2009, PAN Oddz. Kraków, 109-117.
 • Dzieżyc J., Nowak L., Panek K., 1987. The ten-day indicators of the precipitation needs of the crop plants in Poland (In Polish). Zesz. Probl. Postępów Nauk Roln., 314, 11-33.
 • Grabowski J., Brzozowska I., Suchecki S., Olba-Zięty E., 2008. Excesses and deficiencies of precipitation in north-eastern Poland. Pol. J. Natur. Sc., Vol 23(2), 284-298.
 • Jaczewska-Kalicka A., 2008. Influence of climate changes on yielding and cereal protection in Poland (in Polish). Postępy w Ochronie Roślin, 48(2), 415-425.
 • Jajor E., Kozłowska M., Wojtowicz M., 2012. Prevalence of fungi of the genus Alternaria on rape siliques and seeds depending on weather conditions (in Polish). Postępy w Ochronie Roślin, 52(4), 1011-1015.
 • Kendall M.G., 1975. Rank Correlation Methods. Charless Griffin, London.
 • Khaliq M.N., Ouarda T.B.M.J., Gachon P., Sushama L., St-Hilaire A., 2009. Identification of hydrologi-cal trends in the presence of serial and cross-correlations: A review of selected methods and their application to annual flow regimes of Canadian rivers, Journal of Hydrology, 368, 117-130.
 • Kołodziej J., Liniewicz K., Bednarek H., 2003. Precipitation and the cultivation plants water needs in the region of Lublin. (in Polish), Ann. UMCS Lublin-Polonia, sec. E, 58, 101-110.
 • Konecka-Geszke E., Smarzyńska K., 2007. Assessment of meteorological drought in selected agroclimatic regions in Poland using various indices. Acta Scient. Pol. Form. Circ., 6 (2), 41-50.
 • Kożuchowski K., Degrimendžić J., 2005. Contemporary changes of climate in Poland: trends and variation in thermal and solar conditions related to plant vegetation. Pol. J. Ecol., 53, 283-293.
 • Kundzewicz Z., Radziejewski M., Pinskwar I., 2009. Precipitation extremes in the changing climate of Europe. European Commission Directorate-General Regional Policy Development Concep-tion, Forward Studies, Impact Assessment. Regions 2020 The Climate Change Challenge For European Regions 1 Brussels, 27.
 • Le Houérou H.N., 1996. Climate change, drought and desertification. Journal of Arid Environments. 34, 133-185.
 • Lopez-Bellido L., Fuentes M., Castillo J., Lopez-Garrido F., 1998. Effects of tillage, crop rotation, and nitrogen fertilization on wheat grain quality grown under rainfed Mediterranean condi-tions. Field Crop Res., 57, 265-276.
 • Łabędzki L., Leśny J., 2008. Drought results and agriculture, presented and forecasted because of global climatic changes. Wiad. Mel. i Łąk., 1, 7-9.
 • Małecka I., Blecharczyk A., 2004. The influence of the cultivation systems on the quality of the winter wheat grains (in Polish). Pamiętnik Puławski, 135, 181-187.
 • Michalska B., 2011., The trends of change of the air temperature in Poland (in Polish). Prace i Studia Geograficzne, T, 47, 67-75.
 • Ostrowski J., Łabędzki L., Kowalik W., Kanecka-Geszke E., Kasperska-Wołowicz W., Smarzyńska K., Tusiński E., 2008. Atlas of the water deficiencies of the crop plants and grassland (in Polish). Falenty-Warszawa, Wyd. IMUZ, 19-32.
 • Radzka E., Gąsiorrowska B., Koc G., 2013. Deficiencies and excesses of the atmospheric precipitation in the growing season of spring cereals in the region of Siedlce (in Polish). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2/I, PAN, Oddz. w Krakowie, 147-154.
 • Smit B., Skinner M.W., 2002. Adaptation options in agriculture to climate change: a typology.eds. Mitigation and Adaptation Strategy for Global Change, 7, 85-114.
 • Szwejkowski A., Dragańska E., Suchecki S., 2008. Forecast of influence of expected global warming in year 2050 on crop yielding in north-eastern Poland. Acta Agrophysica, 12(3), 791-800.
 • Wójtowicz M., 2005. Effect of environmental conditions on variability and interaction between field and its components in winter oilseed rape (in Polish). Rośliny oleiste –XXVI (1), 99-110.
 • Ziernicka A., 2004. The global warming and the precipitation efficiency (in Polish). The global warming and the precipitation efficiency. Acta Agrophysica, 3(2), 393-397.
 • Żakowicz S., Hewelke P., 2002. The elementary of the Environmental Engineering (in Polish). Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Żarski J., Dudek S., 2009. Temporal variation of the irrigation needs of selected plants in the region of Bydgoszcz (in Polish). Infr. i Ekol. Ter. Wiej. Nr 3/2009, PAN Oddz. w Krakowie, 141-149.
 • Żmudzka E., 2012. The multiannual changes of the thermal resources in the vegetative and the intensive growth stages (in Polish). Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, IV-VI, 12, 2 (38), 377-389.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04b30246-bb2a-49ad-8ad7-9c00d88319b6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.