PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 4 |

Tytuł artykułu

Znaczenie turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych (na przykładzie gminy Płaska)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The importance of the rural tourism in the sustainable development of peripheral areas (example of Plaska commune)

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy było przedstawienie funkcji pełnionych przez turystykę wiejską i agroturystykę oraz ocena ich wpływu na wzrost społeczno-gospodarczy gminy Płaska i jej wielofunkcyjny rozwój, gwarantujący realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Badania wykazały, że rozwój turystyki na wiejskich obszarach peryferyjnych jest szansą na ich ożywienie społeczno-gospodarcze i rozwój nowych funkcji. Przyczynia się do wzrostu dochodu rolników i mieszkańców gminy przez tworzenie nowych działalności. Sprzyja zachowaniu rolniczego użytkowania ziemi, koniecznego dla zachowania równowagi ekologicznej i ochrony krajobrazu, a także dla zachowania ciągłości kulturowej i tradycji. Wykazano, że rozwój funkcji turystycznej jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju gminy Płaska.
EN
The aim of the paper was to present different functions of rural tourism and agrotourism as well as their effects on the socio-economic progress in Płaska commune including its multifunctionality being a basis of sustainable development of agriculture and rural areas. It was found that the tourism development on peripheral areas enables their socio-economic progress and creating new functions delivering more incomes for farmers and rural inhabitants. The tourism development affects also positively agricultural land use which is needed for maintenance of ecological balance, landscape protection and continuing cultural tradition needed for regional identity of the inhabitants. Finally, it was detected that tourism function was an important component of sustainable development of Płaska commune.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

4

Opis fizyczny

s.261-266,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

  • Marks-Bielska R, Babuchowska K. 2013: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis-Oeconomica, nr 299(70), 141-150.
  • Olechnicka A. 2003: Współczesne ujęcie problemu peryferyjności, [w:] A. Bołtromiuk (red.), Regiony peryferyjnew perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 28-43.
  • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Płaska na lata 2008-2015. 2008: Urząd Gminy Płaska.
  • Roszkowska-Mądra B. 2010: Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju, Uniwersytetu w Białymstoku, 10.
  • Sikora J. 2014: Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Analiza wyników badań empirycznych, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 3(27), 113-126.
  • Wilkin J. (red.). 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, 17.
  • Wiśniewska A. 2008: Dochodowość usług agroturystycznych w gospodarstwach kaszubskiej gminy Brusy, Słupskie Prace Geograficzne, nr 5, 221-225.
  • Zawadzki P. 2014: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie jeleniogórskim, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 806, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2(26), 315-329.
  • http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_pl.htm, dostęp10.05.2015.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03fe85aa-5ab2-4a68-a8e4-d915b8ef7123
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.