PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 | 1 |

Tytuł artykułu

Przeciwutleniacze ziarniaków zbóż

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Antioxidants in cereal grains

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Ziarniaki zbóż są bogatym źródłem związków biologicznie aktywnych. Związki te wykazują właściwości przeciwutleniające, zależne od ich struktury chemicznej. W artykule przedstawiono właściwości fizykochemiczne przeciwutleniaczy, chemiczne formy występowania oraz ich zawartość w ziarniakach: pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia i w nasionach gryki. Scharakteryzowano następujące grupy przeciwutleniaczy: witaminy, karotenoidy, związki fenolowe, w tym fenolokwasy i flawonoidy, fitoestrogeny, fitosterole, fosforany inozytolu oraz glutation i melatoninę oraz przedstawiono ich funkcję jako przeciwutleniaczy w zachowaniu homeostazy organizmu. Omówiono również wpływ procesów przemiału ziarna oraz jego obróbki hydrotermicznej na potencjał przeciwutleniający produktów zbożowych. Przedstawiono podstawy powstawania, w reakcji Maillarda, nowych przeciwutleniaczy po obróbce hydrotermicznej ziarna. Na podstawie potwierdzonej pozytywnej korelacji pomiędzy spożyciem produktów pełnoziarnistych a obniżeniem ryzyka wystąpienia przewlekłych chorób niezakaźnych oraz aktualnych zaleceń dietetycznych rekomendujących zwiększone spożycie pełnoziarnistych przetworów zbożowych, wskazane jest rozszerzenie badań nad przeciwutleniaczami ziarniaków zbóż oraz wartością prozdrowotną pełnoziarnistych przetworów zbożowych.
EN
Cereals grains are a rich source of biologically active compounds. They have antioxidant properties that depend on their chemical structure. This review paper depicted the physical and chemical composition of antioxidants, their chemical forms, and their contents in the grains of wheat, rye, oats, barley, and buckwheat. A general characteristic of the following groups of the antioxidants was represented: vitamins, carotenoids, phenolic compounds including phenolic acids and flavonoids, phytoestrogens, phytosterols, inositol phosphates, glutathione and melatonin, as was their role as antioxidants in preserving the homeostasis in human body. Discussed was the effect of milling grains and hydro-thermally processing them on the antioxidant potential of cereal-based products. The essential facts were provided on how new antioxidants were formed during the Maillard reaction after the hydrothermal treatment of cereal grains. Based on the constructive correlation as confirmed to exist between the consumption of whole grain products and the decreased occurrence level of non-communicable chronic diseases, as well as on the current dietary recommendations to increase the consumption of whole grain cereal products, the authors emphasis the necessity to pursue extended research into antioxidants in cereal grains and the health-promoting value of whole grain cereal products pursue.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

19

Numer

1

Opis fizyczny

s.5-26,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Oddział Nauki o Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Polska Akademia Nauk, ul.Tuwima 10, 10-747 Olsztyn
 • Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35-061 Rzeszów
 • Oddział Nauki o Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Polska Akademia Nauk, ul.Tuwima 10, 10-747 Olsztyn

Bibliografia

 • [1] Ahmed N.: Advanced glycation endproducts - role in pathology of diabetic complications. Diabetes Research and Clinical Practice, 2005, 67, 3-21.
 • [2] Ambroziak Z.: Produkcja piekarsko-ciastkarska. Cz. 2. WSiP, Warszawa 1999.
 • [3] Anderson J.A., Perkin A.G.: The yellow coloring matter of Khapli wheats, Triticum dicoccum. Can. J. Res., 1932, 7, 285-291.
 • [4] Andlauer W., Furst P.: Does cereal reduce the risk of cancer? Cereal Foods World, 1999, 44 (2), 76-78.
 • [5] Andlauer W., Furst P.: Antioxidative power of phytochemicals with special reference to cereals. Cereal Foods World, 1998, 5, 356-360.
 • [6] Andreasen M.F., Christensen L.P., Meyer A.S., Hansen A.: Release of hydrocinnamic and hydrobenzoic acids in rye by commercial plant cell wall degrading enzyme preparations. J. Sci. Food Agric., 1999, 79, 411-413.
 • [7] Ball S.: Antyoksydanty w medycynie i zdrowiu człowieka. Wyd. Medyk, Warszawa 2001.
 • [8] Barnes J., Davison A.: Resistance to air pollutants: from cell to community. In: Handbook of Functional Plant Ecology. F.I. Pugnaire and F. Valladares (eds). Marcel Dekker, Inc, USA, 1999, 735-770.
 • [9] Bartosz G.: Rola antyoksydantów w homeostazie organizmu. Antyoksydanty w żywności - aspekty technologiczne i zdrowotne. Mat. II Konf. Nauk. „Żywność a zdrowie". Łódź 1999, ss. 18-22.
 • [10] Bartosz G.: Druga twarz tlenu. PWN, Warszawa 2004, ss. 156-157.
 • [11] Baublis A.J., Lu C., Clydesdale F.M., Decker E.A.: Potential of wheat-based cereals as a source of dietary antioxidants. J. Am. Coll. Nutr., 2000, 19, 308S-311S.
 • [12] Bingham S.A., Atkinson C., Liggins J.: Phyto-o estrogens - where we now ? Br. J. Nutr., 1998, 79, 393-406.
 • [13] Borrelli R.C., Fogliano V.: Bread crust melanoidins as potential prebiotic ingredients. Mol. Nutr. Food Res., 2005, 49, 673-678.
 • [14] Borrelli R.C., Mennella C., Barba F.: Characterization of coloured compounds obtained by enzymatic extraction of bakery products. Food Chem. Toxicol., 2003, 41, 1367-1374.
 • [15] Boskou D., Morton I.: Effect of plant sterols on the rate of deterioration of heated oils. J. Sci Food Agric., 1976, 27, 928-932.
 • [16] Bratt K., Sunnerheim K., Bryngelsson S.: Avenanthramides in oats (Avena sativa L.) and structure-antioxidant activity relationships. J. Agric. Food Chem., 2003, 51, 594-600.
 • [17] Bravo L.: Polyphenols: chemistry, dietary source, metabolism and nutritional significance. Nutr. Rev. 1998, 56, 317-333.
 • [18] Bryngelsson S., Johnsson M., Normen L., Dutta P., Andersson H.: Plant sterols in cereals products. In: Bioactive inositol phosphates and phytosterols in foods. Sandberg A-S., Andersson H., Amado R. (Eds), COST 916, Second Workshop, Goteborg 1997, pp. 131-134.
 • [19] Bunzel M., Ralph J., Martia J.M., Hatfield R.D., Steinhart H.: Diferulates as structural components in soluble and insoluble cereal dietary fibre. J. Sci. Food Agric., 2001, 81, 653-660.
 • [20] Chu K.O., Chan K.P., Wang C.C.: Green tea catechins and their oxidative protection in the rat eye. J. Agric. Food Chem., 2010, 58 (3), 1523-1534.
 • [21] Collins F., McLachlan D., Blackwell B.: Oat phenolics: avenalumic acids, a new group of bound phenolics acids from oat groat and hulls. Cereal Chem., 1991, 68, 184-189.
 • [22] Cornwell T., Cohick W., Raskin I.: Dietary phytoestrogens and healt. Phytochemistry, 2004, 65, 995-1016.
 • [23] Czeczot H.: Flawonoidy - naturalne antyoksydanty w naszej diecie. Żyw. Człow. i Metab,. 2000, 27 (4), 372-383.
 • [24] Decker E.A.: Antioxidant mechanism. In: Akoh C.C., Min D.B. (eds). Food Lipids. N. York: Marcel Dekker, 1998, pp. 397-421.
 • [25] De Temmerman L., Vandermeiren K., D'Haese D.: Ozone effects on trees, where uptake and detoxification meet. Dendrobiology, 2002, 47, 11-21.
 • [26] Devlin J.P.A., Hargrave K.D.: Pulmonary and antiallergic drugs; design and synthesis. In: Pulmonary and Antiallergic Drugs., Devlin J.P.A. (eds), Wiley, Chichester 1985.
 • [27] Dubbels R., Reiter R.J., Klenke E., Goebel A., Schnakenberg E., Ehlers C., Schiwara H.W., Schloot W.: Melatonin in edible plants identified by radioimmunoassay and by high performance liquid chromatography-mass spectrometry. J. Pineal Res., 1995, 18, 28-31.
 • [28] Edge M.S., Jones J.M., Marquart L.: A new life for whole grains. J. Am. Diet. Assoc., 2005, 105 (12), 1856-1860.
 • [29] Emmons C.L., Peterson D.M.: Antioxidant activity and phenolics content of oat as affected by cultivar and location. Crop Sci., 2001, 41, 1676-1681.
 • [30] Faist V., Erbersdobler H.F.: Metabolic transit and in vivo effects of melanoidins and precursors compounds deriving from a Maillard reaction. Annals Nutr. Metab., 2001, 45, 1-12.
 • [31] Faulks RM, Southon S.: Carotenoids, metabolism and disease. In: Wildman R.E.C. (edt) Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods, CRC Press LLC, Boca Raton, 2001, pp. 143-156.
 • [32] Fogliano V.: Characterization of coloured compounds obtained by enzymatic extraction of bakery products. Food Chem. Toxicol., 2003, 41, 1367-1374.
 • [33] Gąsiorowski H.: Jęczmień - chemia i technologia. PWRiL, Poznań 1997.
 • [34] Gąsiorowski H.: Żyto - chemia i technologia. PWRiL, Poznań 1994.
 • [35] Gąsiorowski H.: Pszenica - chemia i technologia. PWRiL, Poznań 2004.
 • [36] Gordon M., Magos P.: The effect of sterols on the oxidation of edible oils. Food Chem., 1983, 10, 141-147.
 • [37] Graf F.: Antioxidant potential of ferulic acid. Free Rad. Biol. Med., 1992, 13, 435-448.
 • [38] Grajek W (red.): Przeciwutleniacze w żywności - aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. WNT, Warszawa 2007.
 • [39] Gumul D., Korus J., Achremowicz B.: Influence of extrusion parameters on nutritional and non- nutritional components of new rye cultivars. EJPAU, 2007, 10 (1), 24.
 • [40] Gumul D., Korus J., Achremowicz B.: Wpływ ekstruzji na zawartość polifenoli oraz aktywność przeciwrodnikową i przeciwutleniającą ziaren żyta (Secale cereal L.). Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2007, 6 (4), 103-111.
 • [41] Guzman-Tello R., Cheftel J.C.: Colour loss during extrusion cooking of beta-carotene -wheat flour mixes as an indicator of the intensity of thermal and oxidative processing. Intl. J. Food Sci. Technol., 1990, 25 (4), 420-434.
 • [42] Halliwell B., Aeschbach R., Loliger J., Aruoma O.I.: The characterization of antioxidants. Food Chem. Toxicol., 1995, 33 (7), 601-617.
 • [43] Hanczakowski P.: Fenole - substancje antyod¿ywcze czy prozdrowotne. Biul. Inf. IZ., 2002, 4, 33-39.
 • [44] Harborne J.B.: Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa 1997.
 • [45] Harland B.F., Morris E.R.: Phytate: a good or bad food component. Nutr. Res.,1995, 15, 733-754.
 • [46] Hasenkopf K, Rönner B, Hiller H, Pischetsrieder M.: Analysis of glycated and ascorbylated proteins by gas chromatography-mass spectrometry. J. Agric. Food Chem., 2002, 50, 5697-5703.
 • [47] Heinio R.L, Liukkonem K.H., Katina K., Myllymaki O., Poutanen K.: Milling fractionation of rye produces different sensory profile of both flour and bread, Lebensm.-Wiss. U.-Technol., 2003, 36, 577-583.
 • [48] Herrmann K.: Occurrence and content of hydroxycinnamic and hydroxybenzoic acid compounds in foods. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 1989, 28, 315-347.
 • [49] Hiramoto S., Itoh K., Shizuuchi S., Kawachi Y.: Melanoidin, a food protein-derived advanced Mail- lard reaction product, suppresses Helicobacter pylori in vitro and in vivo. Helicobacter, 2004, 9, 429-435.
 • [50] Hofmann T.: Studies on the relationship between molecular weight and the color potency of fractions obtained by thermal treatment of glucose amino acid and glucose/protein solutions by using ultracentrifugation and color dilution techniques. J. Agric. Food Chem., 1998, 46, 3891-3895.
 • [51] Holasova M., Fiedlerowa V., Smrcinova H., Orsak M.: Buckwheat - the source of antioxidant activity in functional foods. Food Res. Int., 2002, 35, 207-211.
 • [52] Hollman P.C.H.: Evidence for health benefis of plant phenols: local or systemiceffects? J. Sci. Food Agric., 2001, 81, 842-852.
 • [53] Horubała A.: Pojemność przeciwutleniająca i jej zmiany w procesach przetwarzania owoców i warzyw. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 1999, 3, 30-32.
 • [54] Ide T., Kushiro M., Takahashi Y.: Sesamin, a sesame lignin, as a potential serum lipid-lowering food component. JARQ, 2003, 3, 151-158.
 • [55] Jacob R.A. The integrated antioxidant system. Nutr. Res., 1995, 15 (5), 755-766.
 • [56] Jankowski S.: Surowce mączne i kaszowe. WNT, Warszawa 1988, ss. 26-33.
 • [57] Januszewski A.S., Alderson N.L., Metz T.O., Thorpe S. R., Baynes J.W.: Role of lipids in chemical modification of proteins and development of complications in diabetes. Biochem Soc. Trans., 2003, 31, 1413-1416.
 • [58] Jany K.D.: Mechanisms of the degradation of inositol phosphates in the gut. In: Proceed. Int. Conf. Bioavailability: "Nutritional, Chemical and Food Processing Implications of Nutrient Availability", Ettlingen, Germany,1993, pp. 58-62.
 • [59] Jong A., Plat J., Mensink R.P.: Metabolic effects of plant sterols and stanols. J. Nutr. Biochem., 2003, 14, 362-369.
 • [60] Jurga R.: Przetwórstwo zbóż. WSiP, Warszawa 1997, ss. 5-28.
 • [61] Kaliora A.C., Dedoussis G.V.: Natural antioxidant compounds in risk factors for CVD. Pharmacol. Res., 2007, 56, 99-109.
 • [62] Karamać M., Amarowicz R., Weidner S.: Anioxidant activity of rye caryopses and embroyes extracts. Czech. J. Food Sci., 2001, 20 (6), 209-214.
 • [63] Knight I., Eden A.: A revive of clinical effect of phyto-o estrogens. Obsterics and Ginecology. 1996, 87, 897-904.
 • [64] Konopka I., Czaplicki S., Rotkiewicz D.: Differences in content and composition of free lipids and carotenoids in flour of spring and winter wheat cultivated in Poland. Food Chem., 2006, 95, 290-300.
 • [65] Kopcewicz J., Lewak S.: Podstawy fizjologii roślin. PWN, Warszawa 1998, ss. 188-205.
 • [66] Kozłowska K., Troszyńska A.: Rola naturalnych substancji nieodżywczych pochodzenia roślinnego jako składników żywności funkcjonalnej. Żywność. Technologia. Jakość, 1999, 4 (21), 63-74.
 • [67] Krikorian R., Shidler M.D., Nash T.A., Kalt W.: Blueberry supplementation improves memory in older adults. J. Agric. Food Chem., 2010, 58 (7), 3996-4000.
 • [68] Krkoskova B., Mrazova Z: Prophylactic components of buckwheat. Food Res. Int., 2005, 38, 561-568.
 • [69] Lang R., Jebb S.A.: Who consumes whole grains and how much? Proc. Nutr. Society. 2003, 62, 123-127.
 • [70] Lantzsch H.J.: Untersuchungen uber Ernahgungsphysiologische Effekte des Phytats bei Monogastrien (Ratte, Schwein). Ubers. Tierenahrung, 1990, 18, 197-212.
 • [71] Lawrence J., Machlin P.D.: Critical assessment of the epidemiological date concerning the impact of antioxidant nutrients on cancer and cardiovascular disease. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 1995, 35, 41.
 • [72] Lehtinen P., Laakso S.: Antioxidative - like effect of different cereals and cereal fractions in aqueous suspension. J. Agric. Food Chem., 1997, 45, 4606-4611.
 • [73] Lempereur I., Rouaur X., Abecassis J.: Arabinoxylan and ferulic acid variation in durum wheat (Triticum durum) and distribution in milling fractions. J. Cereal Sci., 1997, 25, 103-107.
 • [74] Li W., Bollecker S.S., Schofield J.D.: Glutathione and related thiol compounds. I. Glutathione and related thiol compounds in flour. J. Cereal Sci., 2004, 39, 205-212.
 • [75] Li W., Tsiami A.A., Bollecker S.S., Schofield J.D.: Glutathione and related thiol compounds. II. The importance of protein bound glutathione and related protein-bound compounds in gluten proteins. J. Cereal Sci, 2004, 39, 213-224.
 • [76] Lindenmeier M., Faist V., Hofmann T.: Structural and functional characterization of pronyl-lysine, a novel protein modification in bread crust melanoidins showing in vitro antioxidative and phase I/II enzyme modulating activity. J. Agric. Food Chem., 2002, 50, 6997-700.
 • [77] Lindenmeier M., Hofmann T.: Influence of baking conditions and precursor supplementation on the amounts of the antioxidant pronyl-L-lysine in bakery products. J. Agric. Food Chem., 2004, 52 (2), 350-354.
 • [78] Manach C, Scalbert A, Morand C, Remesey C, Jimenez L.: Polyphenols: food sources and bioavailability. Am. J. Clin. Nutr., 2004, 79, 727-747
 • [79] Manzocco L., Calligaris S., Mastrocola D., Nicoli M.C., Lerici C.R.: Review of non enzymatic browning and antioxidant capacity in processed foods. Trends Food Sci. Technol., 2001, 11, 340­346.
 • [80] Matiacevich S.B., Santagapita P.R., Buera P.M.: Fluorescence from the Maillard reaction and its potential applications in food science. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 2005, 45 (6), 483-495.
 • [81] McKeehen J.D., Busch R.H, Fulcher R.G.: Evaluation of wheat (Triticum aestivum L.) phenolic acids during grain development and their contribution to Fusarium resistance. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, 1476-1482
 • [82] McMurrough I., Loughrey M.J., Hennigan G.P.: Content of (+)-catechin and proanthocyanidins in barley and malt grain. J. Sci. Food Agric., 1983, 34, 62-71.
 • [83] Meagher L.P., Beecher G.R.: Assessment of data on lignan content of foods. J. Food Compos. Anal., 2000, 13, 935-947.
 • [84] Michalska A., Zieliński H.: Produkty reakcji Maillarda w żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 2 (51), 5-16.
 • [85] Miglio C., Chiavaro E., Visconti A., Fogliano V., Pellegrini N.: Effects of different cooking methods on nutritional and physicochemical characteristics of selected vegetables. J. Agric. Food Chem., 2008, 56, 139-147.
 • [86] Morales F.J., Jimenez-Perez S.: Free radical scavenging capacity of Maillard reaction products as related to colour and fluorescence. Food Chem., 2001, 72, 119-125.
 • [87] Morales F.J., Jimenez-Perez S.: Peroxyl radical scavenging activity of melanoidins in aqueous systems. Eur. Food Res. Technol., 2004, 218, 515-520.
 • [88] Nicoli M.C., Anese M., Parpinel M., Franceschi S., Lerici C.R.: Loss and/or formation of antioxidants during food processing and storage. Cancer Lett., 1997, 114, 1-4.
 • [89] Nijveldt R.: Flawonoids a review of probable mechanism of action and potential applicantions. Am. J. Clin. Nutr., 2001, 74, 418-425.
 • [90] Oszmiański J.: Polifenole jako naturalne przeciwutleniacze w żywności. Przem. Spoż., 1995, 3, 94-96.
 • [91] Parke D.V.: Nutritional antioxidants and disease prevention: mechanisms of action. In: Basu T.K., Temple N.J., Garg M.L., (eds).: Antioxidants in Human Health and Disease. Wallingford, UK: CAB International, 1999, pp. 1-13.
 • [92] Peterson D.M., Hahn M.J., Emmons C.L.: Oat avenathramides exhibit antioxidant activities in vitro. Food Chem., 2002, 79, 473-478.
 • [93] Phillippy B.Q., Graf E.: Antioxidant functions of inositol 1,2,3-trisphosphate and inositol 1,2,3,6- tetrakisphosphate. Free Rad. Biol. Med., 1997, 22 (6), 939-946.
 • [94] Piironen V., Toivo J., Lampi A.M.: Natural sources of dietary plant sterols. J. Food Compos. Anal., 2000, 13, 619-624.
 • [95] Pryor W.A.: The antioxidant nutrients and disease prevention - what do we know and what do we need to find out? Am. J. Clin. Nutr., 1991, S53, 391-393.
 • [96] Quilez J., Garcia-Lorda P., Salas-Salvado J.: Potential uses and benefits of phytosterols in diet: present situation and future directions. Clin. Nutr., 2003, 22 (4), 343-351.
 • [97] Ragot F.I.J., Russel G.F., Schneeman B.O.: Effect of Maillard reaction products on bile acid- binding plasma and hepatic lipids and weight of gastrointestinal organs. J. Agric. Food Chem., 1992, 40, 1634-1640.
 • [98] Rice-Evans C.A., Miller N.M., Paganda G.: Structure-antioxidant activity relationships of flavo- noids and phenolic acids. Free Radic. Biol. Med., 1996, 20 (7), 933-956.
 • [99] Rosicka-Kaczmarek J.: Polifenole jako naturalne antyoksydanty w żywności. Przegl. Piek. Cuk., 2004, 6, 12-16.
 • [100] Rybka K., Sitarska J., Raczyńska-Bojanowska K.: Ferulic acid in rye and wheat grain and grain dietary fibre. Cereal Chem., 1993, 70, 55-59.
 • [101] Saastamoinen M., Plaami S., Kumpulainen J.: β-glucan and phytic acid content of oats cultivated in Finland. Acta Agric. Scand., Sect. B, Soil and Plant Sci., 1992, 42, 6-11.
 • [102] Salunkhe D.K., Kadam S.S.: Handbook of World Food Legumes: Nutritional, Chemistry, Processing, Technology and Utilization. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 1989.
 • [103] Sanchez-Moreno C., Cao G., Ou B., Prior R.L.: Anthocyanin and proanthocyanidin content in selected white and red wines. Oxygen radical absorbance capacity comparison with nontraditional wines obtained from highbush blueberry. J. Agric. Food Chem., 2003, 51, 4889-4896.
 • [104] Saura-Calixto F.: Antioxidant dietary fiber product: A new concept and a potential food ingredient. J. Agric. Food Chem.,1998, 46, 4303-4306.
 • [105] Serafini M., Bellocco R., Wolk A., Ekstrom A.M.: Total antioxidant potential of fruit and vegetables and risk of gastric cancer. Gastroenterology, 2002, 123, 985-991.
 • [106] Silvan M.J., van de Lagemaat J., Olano A., del Castillo M.D.: Analysis and biological properties of amino acid derivates formed by Maillard reaction in food. J. Pharmaceut. Biomed., 2006, 41, 1543-1551.
 • [107] Slavin J.L.: Mechanisms for the impact of whole grain foods on cancer risk. J. Am. Coll. Nutr., 2000, 19, 300-307.
 • [108] Smith I.K., Vierheller T.L., Thore C.A.: Assay of glutathione reductase in crude tissue homogenates using 5,5-di-thiobis (2-nitrobenzic acid). Anal. Biochem., 1988, 175, 408-413.
 • [109] Somoza V., Wenzel E., Lindenmeier M., Grothe D.: Influence of feeding malt, bread crust, and a pronylated protein on the activity of chemopreventive enzymes and antioxidative defence pa­rameters in vivo. J. Agric. Food Chem., 2005, 53, 8176-8182.
 • [110] Świderski F., Kolanowski W.: Żywność funkcjonalna i dietetyczna. W: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Red. F. Świderski. WNT, Warszawa 1999, s. 28.
 • [111] Tai CH-Y., Ho CH-T.: Influence of glutathione oxidation and pH on thermal formation of Maillard-type volatile compounds. J. Agric. Food Chem., 1998, 46, 2260-2265.
 • [112] Tamagawa K., Iizuka S., Ikeda A., Koike H.: Antioxidative acticity of proanthocyanidins isloted frrom barley bran. J. Jap. Society Food Sci. Technol., 1999, 46, 106-110.
 • [113] Valencia E., Marin A., Hardy G.: Glutathion-nutritional and pharmacological viewpoints: Part IV, Nutrition, 2001, 17, 783-784.
 • [114] Van Drunen K.: Using dried fruits to add essential nutrients to cereals, bars and breads. Cereal Food World, 2002, 47, 311-313.
 • [115] Ververidis F., Trantas E., Douglas C., Vollmer G.: Biotechnology of flavonoids and other phenylpropanoid-derived natural products. Part I: Chemical diversity, impacts on plant biology and human health. Biotechnology Journal, 2007, 2, 346-387.
 • [116] Vitaglione P., Napolitano A., Fogliano V.: Cereal dietary fibre: a natural functional ingredient to deliver phenolic compounds into the gut. Trends Food Sci. Technol., 2008, 19, 451-463.
 • [117] Weider S., Amarowicz R., Karamać M., Frączek E.: Changes in endogenus phenolic acids during development of Secale cereale caryopses and after dehydratation treatment of unripe rye. Plant Physiol. Biochem., 2000, 38, 595-602.
 • [118] Wu Q., Wang M., Simon J.E.: Analytical methods to determine phytoestrogenic compounds. J. Chromatogr., 2004, 812, 325-355.
 • [119] Zielińska D., Zieliński H.: Low molecular weight antioxidants and other biologically active components of buckwheat seeds - invited review. Eur. J. Plant Sci. Biotechnol., 2009, 3, (SI 1), 29-38.
 • [120] Zieliński H.: Tocotrienols: distribution and sources cereals - role in human health. In: Tocotri- enols: Vitamin E Beyond Tocopherols (eds. R. R. Watson & V. R. Preedy). CRC Press, Taylor & Francis Group; Boca Raton, FL, AOCS Press, 2009, pp. 23-42.
 • [121] Zieliński H., Ceglińska A.: Wpływ obróbki mechanicznej na zawartość przeciwutleniaczy w ziarnach zbóż. W: Przeciwutleniecze w żywności - aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Red. W. Grajek. WNT, Warszawa 2007, ss. 467-470.
 • [122] Zieliński H., Ceglińska A., Michalska A.: Przemiany przeciwutleniaczy w czasie obróbki hydro- termicznej ziarna zbóż i surowców zbożowych. W: Przeciwutleniacze w żywności - aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Red. W. Grajek. WNT, Warszawa 2007, ss. 478-484.
 • [123] Zieliński H., Honke J., Troszyńska A., Kozłowska H.: The reduced/oxidised glutathione status as a potential index of oxidative stress in mature cereal grain. Cereal Chem., 1999, 76 (6), 944-948.
 • [124] Zieliński H., Kozłowska H.: Antioxidant activity and total phenolics in selected cereal grains and their different morphological fractions. J. Agric. Food Chem., 2000, 48, 2008-2016.
 • [125] Zieliński H., Kozłowska H., Lewczuk B.: Bioactive compounds in the cereal grains before and after hydrothermal processing. Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 2001, 2/3, 159-169.
 • [126] Zieliński H., Lewczuk B., Kozłowska H.: Melatonin in cereal grains as a potential cancer prevention agent. In: Dietary Anticarcinogens and Antimutagens. Chemical and Biological Aspects. I.T. Johnson and G.R. Fenwick (eds). The Royal Society of Chemistry, Athenaeum Press Ltd, Gateshead, Tyne and Wear, UK, 2000, pp. 266-273.
 • [127] Zieliński H., Michalska A.: Występowanie przeciwutleniaczy w ziarniakach zbóż (pszenica, jęczmień, żyto i owies) i w nasionach gryki. W: Przeciwutleniacze w żywności - aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Red. W. Grajek. WNT, Warszawa 2007, ss. 187-201.
 • [128] Zieliński H., Michalska A., Amigo-Benavent M., del Castillo M.D., Piskula M.K.: Changes in protein quality and antioxidant properties of buckwheat seeds and groats induced by roasting. J. Agric. Food Chem., 2009, 57, 771-4776.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-047ee400-a1cd-495f-a128-ecd207e9a93e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.