PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 4 |

Tytuł artykułu

Dendroflora zabytkowego parku w Zawieprzycach, gmina Spiczyn

Warianty tytułu

EN
Dendroflora historic park in Zawieprzyce, commune Spiczyn

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Dendroflora parku w Zawieprzycach liczy 26 taksonów (2010 r.). Zinwentaryzowano 381 drzew. Na obszarze parku dominują gatunki związane ze zbiorowiskami żyznych lasów liściastych. Najliczniej występują: Tilia cordata Mill., Fraxinus excelsior L., Acer pseudoplatanus L. i Carpinus betulus L. Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2010 r. do ochrony pomnikowej wytypowano 6 egzemplarzy. Park jest zdewastowany i ma swobodną sieć alejek. Wejście do parku od strony zachodniej prowadzi przez barokową bramę wjazdową. Przed wjazdem znajduje się kopiec z kolumną i greckim, żeliwnym krzyżem. W zespole brakuje wspólnej osi kompozycyjnej w układzie budynków. Dominantą obiektu są ruiny pałacu, które z budynkiem lamusa, stajnią, kaplicą i oficyną pałacową tworzą dziedziniec. Na wschodnim krańcu parku znajduje się będąca w ruinie oranżeria. Dawną północną granicę założenia fragmentarycznie wyznacza arkadowy mur. Historycznie do zespołu należały nadwieprzańskie łąki wraz ze stawami.
EN
Dendroflora Zawieprzyce park comprises 26 taxons (2010). The total of 381 trees was inventoried. The dominant tree species in the park are those associated with the communities of fertile broad-leaved forests. The most numerous is Tilia cordata Mill., Fraxinus excelsior L., Acer pseudoplatanus L. and Carpinus betulus L. On the basis of an inventory conducted in 2010 to protect the monumental six copies were identified. The park is devastated and has a free network paths. Entrance to the park from the west side leads by a Baroque gate. Before entering there is a mound with a column and Greek iron cross. In the band there is a common compositional axis in the system of buildings. The dominant building is the ruins of the palace, which the building lumber, barn, outbuilding of the palace chapel and courtyard form. At the eastern end of the park’s conservatory, which is in ruins. The former northern boundary assumptions set arcaded wall fragments. Historically, the team were Nadwieprzańskie meadows with ponds.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

11

Numer

4

Opis fizyczny

s.17-28,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
autor
 • Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

Bibliografia

 • Bordewicz N., Wrońska-Pilarek D., 2009. Dendroflora of a monumental park in Złakowo. Acta Sci. Pol., Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 8(2), 5–16.
 • Brykowski R., 1966. Zespół zamkowo-pałacowy w Zawieprzycach. Dokumentacja wstępna. Archiwum WKZ Lublin, sygn. 2342.
 • Fijałkowski D., Kseniak M., 1974. Katalog parków województwa lubelskiego: powiat Lubartów – Zawieprzyce. Archiwum WKZ Lublin, sygn. 1791.
 • Kseniak M., 1983. Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim. T. 2. Wyd. PTTK Zarz. Wojew. Lublin.
 • Krzak A., 1988. Biała karta – zespół pałacowo-parkowy Zawieprzyce. Archiwum WKZ Lublin, sygn. 2348.
 • Majdecki L., 1980–1986. Tabela wiekowa drzew. Rkps. Oddz. Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa.
 • Osiecki S., Kołodziejczyk J., Lenartowicz S. (red.), 1937. Przewodnik po Polsce w 4 tomach. T. 2: Polska południowo-wschodnia. Zw. Pol. Tow. Turyst. Warszawa.
 • Pudelska K., 2001. Park dworski na Felinie – historia i stan aktualny. Zesz. Nauk. AR Krak. 379, Sesja Nauk. 80, 161–165.
 • Rolska-Boruch I., 2009. Domy pańskie na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku. Wyd. KUL Lublin.
 • Seneta W., Dolatowski J., 2009. Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.
 • Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski B., 1880–1902. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1–16. Nakł. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego Warszawa
 • Tygodnik Ilustrowany, 1862. Nr 164, s. 205–206.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-048527bc-1db0-4abe-8486-74bc89f6025b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.