PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 70 | 07 |

Tytuł artykułu

Kierunki i zasady pobierania próbek mleka surowego w łańcuchu mlecznym

Warianty tytułu

EN
Directions and principles of sampling raw milk in the dairy chain

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
Examination of raw milk samples provides important information to breeders, free practice veterinarians, inspectors, and processing facilities. Milk samples are collected at different stages of the dairy chain. The paper discusses most of the directions in which raw milk samples are tested at the stages of milk collection and storage. In order to standardize the proceedings prior to laboratory analysis, the paper cites regulations and guidelines specifying the appropriate sampling of milk, as well as the transport and storage of samples. Each sample collected for testing should be accompanied by a document that identifies the sample and the batch from which it was collected. Proper pre-analytical procedures are an important factor influencing the results of laboratory tests.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

70

Numer

07

Opis fizyczny

s.409-412,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 14, 10-718 Olsztyn
autor
 • Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 14, 10-718 Olsztyn
 • Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 14, 10-718 Olsztyn
autor
 • Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 14, 10-718 Olsztyn

Bibliografia

 • 1. Barcina Y., Zorraquino M. A., Pedauye J., Ros G., Rincon F.: Azidiol as preservative for milk samples. An. Vet. 1987, 3, 65-69.
 • 2. Boonyayatra S., Fox L. K., Besler T. E., Sawant A., Gay J. M.: Effects of storage methods on the recovery Mycoplasma species from milk samples. Vet. Microbiol. 2010, 144, 210-213.
 • 3. Decyzja Komisji 2006/427/WE z dn. 20 czerwca 2006 r. ustanawiająca metody oceny wartości użytkowej i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czysto rasowych z gatunku bydła – Dz. U. L 169 z 22.06.2006, str. 56-59.
 • 4. Dyrektywa Rady 92/46/EWG z dn. 16 czerwca 1992 r. ustanawiająca przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka – Dz. U. L 268 z 14.09.1992 r., str. 1.
 • 5. Godden S. M., Jansen J. T., Leslie K. E., Smart N. L., Kelton D. F.: The effect of sampling time and sample handling on the detection of Staphylococcus aureus in milk from quarters with subclinical mastitis. Can. Vet. J. 2002, 43, 38-42.
 • 6. Higuchi H., Iwano H., Kawai K., Ohta T., Obayashi T., Hirose K., Ito N., Yokota H., Tamura Y., Nagahata H.: A simplified PCR assay for fast and easy mycoplasma mastitis screening in dairy cattle. J. Vet. Sci. 2011, 2, 191-193.
 • 7. Hubácková M., Rysánek D.: Effects of freezing milk samples on the recovery of alimentary pathogens and indicator microorganisms. Acta Vet. Brno 2007, 76, 301-307.
 • 8. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWlab 830-9/13 z dn. 15 marca 2013 r. w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i pasz.
 • 9. Kauf A. C. W., Rosenbusch R. F., Paape M. J., Bannerman D. D.: Innate immune response to intramammary Mycoplasma bovis infection. J. Dairy Sci. 2007, 90, 3336-3348.
 • 10. Llopis M. B., Marugón M. R., Althaus R. L., Pons M. P.: Effect of storage and preservation of milk samples on the response of microbial inhibitor tests. J. Dairy Res. 2013, 80, 475-484.
 • 11. Luedecke L. O., Forster T. L., Williams K., Hillers J. K.: Effect of freezing and storage at –20°C on survival of mastitis pathogens. J. Dairy Sci. 1972, 55, 417-418.
 • 12. Murdough P. A., Deitz K. E., Pankey J. W.: Effects of Freezing on the Viability of Nine Pathogens from Quarters with Subclinical Mastitis. J. Dairy Sci. 1996, 79, 334-336.
 • 13. PN-A-86040 Mleko surowe do skupu – Pobieranie próbek.
 • 14. Radaelli E., Castiglioni V., Losa M., Benedetti V., Piccinini R., Nicholas R. A., Scanziani E., Luini M.: Outbreak of bovine clinical mastitis caused by Mycoplasma bovis in a North Italian herd. Res. Vet. Sci. 2011, 2, 251-253.
 • 15. Rozporządzenie nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające Rozporządzenie (WE) 1774/2002 – Dz. U. L 300 z 14.11.2009.
 • 16. Rozporządzenie nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego – Dz. U. L 139 z 30.04.2004.
 • 17. Schukken Y. H., Smit J. A. H., Grommers F. J., Vandegeer D., Brand A.: Effect of Freezing on Bacteriologic Culturing of Mastitis Milk Samples. J. Dairy Sci. 1989, 72, 1900-1906.
 • 18. Taponen S., Salmikivi L., Simojoki H., Koskinen M. T., Pyörälä S.: Real-time polymerase chain reaction-based identification of bacteria in milk samples from bovine clinical mastitis with no growth in conventional culturing. J. Dairy Sci. 2009, 92, 2610-2617.
 • 19. Villanueva M. R., Tyler J. W., Thurmond M. C.: Recovery of Streptococcus agalactiae and Staphylococcus aureus from fresh and frozen bovine milk. J. Am. Vet. Med. Assoc. 1991, 198, 1398-1400.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04116bcd-6482-42e6-9000-f72bd0320f74
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.