PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | 2 |

Tytuł artykułu

Effect of nitrogen fertilization on quality and quantity in spring wheat

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

2

Opis fizyczny

http://www.ejpau.media.pl/volume17/issue2/art-01.html

Twórcy

autor
 • Department of Plant Production, Agricultural University of Krakow, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
autor
 • Department of Plant Production, Agricultural University of Krakow, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
 • Department of Plant Production, Agricultural University of Krakow, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland

Bibliografia

 • 1. Achremowicz B., Borkowska H., Styk B., Grundas S., 1995. Wpływ nawożenia azotowego na jakość glutenu pszenicy jarej [Effect of nitrogen fertilization on the quality of spring wheat gluten]. Biul. IHAR, 193, 29–34 [in Polish].
 • 2. Borkowska H., Grundas S., Styk B., 1999. Plonowanie kilku odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotowego [Yielding of several varieties of spring wheat, depending on the level of nitrogen fertilization]. Ann. UMCS, Sec. E, 54, 21–29 [in Polish].
 • 3. Borkowska H., Grundas S., Styk B. 2002. Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego [Yield quantity and quality in some spring wheat cultivars in relation to nitrogen fertilization]. Ann. UMCS, Sec. E. 57, 99–103 [in Polish].
 • 4. Garrido-Lestache E., Lopez-Bellido R.J., Lopez-Bellido L., 2004. Effect of N rate, timing and splitting and N type on bread-making quality in hard red spring wheat under rainfed Mediterranean conditions. Field Crop Res., 85, 213–236.
 • 5. Gąsiorowska B., Makarewicz A., Nowosielska A., Rymuza K., 2006. Efektywność produkcyjna nawożenia azotem różnych odmian pszenicy jarej [Efficiency of nitrogen fertilization of different varieties of spring wheat]. Pam. Puł., 142, 117–125 [in Polish].
 • 6. Guttieri M.J., McLean R., Stark J.C., Souza E., 2005. Managing irrigation and nitrogen fertility of hard spring wheats for optimum bread and noodle quality. Crop Sci., 45, 2049–2059.
 • 7. Jaskulski D., 1999. Wpływ terminu siewu i gęstości siewu oraz nawożenia azotem na plonowanie pszenicy jarej w warunkach małej ilości opadów [Influence sowing date and planting density and nitrogen fertilization on yielding of spring wheat under conditions of low rainfall]. Pam. Puł., 118, 167–172 [in Polish].
 • 8. Johansson E., Prieto-Linde M.L., Jönsson J.Ö., 2001. Effects of wheat cultivar and nitrogen application on storage protein composition and bread making quality. Cereal Chem., 78, 19–25.
 • 9. Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B., 2012. Plonowanie pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem oraz stosowania mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby [Yielding of spring wheat under conditions of differentiated nitrogen fertilization and application of microbiological preparations to improve soil properties]. Fragm. Agron., 29(1), 60–69 [in Polish].
 • 10. Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Oleksy A., 2007. Wpływ intensywności uprawy na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej [Effect of cultivation intensity on Fielding of some spring wheat cultivars]. Acta Sci. Pol., Agricultura, 6(4), 5–14 [in Polish].
 • 11. Lloveras J., Lopez A., Ferran J., Espachs S., Solsona J., 2001. Bread-making wheat and soil nitrate as affected by nitrogen fertilization in irrigated Mediterranean conditions. Agron. J., 93, 1183–1190.
 • 12. Lόpez-Bellido L., Fuentes M., Castillo J.E., Lόpez-Garrido F.J., 1998. Effects of tillage, crop rotation and nitrogen fertilization on wheat-grain quality grown under rainfed Mediterranean conditions. Field Crop Res., 57, 265–276.
 • 13. Lόpez-Bellido R.J., Lόpez-Bellido L., 2001. Efficiency of nitrogen in wheat under Mediterranean condition: effect of tillage, crop rotation and N fertilization. Field Crop Res., 71, 31–64.
 • 14. Mazurek J., Jaskiewicz B., Klupczynski Z., 1999. Plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej w zależności od techniki nawożenia azotem [The yielding and quality of winter wheat grain depending on nitrogen fertilization techniques]. Pam. Puł., 118, 263–269 [in Polish].
 • 15. Mazurek J., Kuś J., 1991. Wpływ nawożenia azotem, terminu i ilości wysiewu na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy jarej uprawianej po różnych przedplonach [Effects of nitrogen fertilization, the sowing date and sowing rate on yielding and grain quality of spring wheat varieties cultivated at different fore crops. Cz. I. Biul. IHAR, 177, 123–136 [in Polish].
 • 16. Mazurek J., Sułek A., 1999. Wpływ różnych dawek i technik nawożenia azotem na plon i cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej [Effect of different doses and technologies of nitrogen fertilization on yield and grain quality of spring wheat]. Pam. Puł., 118, 263–269 [in Polish].
 • 17. Michalska B., Witos A., 2000. Weather-based spring wheat yielding forecasting. EJPAU 3 (2) www.ejpau.media.pl
 • 18. Noorka I.R., EL-Bramawy M.A.S., Tabasum S., Saljooqi A.R., 2012. Consumptive use of water and genetical assessment of wheat genotypes to defy worrisome prevalence of water stress. Sarhad J. Agric., 28(4), 559–564.
 • 19. Noorka I.R., Schwarzacher T., 2013. Water a response factor to screen suitable genotypes to fight and traverse periodic onslaughts of water scarcity in spring wheat (Triticum aestivum L.). Intl. J. Water Resources & Arid Environ., 3(1), 37–44.
 • 20. Panek K. 1987. Wpływ ilości opadów na plonowanie zbóż w zależności od poziomu nawożenia, zwięzłości gleby i rejonu uprawy [Influence the amount of precipitation on cereal yielding, depending on the level of fertilization, soil compaction and crop region]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 314, 119–136 [in Polish].
 • 21. Peltonen J., Virtanen A., 1994. Effect of nitrogen fertilizers differing in release characteristics on the quality of storage proteins in wheat. Cereal Chem., 71, 1–5.
 • 22. Podolska G., 2008. Wpływ dawki i sposobu nawożenia azotem na plon i wartość technologiczną ziarna odmian pszenicy ozimej [Effect of nitrogen fertilization doses and way of its application on yield and technological quality of winter wheat cultivars grain]. Acta Sci. Pol., Agricultura, 7(1), 57–65 [in Polish].
 • 23. Rudnicki F., Jaskulski D., Dębowski G., 1999. Reakcje odmian pszenicy jarej na termin siewu i nawożenie azotem w warunkach posusznych [Reactions spring wheat cultivars to sowing date and nitrogen fertilization under drought conditions]. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 114(3–4), 97–108 [in Polish].
 • 24. Rutkowska A., 2002. Efektywność późnych dawek azotu w nawożeniu pszenicy jakościowej [Effectiveness of late nitrogen rates in bread wheat fertilization]. Pam. Puł., 130, 647–652 [in Polish].
 • 25. Sadowska J., Błaszczak W., Jeliński T., Fornal J., Borkowska H., Styk B., 2001. Fertilization and technological quality of wheat grain. Int. Agrophysics, 15, 279–285.
 • 26. Sułek A., Cacak-Pietrzak G., Ceglinska A., 2004. Wpływ różnych sposobów aplikacji azotu na plon, elementy jego struktury oraz wybrane cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy jarej [The effect of different methods of nitrogen application on yielding, yield components structure and some quality characters of spring wheat cultivars]. Annales UMCS, Sec. E, 59, 2, 543–551 [in Polish].
 • 27. Sułek A., Podolska G., 2008. Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy jarej odmiany Nawra w zależności od dawki i terminu stosowania azotu [Grain yield and technological quality value of spring wheat cv. Nawra depending on nitrogen fertilization doses and time of its application]. Acta Sci. Pol., Agricultura, 7(1), 103–110 [in Polish].
 • 28. Wacławowicz R., Parylak D., Śniady R., 2005. Następczy wpływ nawożenia organicznego oraz mineralnego azotowego na plonowanie oraz wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej [Residual effect of organic and nitrogen fertilization on the yields and selected quality features of spring wheat grain]. Pam. Puł., 139, 278–288 [in Polish].
 • 29. Woźniak A., 2004. Wpływ przedplonu na wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej [The influence of preceding crops on the quality of spring wheat grain]. Pam. Puł., 135, 325–330 [in Polish].
 • 30. Wróbel E., 1999. Reakcja pszenicy jarej na dawkę i termin stosowania azotu [Reaction of spring wheat per dose and timing of nitrogen application]. Pam. Puł., 118, 448–453 [in Polish].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-049f4ca7-6230-4083-9830-9dae445a4650
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.