PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 3 |

Tytuł artykułu

Zróżnicowanie rozkładów dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce według regionów

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Differentiation of income distributions of farmers’ households in the Polish macroregions

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania dochodów gospodarstw domowych są istotne zarówno z punktu widzenia analiz zmian w czasie, jak i porównań rozkładów w różnych regionach geograficznych, grupach społecznych czy typach gospodarstw. W pracy przedstawione są wyniki badań rozkładów dochodów w grupie gospodarstw domowych rolników w makroregionach w Polsce. Pozwalają one sformułować wnioski dotyczące wielkości dochodów, ich nierównomierności, poziomu ubóstwa czy bogactwa w poszczególnych regionach oraz dokonać analizy porównawczej. Do analiz wykorzystano miary statystyczne takie jak indeks Giniego i wskaźnik maksymalnego wyrównania oraz wybrane miary ubóstwa i bogactwa. Miary te oszacowano na podstawie danych indywidualnych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych w roku 2015 prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki badań wykazały, że największym zróżnicowaniem dochodów charakteryzują się gospodarstwa domowe rolników regionu północnego. Jednocześnie w tym regionie zaobserwowano najwyższy odsetek gospodarstw uznawanych za zamożne. Najniższy współczynnik nierówności Giniego występuje natomiast w regionie południowo-zachodnim, w którym nie zaobserwowano gospodarstw o dochodach wyższych niż granica bogactwa.
EN
Income distribution analysis can be conducted from the point of view of the comparisons between different geographical regions, family types or socio-economic groups as well as to assess the effects of an economic policy over time. The paper presents the results of a research on income distribution of Polish farmers are presented. They allowed to formulate several conclusions concerning the differentiations of income inequality, poverty and wealth for the households of farmers in different macroregions. In the analysis we utilized the Gini inequality index and some selected poverty and wealth indicators. The basis for the calculations was micro data coming from the Household Budget Survey conducted by the Central Statistical Office of Poland for 2015. The results of the research showed that the highest income inequality among the farmers’ households was observed in the northern region. Also this region was characterised by the highest percentage of households considered affluent. On the other hand, the lowest Gini inequality coefficient was observed for the south-western region, where there were no farmers’ households exceeding the richness threshold.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Numer

3

Opis fizyczny

s.150-167,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Metod Statystycznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul.Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź
 • Katedra Metod Statystycznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul.Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź

Bibliografia

 • Fei, J., Ranis, G., Kuo, S. (1978). Growth and the Family Distribution of Income by Factor Components. Quarterly Journal of Economics, nr 92, s. 17-53.
 • Gini, C. (1912). Variabilita e Mutabilita. Tipografia di Pado Cuppini, Bolonia.
 • GUS. (2016). Budżety gospodarstw domowych w 2015, ZWS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2015-r-,9,10.html.
 • Grzelak, M.M. (2016). Dochody rozporządzalne gospodarstw rolnych na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2003-2014. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H, vol. 50, no. 4, s. 139-149.
 • Jędrzejczak, A. (2011). Metody analizy rozkładów dochodów i ich koncentracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D. (2017). Nierówności dochodowe gospodarstw domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2006-2014. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 3, s. 166-176.
 • Kopiński, J., Matyka, M. (2016). Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(346), s. 57-79.
 • Kukuła, K. (red.). (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kryszak, Ł. (2016). Nierówności dochodowe w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 18(2), s. 166-171.
 • Kot, S.M. (2008). Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWN.
 • Kleiber, C., Kotz, S. (2003). Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences. Hoboken: Wiley.
 • Luty, L. (2016). Regionalne zróżnicowanie struktury obszarowej użytków rolnych w Polsce. Metody ilościowe w ekonomii, nr 17(1), s. 62-71.
 • Marcysiak A., Marcysiak A. (2014). Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym. Polityki europejskie, Finanse i Marketing, nr 12(61), s. 122-128.
 • Michna, W. (2005). Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym. Program Wieloletni 2005-2009, nr 9. Warszawa: IERiGŻ-PIB. Pobrane z: www.ierigz.waw.pl/download/1142-9.pdf (data dostępu: 1.07.2017).
 • Rusnak, Z. (2011). Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego – problemy metodologiczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 20, s. 387-408.
 • Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Sen, A. (1976). Poverty and Ordinal Approach to Measurement. Econometrica, nr 44, s. 219-231.
 • Silber, J. (red.). (1999). Handbook of Income Inequality Measurement. Boston: Kluwer Academic Publisher.
 • Średzińska, J. (2017). Zróżnicowanie poziomu dochodów rolników w gospodarstwach o różnych typach rolniczych w krajach Unii Europejskiej, Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 5(89), s. 145-155.
 • Wołoszyn, A., Wysocki, F. (2014). Nierówności w rozkładzie dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 6., s. 534-540.
 • Zegar, J.S. (2008). Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zenga, M. (1990). Concentration Curves and Concentration Indices Derived from Them. W: Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty (s. 94-110). Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Zenga, M. (2007). Inequality Curve and Inequality Index Based on the Ratios Between Lower and Upper Arithmetic Means. Statistica & Applicazioni, vol. (1), s. 3-27.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03f3dab1-edbb-4e5e-b74e-4132ee562f06
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.