PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 4 |

Tytuł artykułu

Powiązanie cen masła między rynkiem polskim a wybranymi rynkami krajów Unii Europejskiej

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Butter market integration between Poland and selected European Union countries

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem artykułu jest określenie powiązań między cenami masła w Polsce a cenami masła w wybranych krajach UE. Wykorzystano dane wtórne dotyczące miesięcznych cen masła na poziomie państw, gromadzone przez EU Milk Market Observatory oraz portal CLAL.it za lata 2007-2016. Analizowany okres podzielono na dwa podokresy: 2007-2011 i 2012-2016. Do analizy powiązań zastosowano korelację Pearsona, testy kointegracji Johansena oraz analizę przyczynowości Grangera. Uzyskane wyniki badań potwierdziły silniejsze powiązanie cen masła w Polsce z cenami masła analizowanych krajów w drugim podokresie.
EN
The aim of the paper was to determine the links between butter prices in Poland and butter prices in selected EU countries. The article uses secondary data for the monthly price of butter at the level of EU countries collected by the Milk Market Observatory and the portal CLAL.IT for 2007-2016. The analyzed period was divided into two periods: 2007-2011 and 2012-2016. The article uses Pearson’s correlation, Johansen cointegration tests, and Granger’s causality analysis. The results of the study confirmed the stronger link between butter prices in Poland and EU butter prices in the second period.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

19

Numer

4

Opis fizyczny

s.169-174,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor

Bibliografia

 • Acosta Alejandro, Rico Ihle, Miguel Robles. 2014. “Spatial Price Transmission of Soaring Milk Prices From Global to Domestic Markets”. Agribusiness 30 (1): 64-73. http://dx.doi.org/10.1002/agr.21358.
 • Bakucs Zoltán, Jan Fałkowski, Imre Fertὅ. 2010. Milk Market Integration between Hungary and Poland. Materiały konferencyjne: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/91809/2/74 Bakucs_falkowski_ferto.pdf, (data odczytu 30.03.2016 r.).
 • Charemza Wojciech W., Deadman Derek F. 1997. Nowa ekonometria. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • CLAL.it. 2007-2016. Italian Dairy Economic Consulting. http://www.clal.it/en/?section=grafici_burro,dostęp 13.06.2017.
 • Czapla Ewa. 2010. „Powiązania długookresowe między stopami procentowymi Polski, Stanów Zjednoczonych i strefy euro”. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania 14: 265-275.
 • EC. 2007-2016. EU Milk Market Observatory. Brussels: European Commission, https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk/latest-statistics/prices-margins_en, dostęp 13.06.2017.
 • Hamulczuk Mariusz, Stanisław Gędek, Cezary Klimkowski, Stanisław Stańko. 2012. Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie w zależności przyczynowych. Warszawa: IERiGZ-PIB.
 • Jha Awadhesh K, Krishna M. Singh, Ram K.P. Singh. 2012. “Market Integration in Wholesale Milk Markets in India”. Social Science Research Network May: 1-12, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2062821.
 • Judzińska Agnieszka. 2015. „Konkurencyjność cenowa polskiego sektora mleczarskiego w Unii Europejskiej”. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 60-65.
 • Katrakilidis Costas. 2008. “Testing for market integration and the law of one price: an application to selected European milk markets”. International Journal of Economic Research 5 (1): 93-104.
 • Krawiec Monika. 2013. „Badanie przyczynowości w sensie Grangera na rynku zbóż w Polsce w latach 2007-2011”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 60-72.
 • Kusideł Ewa. 2000. Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania. Łódź: Wydawnictwo Absolwent.
 • Marshall Alfred. 1920. Principles of Economics. Macmillan and Co. London: The Online Library of Liberty, dostęp 4.09.2015.
 • Massey Patrick. 2000. „Market Definition and Market Power in Competition Analysis: Some Practical Issues”. The Economic and Social Review 31 (4): 309-329.
 • Pietrzak Michał, Roman Monika. 2014. W poszukiwaniu wzorca przemian w sektorze mleczarskim – model liberalny, czy interwencjonistyczny? [W] Gospodarka – Społeczeństwo – Finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, red. R.W. Ciborowski, 73-86. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Rembeza Jerzy, Chotkowski Jacek 2006. „Powiązanie cen produktów rolnych pomiędzy rynkiem polskim a rynkami UE”. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego t. 15: 198-204.
 • Rembeza Jerzy, Jadwiga Seremak-Bulge, Krzysztof Hryszko. 2005. Ceny, ich relacje oraz transmisja na rynku mleka. [W] Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005, red. J. Seremak-Bulge, 177-212. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Roman Monika. 2016. „Zastosowanie testu E-H do określenia zasięgu geograficznego rynku masła”. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 298-302.
 • Seremak-Bulge Jadwiga, Monika Roman. 2016. Sytuacja na światowym rynku mleka i jej wpływ na polski rynek i jego możliwości rozwojowe. [W] Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju, red. S. Stańko, 105-154. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Tirole Jean. 1994. The Theory of Industrial Organization. Cambridge, London: The MIT Press.
 • UOKiK. 2014. Decyzja nr DKK2-420/3/13/MIW. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Werden Gregory J., Luke Froeb. 1993. “Correlation, Casuality and All that Jazz: The Inherent Shortcomings of Price Tests for Antitrust Market Delineation”. Review of Industrial Organization 8: 329-353.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0414f626-e3e9-4878-a284-3b57e0ae97bf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.