PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 54[1] |

Tytuł artykułu

Influence of the breed and country of origin on milk performance of primiparous cows

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ rasy i pochodzenia pierwiastek na wyniki ich użytkowości mlecznej

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the study was comparison of the milk performance of primiparous cows from 6 European countries with Polish Holstein-Friesians, as well as to demonstrate the differences within the different genetic groups. Material consisted of data contained in the dairy reports gathered from 26 farm “Healthy Cow” project. The analysis involved data including milk yield and its chemical composition, i.e.: fat, protein, lactose, solids, and urea somatic cells count in milk. On the basis of these results, it was found that the country of origin had significant impact on daily milk yield, % fat, % protein, % of lactose and also affected dry matter content, urea and somatic cells in the milk of lactating cows. Research reviled that there were not differences in milk performance between imported and native cows. However, the breed of cows had an strong impact on daily milk production, % protein, % lactose,% dry weight, as well as urea content and somatic cells count.
PL
Wpływ rasy i pochodzenia pierwiastek na wyniki ich użytkowości mlecznej. Celem badań było porównanie parametrów użytkowości mlecznej i składu mleka pierwiastek pochodzących z 6 krajów europejskich z rówieśnicami utrzymywanymi w Polsce oraz wykazanie różnic między rasami. Materiał do badań stanowiły dane zawarte w raportach wynikowych z 26 gospodarstw. Analizowano takie dane jak: wydajność mleka oraz zawartości: tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy, komórek somatycznych i mocznika w mleku. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że kraj pochodzenia pierwiastek okazał się istotnym czynnikiem wpływającym na dobową wydajność mleka, % tłuszczu, % białka, % laktozy. Wpływ ten wykazano również na zawartość suchej masy, mocznika i komórek somatycznych w mleku. Analizując wyniki użytkowości mlecznej pierwiastek importowanych z krajowymi nie wykazano statystycznie istotnych różnic między obiema grupami. Rasa krów miała wpływ na dobową produkcję mleka, % zawartość białka, laktozy i suchej masy, a także na zawartość mocznika oraz komórek somatycznych w uzyskiwanym surowcu.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Opis fizyczny

p.5-14,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Dairy Cooperative "Spomlek"
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • ANTKOWIAK I., KLIKS R., 1998: Długość użytkowania i wydajność życiowa kilku genotypów krów w Wielkopolsce. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu CCCII: 3-7.
 • BARAŃSKI W., JANOWSKI T., RAŚ M., ZDUŃCZYK S., OPSPMER G., DEWULF J., De KRUIF A., 2008: Zaburzenia rozrodu i wybrane wskaźniki płodności w stadach krów mlecznych objętych programem opieki lekarsko-weterynaryjnej. Med. Wet. 64 (6): 807-811.
 • BARŁOWSKA J., LITWIŃCZUK Z., WO- LANCIUK A., PASTUSZKA R., 2014: Skład chemiczny, jakość cytologiczna i przydatność technologiczna mleka krów trzech ras o umaszczeniu czerwono-białym żywionych systemem TMR. Rocz. Nauk. PTZ 10 (4): 115-124.
 • BOGUCKI M., SAWA A., NEJA W., BEMBNI- STA M., 2009: Użytkowość mleczna krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej pochodzenia krajowe­go i zagranicznego. Rocz. Nauk. PTZ 5 (4): 21-31.
 • CHOROSZY B., 1997: Produkcja mleka i mięsa wysokiej jakości. In: Chów bydła - cechy użytkowe, żywienie i ekonomika produkcji. Funda­cja programów Pomocy dla Rolnictwa, Instytut Zootechniki, Kraków: 106-107.
 • CICHOŁOWICZ E., CZERNIAWSKA-PIĄT- KOWSKA E., SZEWCZUK M., 2010: Ocena produkcyjności krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej importowanych ze Szwecji i Niemiec. Acta Sci. Pol., Zootechnica 9 (3): 9-18.
 • CZAPLICKA M., CZERNIEWICZ M., PU- CHAJDA Z., KRUK A., SZALUNAS T., 2002: Ocena ilości i jakości mleka krów holsztyńsko- fryzyjskich i czarno-białych. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 55: 183-192.
 • CZAPLICKA M., SZALUNAS T., PUCHAJDA Z., 2013: Porównanie użytkowości mlecznej krów holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Francji i ich krajowych rówieśnic. Rocz. Nauk. PTZ 9 (1): 9-15.
 • CZAPLICKA M., CZERNIEWICZ M., PUCHA­JDA Z., KIEŁCZEWSKA K., KRUK A., SZALUNAS T., 2003: Comparison of physical and chemical properties and technological value of milk local population of BW cows. Pol. J. Food Nutr. Sci. 12/53, 3: 63-66.
 • CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA E., SZEWCZUK M., SOWA A., ZYCHLINSKA-BUCZEK J., 2009: Porównanie poziomu cech produkcyjnych krów rasy hf importowanych z Niemiec z rówieśnicami krajowymi. Acta Sci. Pol., Zootechnica 8 (3): 3-10.CZUBSKA A., WÓJCIK P., KRUK M., 2009: Se­lekcja krów pod kątem długowieczności jako czynnik poprawy rentowności gospodarstwa rodzinnego. Prace i Mat. Zoot. 67: 45-55.
 • DORYNEK Z., KLIKS R., 1998: Wpływ wybranych czynników na kształtowanie się liczby komórek somatycznych w mleku krów. Rocz. AR w Poznaniu, CCCII, Zootech. 50: 91-95.
 • DYMNICKI E., REKLEWSKI Z., 1999: Użytkowość mleczna córek buhajów z niektórych krajów europejskich i krów importowanych z Niemiec i Holandii. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 44: 101-108.
 • GNYP J., 2012: Wpływ kraju pochodzenia na produkcyjność krów i relacje pomiędzy zawartością tłuszczu i białka w mleku. Rocz. Nauk. PTZ 8 (4): 19-26.
 • GNYP J., KAMIENIECKI K., KOWALSKI P., MAŁYSKA T., 2001: Wydajność i skład mleka krów holszyńsko-fryzyjskich krajowych i importowanych, utrzymywanych w gospodarstwach indywidualnych województwa lubelskiego. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 59: 129-138.
 • GNYP J., KOWALSKI P, TIETZE M., 2006: Wpływ genotypu oraz kraju pochodzenia krów na ich wydajność dobową mleka, jego skład i jakość cytologiczną. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska 24: 1-8.
 • KUCZAJ M., 2004: Analiza wartości użytkowej krów rasy czarno-białej importowanych z Holandii i ich rówieśnic ras czarno- i czerwono-białej odchowanych w kraju. Med. Wet. 60 (12): 1317-1319.
 • LITWIŃCZUK A., PIERÓG M., KRÓL J., 2000: Wpływ sezonu na jakość mleka towarowego produkowanego w regionie lubelskim. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. 6: 77-81.
 • LITWIŃCZUK Z., TETER U., TETER W., STA­NEK P, CHABUZ W., 2006: Ocena wpływu niektórych czynników na wydajność i jakość mleka krów utrzymywanych w gospodarstwach farmerskich. Rocz. Nauk. PTZ 2 (1): 133-140.
 • MALCHIODI F., CECCHINATO A., PENASA M., CIPOLAT-GOTET C., BITTANTE G., 2014: Milk quality, coagulation properties, and curd firmness modeling of purebred Holsteins and first- and second-generation crossbred cows from Swedish Red, Montbeliarde, and Brown Swiss bulls. J. Dairy Sci. 97: 4530-4541
 • MATRAS J., KLEBANIUK R., BUJANO- WICZ B., WOJTASIK J., 2000: Zawartość białka i tłuszczu oraz jakość mleka krów w zależności od modelu żywienia w gospodarstwach specjalistycznych środkowo-wschodniej Polski. Rocz. Nauk Zoot., Supl. 6: 82-87.
 • NAŁĘCZ-TARWACKA T., GRODZKI H., PRZY­SUCHA T., ZDZIARSKI K., 2002: Wpływ rui na wydajność, skład chemiczny i przydatność technologiczną mleka krów. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 62: 161-167.
 • NEJA W., JANKOWSKA M., SAWA A., BOGU­CKI M., 2013: Analiza użytkowości mlecznej i rozpłodowej krów krajowej populacji aktywnej. J. Cent. Euro. Agri. 14 (1): 91-101.
 • PUCHAJDA Z., CZAPLICKA M., SZALUNAS T., 2003: Wydajność i skład mleka krów holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Francji i ich rówieśnic krajowej rasy czarno-białej. Rocz. Nauk. Zoot. 17 (2): 885-888.
 • SABLIK P., KAMIENIECKI H., GRZESIAK W., 2001: Porównanie poziomu cech produkcyjnych i niektórych wskaźników rozrodczych krów holsztyńsko-fryzyjskich importowanych jako jałowice cielne z Francji z wynikami uzyskanymi od krów miejscowych. Zesz. Nauk. PTZ 59: 239-246.
 • SAWA A., BOGUCKI M., CIEŚLAK M., 2000: Wpływ wybranych czynników pozagenetycznych na związek między liczbą komórek somatycznych a cechami mleczności krów. Rocz. Nauk Zoot., Supl. 6: 112-117.
 • SENDER G., GŁABÓWNA M., BASSALIK- CHABIELSKA I., 1987: Środowiskowe uwarunkowania liczby komórek somatycznych w mleku krów. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 332: 67-74.
 • SKRZYPEK R., SZUKALSKI L., 2006: Użytkowość krów rasy czarno-bialej importowanych z Holandii i Niemiec oraz krów wyhodowanych w Polsce. Med. Wet. 62 (02): 197-200,
 • ZDZIARSKI K., GRODZKI H, NAŁĘCZ-TAR- WACKA T., BRZOZOWSKI P., PRZYSUCHA T., 2002: Wpływ systemu utrzymania i genotypu krów na długość ich użytkowania i życiową użytkowość mleczną. Zesz. Nauk. Przeg. Hod. 62: 29-35.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03f8d3b5-2f41-472a-8eea-79e33f1bf47f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.