PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 21 | 5 |

Tytuł artykułu

Wybrane parametry jakości mięsa babki szczupłej (Neogobius fluviatilis pallas) odłowionej z Wisły

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Selected meat quality parameters of pontian monkey goby (Neogobius fluviatilis pallas) fished in the Vistula River

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy było określenie wybranych parametrów jakości mięsa babki szczupłej (Neogobius fluviatilis Pallas) – gatunku ryb obcych dla polskiej ichtiofauny – odłowionej z Wisły. Ryby podzielono na trzy grupy wiekowe. Do badań pobrano nadosiową część mięśnia bocznego wielkiego ze środkowej części tułowia wraz ze skórą. W mięsie oznaczono zawartość: białka, tłuszczu, kwasów tłuszczowych, wody oraz cholesterolu całkowitego. Średnia zawartość tłuszczu wahała się od 1,04 do 1,13 %, a cholesterolu – od 74,28 do 79,94 mg·100 g-1. W przypadku tych dwóch parametrów nie stwierdzono statystycznie istotnych (p  0,05) różnic pomiędzy osobnikami o różnej długości ciała. Różnice statystycznie istotne (p  0,05) wystąpiły pomiędzy średnimi zawartościami białka (18,52 ÷ 21,06 %) oraz wody (77,98 ÷ 78,74 %) w mięsie ryb o różnych długościach ciała. Największy udział stanowiły kwasy PUFA (od 39,90 do 40,80 % wszystkich kwasów tłuszczowych), zaś w najmniejszych ilościach oznaczono MUFA (od 25,98 do 28,78 %). W grupie SFA największy udział miał kwas C16:0, wśród MUFA – C18:1 n-9, a spośród PUFA w największych ilościach oznaczono kwas C20:5 n-3. Współczynnik n-3/n-6 wynosił od 1,33 do 1,44 i nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych (przy p  0,05) pomiędzy osobnikami o różnej długości ciała. Wartości AI i TI wynosiły odpowiednio: od 0,39 do 0,42 i od 0,31 do 0,32.
EN
The objective of the study was to determine some parameters of the meat quality of pontian monkey goby (Neogobius fluviatilis Pallas), an alien fish species in the Polish ichthyofauna, fished in the Vistula River. The fish were divided into age-based groups. Muscle samples (flesh and skin) for analyses were taken from the large side muscle of the fish body above the lateral line. The content of protein, fat, fatty acids, cholesterol, and water were determined in the meat. The mean content of fat was between 1. and 1.13 % and that of total cholesterol between 74.28 and 79.94 mg·100 g-1. In the case of those two parameters, no statistically significant differences (p  0.05) were reported among the fish individuals showing different body length. Statistically significant differences (p  0.05) were determined in the mean content values of protein (18.52 - 21.06 %) and water (77.98 - 78.74 %) in the meat of fish of different body length. The percent content of PUFA was the highest (from 39.90 to 40.80 % of all the fatty acids); the content of the MUFA determined was the lowest (from 25.98 to 28.78 %). In the group of SFA, the content of C16:0 acid was the highest, in the group of MUFA, the highest content was that of C18:1 n-9, and in the group of PUFA that of C20:5 n-3. The n-3 / n-6 ratio ranged from 1.33 and 1.44 and no statistically significant differences (at p  0.05) were found between the individuals of different body length. The AI and TI values ranged from 0.39 to 0.42 and from 0.31 to 0.32, respectively.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

21

Numer

5

Opis fizyczny

s.101-110,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Biochemii i Toksykologii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul.Ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Heweliusza 6, 10-957 Olsztyn
autor
 • Zakład Ekologii, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul.Ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Zakład Biochemii i Toksykologii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul.Ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

Bibliografia

 • [1] Bieniarz K., Kołdras M.: Kwasy tłuszczowe i cholesterol w mięsie ryb. Komun. Ryb., 2000, 6, 25-29.
 • [2] Brylińska M.: Ryby słodkowodne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 • [3] Donmez M.: Determination of fatty acid compositions and cholesterol levels of some freshwater fish living in Porsuk Dam, Turkey. Chem. Natural Comp., 2009, 1 (45), 14-17.
 • [4] Folch J., Lees M., Sloane Stanley Gt.H.: A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 1957, 226, 497-509.
 • [5] González S., Flick G.J., O’Keefe S.F., Duncan S.E., McLean E., Craig S.R.: Composition of farmer and wild yellow perch (Perca flavescens). J. Food Comp. Anal., 2006, 19, 720-726.
 • [6] Grabowska J., Witkowski A., Kotusz J.: Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach – zagrożenie dla rodzimej ichtiofauny. Użytkownik Rybacki – Nowa Rzeczywistość, PZW, 2008, ss. 90-96.
 • [7] Guler G.O., Aktumsek A., Citil O.B., Arslan A., Torlak E.: Seasonal variations on total fatty acid composition of fillets of zander (Sander lucioperca) in Beysehir Lake (Turkey). Food Chem., 2007, 103, 1241-1246.
 • [8] Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Szczepkowski M.: Fatty acid profile and meat utility of wild and cultured zander, Sander lucioperca (L.). EJPAU., 2003, 6 (1), 1-10.
 • [9] Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Szczepkowski M.: Fatty acids profile of muscles, liver and mesenteric fat in wild and reared perch (Perca fluviatilis L.). Food Chem., 2010, 118, 764-768.
 • [10] Kakareko T., Żbikowski J., Żytkowicz J.: Diet partitioning in summer of two syntopic neogobies from two different habitats of the Lower Vistula River, Poland. J. Appl. Ichthyol., 2005, 21, 292- 295.
 • [11] Kalyoncu L., Kissal S., Aktumsek A.: Seasonal changes in the total fatty acids composition of Vimba, Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840) in Eğirdir Lake, Turkey. Food Chem., 2009, 116, 728- 730.
 • [12] Kostrzewa J., Grabowski M.: Babka szczupła, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1811), w Wiśle – fenomen inwazji pontokaspijskich Gobiidae. Przegl. Zool., 2002, 3-4, 235-242.
 • [13] Kostrzewa J., Grabowski M., Zięba G.: New invasive fish species in polish waters. Arch. Pol. Fish., 2004, 12 (2), 21-34.
 • [14] Luzia L.A., Sampaio G.R., Castellucci C.M.N., Torres E.A.F.S.: The influence of season on the lipid profiles of five commercially important species of Brazilian Fish. Food Chem., 2003, 83, 93-97.
 • [15] Łuczyńska J., Borejszo Z., Łuczyński M.J.: The composition of fatty acids in muscles of six freshwater fish species from Mazurian Great Lakes (north-eastern Poland). Arch. Pol. Fish., 2008, 16 (2),167-178.
 • [16] Łuczyńska J., Tońska E., Borejszo Z.: Zawartość makro- i mikroelementów oraz kwasów tłuszczowych w mięśniach łososia (Salmo salar L.), pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) i karpia (Cyprinus carpio L.). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 3 (76), 162-172.
 • [17] Marciniak-Łukasiak K.: Rola i znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 6 (79), 24-35.
 • [18] Mathew S., Ammu K., Viswanathan Nair P.G., Devadasan K.: Cholesterol content of Indian fish and shellfish. Food Chem., 1999, 66, 455-461.
 • [19] Özogul Y., Özogul F., Alagoz S.: Fatty acids profiles and fat contents of commercially important seawater and freshwater fish species of Turkey: A comparative study. Food Chem., 2007, 102, 217-223.
 • [20] Piironen V., Toivo J., Lampi A.-M.: New data for cholesterol contents in meat, fish, milk, eggs and their products consumed in Finland. J. Food Comp. Anal., 2002, 15, 705-713.
 • [21] PN-EN ISO 1442:2000. Oznaczanie zawartości wody metodą wagową.
 • [22] PN-EN ISO 5983-1. Oznaczanie zawartości azotu i obliczanie zawartości białka ogólnego. Metoda Kjeldahla.
 • [23] Sikorski Z.E.: Ryby i bezkręgowce morskie. Pozyskiwanie, właściwości i przetwarzanie. WNT, Warszawa 2004, ss. 79-80.
 • [24] Sikorski Z.E.: Chemia żywności. Lipidy. WNT, Warszawa 2007, ss. 73-144.
 • [25] Stanek M., Dąbrowski J., Roślewska A., Kupcewicz B., Janicki B.: Impact of different fishing seasons on the fatty acids profile, cholesterol content, and fat in the muscles of perch, Perca fluviatilisL. from the Włocławski Reservoir (central Poland). Arch. Pol. Fish., 2008, 16 (2), 213-220.
 • [26] Stanek M., Dąbrowski J., Roślewska A., Janicki B.: Estimation of content of fat and cholesterol in the muscles of females and males of perch (Perca fluviatilis) from Gopło Lake. Folia Pomer. Univ.Technol. Stein., 2009, 271 (10), 5-10.
 • [27] Stanek M.: Zawartość tłuszczu i cholesterol w mięsie wybranych gatunków ryb z centralnej Polski. Komun. Ryb., 2010, 2, 5-7.
 • [28] Steffens W., Wirth M.: Freshwater fish – an important source of n-3 polyunsaturated fatty acids: a review. Arch. Pol. Fish., 2005, 13 (1), 5-16.
 • [29] Strzeżek J., Wołos A.: Steroidy. Ćwiczenia z biochemii. Wyd. ART, Olsztyn 1997, s. 121.
 • [30] Ulbricht T.L.V., Southgate D.A.T.: Coronary disease seven dietary factors. Lancet, 1991, 338, 985- 992.
 • [31] Zakęś Z., Jankowska B., Żmijewski T., Szczepkowski M.: Porównanie składu chemicznego wybranych części ciała dzikiego i hodowlanego okonia. Komun. Ryb., 2010, 2, 22-24.
 • [32] Żegarska Z., Jaworski J., Borejszo Z.: Evaluation of the Peisker modified method for extracting methyl esters from fatty acids. Acta Acad. Agric. Techno. Olsten., 1991, 24, 25-33.
 • [33] Žukov P.I.: Ryby Belorussii. Izd. Nauka i Technika, Mińsk, 1965, ss. 394-397.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0494954f-1f3f-4d00-8ed9-29db6eb80207
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.