PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 6 |

Tytuł artykułu

Modernizacja polskich gospodarstw rolnych wspomagana funduszami unijnymi w ramach działania 121. PROW 2007-2013

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The modernization of Polish farms assisted with the EU funds under measure 121. Of rural development programme 2007-2013

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przeprowadzono analizę działania 121. w ramach PROW 2007-2013, mającego za zadanie wspomaganie wdrażania procesu modernizacji zaplecza technicznego w gospodarstwach rolnych. W celu pełnego zobrazowania omawianej problematyki dokonano charakterystyki działania 121. w skali kraju oraz przeprowadzono analizę poziomu uzyskanego dofinansowania w wybranych gospodarstwach rolnych z województwa świętokrzyskiego zrzeszonych w grupie producenckiej ukierunkowanej na produkcję warzyw. Uzyskane wyniki badań potwierdzają istotą rolę dostępnych subwencji unijnych we wdrażaniu postępu technicznego w gospodarstwach objętym badaniami, gdzie średnio wartość uzyskanego dofinansowania na jedno gospodarstwo wyniosła aż 124,28 tys. zł. W skali kraju zawarto 65459 umów na łączna wartość 8 052 142 tys. zł.
EN
The study analyzed 121 Action under RDP 2007-2013 with the task ultimately support the implementation of the modernization process of technical facilities on farms. In order to fully illustrate the discussed issues, made the operating characteristics of 121 in the country, and an analysis of the level obtained financing in selected farms of the province świętokrzyskie affiliated producer group focused on the production of vegetables. The obtained results confirm the essence of the role of EU subsidies available in the implementation of technical progress in the farms covered by the study, where the average value obtained funding per farm was up 124.28 thous. PLN. Nationally, 65,459 contracts were concluded for a total value of 8,052,142 thous. PLN

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

16

Numer

6

Opis fizyczny

s.438-443,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im.Hugona Kołłątaja, ul.Balicka 116b, 30-149 Kraków

Bibliografia

  • Augustyńska-Grzybek I. i in. 1999: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji rolniczej, Warszawa, IERiGŻ.
  • Cupiał M. 2000: Efektywność postępu naukowo-technicznego w wybranych gospodarstwach rolniczych Polski południowej, Inżynieria Rolnicza, 8(19), 111-117.
  • Kowalski i in. 2012: Czynniki wspomagające stosowanie środków technicznych i efektywność produkcji w gospodarstwach chłopskich, Kraków, PTIR.
  • Sikora J. 2009: Analiza zmian potencjału technicznych środków produkcji gospodarstw rolnych w gminach Polski południowej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, 229-240.
  • Szeląg-Sikora A. 2013: Technical modernization of agricultural farms aided with European Union funds as a precondition for development of producer groups, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej (PTIR), Kraków.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Działanie 11. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, Poradnik dla beneficjentów, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacje-biblioteka/pik/Broszura _dz_311_09_2011.pdf.
  • Wdrażane programy i działania. Dane liczbowe, http://www.arimr.gov.pl/ pomoc-unijna /wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe.html.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-040463a6-1018-4894-9bf1-86be0d03835e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.