PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartość ołowiu i kadmu w glebach uprawnych Gór Sanocko-Turczańskich, Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zawartość kadmu i ołowiu były zróżnicowane w poszczególnych mezoregionach i zależały od typu gleby. Oba elementy pojawiały się w niższych ilościach w płytszym 0 - 25 cm poziomie, tylko typowe gleby deluwialne z gór Sanocko-Turczańskich i typowe gleby brunatne Beskidu Niskiego zawierały więcej kadmu w głębszym 35 - 45 cm poziomie. Wyższa zawartość ołowiu w głębszym poziomie była tylko zanotowana w typowych glebach brunatnych obszaru Bieszczadów Zachodnich. Większe ilości obu elementów w płytszych poziomach są niewątpliwie związane z czynnikami antropogenicznymi. Wpływ tych czynników był silniejszy na kadm niż ołów. Wyższe stężenie wspomnianych metali nie stanowi dowodu na istotne skażenie gleby.
EN
Cadmium and lead contents were diversified at particular mesoregions and depended on soil-type. Both elements occured mostly in greater amounts in shallow 0 - 25 cm horizon, only typical deluvial soils of Sanok-Turcza mountains and typical brown acid soils of Beskid Niski area contained more cadmium in deeper, 35 - 45 cm horizon. Higher lead content in deeper horizon was noted only in typical brown acid soils of Bieszczady Zachodnie area. Greater quantities of both elements in shallow horizons are undoubtedly connected with anthropogenic factors. The influence of such factors was stronger on cadmium than on the lead. Higher concentration of mentioned metals doesn’t make evidence of significant soil pollution.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
2
Opis fizyczny
s.465-472,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Chojnicki J., Czarnowska K. 1993. Zmiany zawartości fosforu ogółem oraz Zn, Cu, Pb i Cd w glebach intensywnie użytkowanych rolniczo. Rocz. Gleb. 44(3/4): 99 - 111.
 • Czarnowska K. 1996. Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb. Rocz. Gleb. 47, supl.: 43 - 50.
 • Dobrzański B., Gliński J. 1970. Występowanie mikroelementów w glebach Bieszczadów. Rocz. Gleb. 21(2): 365 - 375.
 • Dziadowiec H. 1993. Ekologiczna rola próchnicy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 441: 269 - 282.
 • Gąsior J., Partyka A. 1997. Gleby południowo-wschodniej Polski leżące w obrębie Euroregionu Karpackiego. Zesz. Nauk. PTIE i PTG w Rzeszowie Nr 2: 85 - 95.
 • Kabata-Pendias A. 1981. Zawartość metali ciężkich w glebach uprawnych Polski. Pam. Puł. 74: 101 - 111.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa: 363 ss.
 • Musierowicza. 1933. Adsorbcyjne własności torfów. Rocz. Nauk Rol. i Leśnych, T XXIX: 329 - 360.
 • Niemyska-Łukaszuk J. 1993. Formy cynku, ołowiu i kadmu w glebach wybranych regionów Karpat Zachodnich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy 187: 60 ss.
 • Oczoś Z., Partyka A. 1971. Rolnicza przydatność gleb Polski. Woj. rzeszowskie, IUNG Puławy: 105 ss.
 • Państwowa Inspekcja Qchrony Środowiska. 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. PIOS, Warszawa: 46 ss.
 • Pokojska U. 1992. Adsorpcja i wymiana kationów w próchnicach leśnych. Uniw. M. Kopernika. Rozprawy 138: 69 ss.
 • Turski R., Baran S. 1976. Zawartość Pb, Zn, Cu, Mn, S i Sr w różnych typach gleb w rejonie oddziaływania huty cynku „Miasteczko Śląskie”. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 179: 575 - 582.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-041560f6-dce6-44ad-af94-d241bbb1627f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.