PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 471 | 2 |

Tytuł artykułu

Wpływ zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na skład chemiczny kukurydzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Effect of soil contamination with heavy metals on chemical composition of maize

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Nadmiar metali ciężkich w glebie stanowi jedno z największych zagrożeń ze względu na ich dużą toksyczność dla człowieka i zwierząt. Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na skład chemiczny kukurydzy. Badania przeprowadzono w latach 1997-1999 w warunkach doświadczenia wazonowego. Do doświadczenia wykorzystano glebę o składzie granulo- metrycznym pyłu zwykłego, zawartości materii organicznej 16,6%, pH 6,5 w 1 mol KCl·dm⁻³, pojemności sorpcyjnej gleby (oznaczoną metodą Mehlicha) - 68,11, całkowitej kwasowości wymiennej - 9,60 cmol(+)·kg⁻¹ gleby. Schemat doświadczenia obejmował sześć obiektów różniących się dawką wprowadzonych do gleby metali ciężkich (Cd, Pb, Ni, Cu, Zn). Okres wegetacji kukurydzy w latach 1997-1999 wynosił średnio 100 dni. Stwierdzono istotny wpływ od II do V poziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na plonowanie kukurydzy. Spadek plonu w zależności od obiektu i roku doświadczenia w odniesieniu do obiektu kontrolnego wahał się od 4 do 81%. Średnie zawartości badanych pierwiastków w kukurydzy mieściły się w zakresie: 0,21-0,96% Mg, 0,01-0,06% Na, 0,49- 2,45% K, 0,09-3,23% Ca, 4,69-64,07 mg Mn·kg⁻¹ s.m.
EN
The excess of heavy metals in soil is one of the largest threat because of heir high toxicity to men and animals. The objective of study was to examine the effect of soil contamination with heavy metals on chemical composition of maize plants. Investigations were conducted in 1997-1999 on the basis of pot plant experiment in a green-house. Soil, composed of ordinary silt, of 16.6% organic matter and pH 6.5 in 1 mol KCl·dm⁻³, cation exchange capacity (determined by Mehlich) - 68.11, total exchangeable acidity - 9.60 cmol(+)·kg⁻¹ soil, was used in the experiment. Experimental design included six treatments differred with doses of heavy metals added to the soil. The lowest levels of soil dr matter contamination with heavy metals were as follows: 80 mg Cd·kg⁻¹, 480 mg Pb·kg⁻¹, 240 mg Ni·kg⁻¹, 320 mg Cu·kg⁻¹, 800 mg Zn·kg⁻¹ of soil dry weight. Vegetation period for maize was 100 days. Under pot experiment conditions a significant influence of soil contamination with heavy metals on yielding of individual test plants was stated. At the II, III, IV and V levels of soil pollution with heavy metals a decrease in maize yield ranged within 4% and 81% as compared to the control. Mean contents of examined elements in maize plants ranged as follows: 0.21-0.96% Mg, 0.01-0.06% Na, 0.49-2.45% K, 0.09-3.23% Ca, 4.69-64.07 mg Mn·kg⁻¹ DM.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

471

Numer

2

Opis fizyczny

s.937-943,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja w Krakowie, al.A.Mickiewicza 21, 31-129 Kraków
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja w Krakowie, Kraków

Bibliografia

 • Burzyński M. 1987. Wpływ ołowiu na procesy fizjologiczne roślin. Wiad. Bot. 31(2): 87-96.
 • Gambuś F., Gorlach E. 1997. Zawartość kadmu w różnych ogniwach łańcucha pokarmowego: gleba-roślina-zwierzę na przykładzie województwa krakowskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 448: 103-108.
 • Gorlach E., Curyło T. 1990. Wpływ odczynu gleby na pobieranie potasu, sodu, magnezu i wapnia przez różne gatunki roślin. Rocz. Glebozn. 41(1/2): 117-131.
 • Gorlach E., Gambuś F. 1992. Mikroelementy w nawożeniu roślin, potrzeby i stosowanie. Mat. VII Symp. „Mikroelementy w rolnictwie”. AR Wrocław, 16-17 IX 1992: 13-19.
 • Jasiewicz Cz. 1991. Wpływ miedzi na pobieranie manganu, cynku i żelaza przez rośliny. Rocz. Glebozn. 42(1/2): 79-88.
 • Lityński T., Jurkowska H. 1982. Żyzność gleby i odżywianie się roślin. Wyd. PWN, Warszawa: 636 ss.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Wyd. IOŚ, Warszawa: 334 ss.
 • Ruszkowska M., Wojcieska-Wyskupajtys U. 1996. Mikroelementy - fizjologiczne i ekologiczne aspekty ich niedoborów i nadmiarów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 1-11.
 • Żechałko-Czajkowska A. 1992. Mikroelementy w pożywieniu człowieka. Mat. VII Symp. „Mikroelementy w rolnictwie”, AR Wrocław 16-17.09.1992: 13-19.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0441f8c3-bb46-42d7-99e2-a28f14a27646
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.