PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 73 | 05 |

Tytuł artykułu

Informowanie o możliwej obecności alergenów w produkcie - wymogi prawne i interpretacje

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Provision of information on the possible presence of allergens in the product - legal requirements and interpretations

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Alergie pokarmowe oraz nietolerancja niektórych składników stają się coraz powszechniejsze. Osoby z alergią, nietolerancją czy predysponowane do tego typu zaburzeń stanu zdrowia powinny unikać alergenów w takim stopniu, jak to jest możliwe. W artykule zostały przedstawione regulacje wspólnotowe dotyczące znakowania alergenów, przede wszystkim zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (dalej rozporządzenie 1169/2011). Wskazano, jakie alergeny są objęte obowiązkiem znakowania oraz w jaki sposób należy prezentować je na etykiecie. Omówiono również kwestie warunków i zasad zamieszczania w oznakowaniu środków spożywczych deklaracji typu: "Produkt może zawierać:...". Zagadnienie to nie zostało wprost uregulowane w przepisach, w związku z czym budzi różnego rodzaju wątpliwości zarówno producentów, jak i organów kontrolnych.
EN
The occurrence of food allergies and food intolerances is becoming increasingly common. People suffering from allergy, intolerance or predisposed to this type of health disorders should avoid allergens to the largest extent possible. The article presents Community UE provisions on the labelling of food allergens, in particular the ones set out in Regulation (EU) no 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers (hereinafter referred toas Regulation 1169/2011). It is mentioned what allergens must be labelled and how they should be presented on the label. In the article also the conditions and rules for the use of such statements as "May contain..." in the labelling of food products were discusses. This issue has not been expressly regulated by law and thus raises various doubts among both producers and control authorities.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

73

Numer

05

Opis fizyczny

s.12-15

Twórcy

autor

Bibliografia

 • [1] Bolin Y.S, I. Lindeberg. 2016."Undeclared allergens in food: Food control, analyses and risk assessment: TemaNord528.
 • [2] Derewiaka D., E. Sobieraj, B. Drużyńska, J. Kowalska, R. Wołosiak, M. Ciecierska, E. Majewska. 2016. "Ocena informacji przekazywanych konsumentom na temat obecności alergenów". Nauki Inżynierskie Technologie 1 (20) : 20-31.
 • [3] Food Allergen Labeling and Consumer Protection. 2004. FALCPA. Public Law 108-282.
 • [4] Food Drink Europe. 2013."Guidance on Food Allergen Management for Food Manufacturers".
 • [5] Food Standards Agency. 2015."Allergen information for loose foods Advice on the new Food Information Regulations for small and medium food businesses".
 • [6] Inspekcja Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych. 2017. "Przewodnik do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności".
 • [7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304, 22.11.2011, s. 18-63).
 • [8] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności.
 • [9] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • [10] Scientific Opinion on the evaluation of allergenic foods and food ingredients for labelling purposes. 2014. EFSA Journal 12 (11).
 • [11] Wasilewska E, S. Małgorzewicz 2015. "Niepożądane reakcje pokarmowe na dodatki do żywności". Forum Zaburzeh Metabolicznych 6 (1 ) : 8-13.
 • [12] Wróblewska B. 2002. "Wielka ósemka alergenów pokarmowych". Alergia 4:15.
 • [13] ZAWIADOMIENIE KOMISJI z dnia 13.7.2017 r. dotyczące przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 • [14] Zimny S., J. Błaszczyk, M. Kucharczyk, P. Seruga, A. Piekara, M. Krzywonos. 2016. "Postępowanie z alergenami jako element zarządzania jakością w zakładach spożywczych". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 461: 227-236.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03f071c8-70f6-44a4-a241-6e86c3f6b58b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.