PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 06 |

Tytuł artykułu

Udział gatunków obcych w zbiorowiskach z klasy Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier and Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 w południowej Polsce

Warianty tytułu

EN
Share of alien plant species in communities of the class Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier and Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 in southern Poland

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The conservation status of the communities of the class Asplenietea trichomanis was studied in 2010 in southern Poland. In all, 81 sites with rocky plant communities were selected, and 270 phytosociological relevés were collected. Alien species were found at 27% of the sites. This indicates that the rocky communities there are exposed to strong pressure of plant invasion. The most common alien species was the neophyte Impatiens parviflora, which occurred at 25% of the sites and 12% of the relevés examined. Robinia pseudoacacia was also locally invasive, especially on partially shaded serpentine rock. The other alien plant species were found only locally and in small numbers, and are not invasive at this time.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

06

Opis fizyczny

s.97-114,tab.,rys.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, ul.Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
autor
autor
autor

Bibliografia

 • ANIOŁ-KWIATKOWSKA J., ŚWIERKOSZ K. 1992. Flora i roślinność rezerwatu Ostrzyca Proboszczowicka oraz jego otoczenia. - Acta Univ. Wrat. 1358, Prace Bot. 48: 45-115.
 • BACKES P., SCHMITZ J., STRANK K. J. 1987. Die Vegetation der Felsen des oberen Rurtals. - Decheniana 140: 15-30.
 • CHYTRY M. (red.) 2009. Vegetace Ceske republiky 2. Ruderalni, plevelova, skalni a sut’ova vegetace. - Academia Praha, 488 ss.
 • CHYTRY M., OTYPKOVA Z. 2003. Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. - J. Veg. Sci. 14: 563-570.
 • CHYTRY M., VICHEREK J. 1996. Prirozena a poloprirozena vegetace udoli rek Oslavy, Jihlavy a Rokytne. - Pnrodovedny Sbornik Zapadomoravskeho Muzea v Trebici 22: 1-125
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 ss.
 • MUELLER-DOMBOIS D., ELLENBERG H. 2003. Aims and Methods of Vegetation Ecology. - The Blackburn Press. 547 ss.
 • NOWAK A., NOWAK S., STEBEL A. 2008. The association of Hypno-Polypodietum Jurko et Peciar 1963 in the Opawskie Mts. (the Eastern Sudetes Mts.). - W: SZCZĘŚNIAK E., GOLA E. (red.), Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection. - Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wroclaw, s. 195-204.
 • SEYTRE L. 2007. Caracterisation des vegetations chasmophytiques des falaises collineennes e montagnardes relevant de la Directive Habitats en Auvergne (8210, 8220). - Auvergne, 109 ss.
 • ŚWIERKOSZ K. 1994. Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. Część 2. Zbiorowiska nieleśne. - Parki Nar. Rez. Przyr. 13(2): 37-53.
 • ŚWIERKOSZ K. 2004. Notes on the syntaxonomy of the Asplenietea trichomanis class in Poland. - Pol. Bot. J. 49(2): 203-213.
 • ŚWIERKOSZ K. (w druku, 2011a). 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis. - W: MRÓZ W. (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. II. - GIOŚ, Warszawa.
 • ŚWIERKOSZ K. (w druku, 2011b). 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii. - W: MRÓZ W. (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. II. - GIOŚ, Warszawa.
 • ŚWIERKOSZ K., PERZANOWSKA J., MRÓZ W. 2004. Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii - W: HERBICH J. (red.), Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, podręcznik metodyczny. T.4. Ściany, piargi i rumowiska skalne, jaskinie. - Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 55-70.
 • ŚWIERKOSZ K., RECZYŃSKA K., KRUKOWSKI M. 2008. Killarey fern Trichomanes speciosum Willd. in Poland (2002-2008) - the state of population and protection perspective. W: SZCZĘŚNIAK E., GOLA E. (red.), Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection - Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wroclaw, s. 47-56.
 • ŚWIERKOSZ K., SZCZĘŚNIAK E. (w druku). Asp/enium septentriona/e (L.) Hoffm. Zanokcica północna. - W: KAŹMIERCZAKOWA R. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin.
 • VALACHOVIC M. 1996. The role of cryptogams in differentiation of plant communities on the shady rocks in Western Carpathians. - Thaiszia 5: 131-152.
 • WESTHOFF V., VAN DER MAAREL E. 1978. The Braun-Blanquet approach. - W: WHITTAKER R. H. (red.), Classification of plant communities. - W. Junk, The Hague, s. 289-299.
 • WILCZEK Z. 2006. Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie). - Wyd. Uniw. Śląskiego 2418, Katowice, s. 1-223.
 • ZAJĄC A., ZAJĄC M., TOKARSKA-GUZIK B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. - Phytocoenosis 10 (N. S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 107-116.
 • ZAJĄC E. U., ZAJĄC A. 1975. Lista archeofitów występujących w Polsce. - Zesz. Nauk. Uniw. Jagiellońskiego, Prace Bot. 3: 3-17.
 • ZAJĄC M., ZAJĄC A. 1992: A tentative list of segetal and ruderal apophyte in Poland. - Zesz. Nauk. Uniw. Jagiellońskiego, Prace Bot. 24: 7-23.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0436b296-e5ae-4974-a799-a412de8f97a1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.