PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | 2 |

Tytuł artykułu

Factors determining the purchase of wine from climate change adapted production

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Czynniki determinujące zakup wina z produkcji dostosowanej do zmian klimatu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The paper aims to make an attempt to identify the factors that determine the purchase of wine that comes from vineyards applying appropriate measures to adopt to climate change. The literature review indicates the growing awareness of wine consumers to issues related to climate change. At the same time, winegrowers are increasingly implementing strategies at a farm level to adjust production to changing climate conditions. These processes can be explained by the complex adaptive system approach. The conducted empirical research is based on a questionnaire distributed among 164 randomly selected Polish consumers investigated in the first half of 2018. The results show that consumers are willing to pay a higher price for wine that comes from vineyards using climate adapted production methods. The factors that significantly influence the purchase of wine from climate-adapted production are, accordingly, monthly spending on wine and the price of wine along with a label indicating eco-friendly methods of production. Whereas those with lower importance are country of origin, type of wine, place and frequency of purchase. The main recommendation is systemic action related to climate change adaptation of production and its appropriate communication to consumers, as their knowledge plays a key role.
PL
Celem artykułu jest próba zidentyfikowania czynników decydujących o zakupie wina pochodzącego z winnic, które stosują odpowiednie środki w celu dostosowania się do zmian klimatu. Z przeglądu literatury wynika, że wśród konsumentów wina rośnie świadomość na problemy związane ze zmianami klimatu. Jednocześnie plantatorzy winorośli coraz częściej wdrażają strategie na poziomie gospodarstwa, aby dostosować produkcję do zmieniających się warunków klimatycznych. Procesy te można wyjaśnić działaniem złożonych systemów adaptacyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne oparto na kwestionariuszu ankiety, na którą odpowiedziało 164 losowo wybranych polskich konsumentów, którzy zostali zbadani w pierwszej połowie 2018 roku. Wyniki pokazują, że konsumenci są skłonni zapłacić wyższą cenę za wino pochodzące z winnic, w których stosuje się metody produkcji dostosowane do klimatu. Czynnikami, które znacząco wpływają na zakup wina z produkcji dostosowanej do klimatu są głównie miesięczne wydatki na wino oraz cena wina wraz z informacją na etykiecie, wskazującą na prośrodowiskowe metody produkcji. Natomiast czynniki o mniejszym znaczeniu to: kraj pochodzenia, rodzaj wina, miejsce i częstotliwość zakupu. Główną rekomendacją jest systemowe działanie związane z dostosowaniem produkcji do zmian klimatu i ich odpowiednim zakomunikowaniem konsumentom, ponieważ ich wiedza odgrywa kluczowa rolę.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

22

Numer

2

Opis fizyczny

p.153-163,fig.,ref.

Twórcy

 • Institute of Economics and Finance, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Bazoche Pascale, C. Deola, Louis-Georges Soler. 2008. An experimental study of wine consumers’ willingness to pay for environmental characteristics. [In] European Association of Agricultural Economists (EAAE), 2008 International Congress, August 26-29, 2008, Ghent, Belgium, DOI 10.22004/ag.econ.43651.
 • Cecchini Lucio, Biancamaria Torquati, Massimo Chiorri. 2018. Sustainable agri-food products: A review of consumer preference studies through experimental economics. Agricultural Economics – Czech 64: 554-565. DOI: 10.17221/272/2017-AGRICECON.
 • Dodds Rachel, Sonya Graci, Soyoung Ko, Lindsay Walker. 2013. What drives environmental sustainability in the New Zealand wine industry? International Journal of Wine Business Research 25: 64-184. DOI: 10.1108/IJWBR-2012-0015.
 • Eustice Crystal, Dan McCole, Michelle Rutty. 2019. The impact of different product messages on wine tourists’ willingness to pay: A non-hypothetical experiment. Tourism Management 72: 242-248. DOI: 10.1016/j.tourman.2018.11.022.
 • Fischer Gunter, Klaus Frohberg, Martin L. Parry, Cynthia Rosenzweig. 1994. Climate change and world food supply, demand and trade: Who benefits, who loses? Global Environmental Change 4 (1): 7-23. DOI: 10.1016/0959-3780(94)90018-3.
 • Galati Antonino, Giorgio Schifani, Maria Crescimanno, Giuseppina Migliore. 2019. “Natural wine” consumers and interest in label information: An analysis of willingness to pay in a new Italian wine market segment. Journal of Cleaner Production 227: 405-413. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.04.219.
 • Głąbiński Zbigniew, Czesław Koźmiński. 2019. Turystyka winiarska jako czynnik lokalnego rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego (Wine tourism as a factor of local rural development in the West Pomeranian Voivodeship). Folia Turistics 53: 263-284. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7520.
 • Gołębiewska Barbara, Tomasz Pajewski. 2018. Positive and negative externalities of management illustrated by the case of agricultural production. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (48): 113-120.
 • Hejmalová Helena, Radka Šperková. 2011. Assessment of attractiveness of the wine-production industry in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis LIX (2): 89-98.
 • Kiss Konrád, Csaba Ruszkai, Katalin Takács-György. 2019. Examination of short supply chains based on circular economy and sustainability aspects. Resources 8: 161-174. DOI:10.3390/resources8040161.
 • Klohr Bastian, Ruth Fleuchaus, Ludvig Theuvsen. 2014. Who is buying sustainable wine? A lifestyle segmentation of German wine consumers. [In] Proceedings of the 8th International Conference of the Academy of Wine Business Research, Geisenheim, Germany, 28-30 June 2014.
 • Lee Hannah, Patrick R. Roehrdanz, Makihiko Ikegami, Shepard V. Anderson, Rebecca M. Shaw, Gary Tabor, Lu Zhi, Pablo A. Marquet, Robert J. Hijmans. 2013. Climate change, wine, and conservation. Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (17): 6907-6912. DOI: 10.1073/pnas.1210127110.
 • Lereboullet Anne-Laure, Gérard Beltrando, Douglas K. Bardsley. 2013. Socio-ecological adaptation to climate change: A comparative case study from the Mediterranean wine industry in France and Australia. Agriculture, Ecosystems & Environment 164: 273-285. DOI: 10.1016/j.agee.2012.10.008.
 • Lopes Pedro, Richard Sagala, Thomas Dood. 2014. Extrinsic wine attributes importance on Canadian consumers purchase decisions for environmentally sustainable wines. [In] Proceedings of the 8th International Conference of the Academy of Wine Business Research, Geisenheim, Germany, 28-30 June 2014.
 • Maciejczak Mariusz, Jakub Mikiciuk. 2019. Climate change impact on viticulture in Poland. International Journal of Climate Change Strategies and Management 11 (2): 254-264. DOI: 10.1108/IJCCSM-02-2018-0021.
 • McGarry-Wolf Marianne, Lindsey M. Higgins. 2017. Segmenting the sustainable wine consumer. Journal of Food Distribution Research 48 (1): 109-110. DOI: 10.22004/ag.econ.274580.
 • Misso Rosa, Giovanna Catullo. 2012. Organic wine between health and competitiveness. International Journal of Sustainable Society 4 (3): 266-279. DOI: 10.1504/IJSSOC.2012.047281.
 • Mollá-Bauzá Margarita, Laura Martinez-Carrasco, Africa Martínez-Poveda, Manuel Pérez. 2005. Determination of the surplus that consumers are willing to pay for an organic wine. Spanish Journal of Agricultural Research 3: 43-51. DOI: 10.5424/sjar/2005031-123.
 • Osadebamwen Anthony Ogbeide, Christopher Ford, Randy Stringer. 2015. The environmental benefits of organic wine: exploring consumer willingness-to-pay premiums? Journal of Food Products Marketing 21 (5): 482-502. DOI: 10.1080/10454446.2013.856054.
 • Pink Małgorzata, Katarzyna Kokoszka. 2018. Winemaking and urban vineyards – functions and potential of the phenomenon. Problems of Small Agricultural Holdings 3: 65-77. DOI: 10.15576/PDGR/2018.3.65.
 • Poczta Joanna. 2016. Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego (Conditions for the development of wine tourism in Poland on the example of the Zielona Góra region). Turystyka Kulturowa 5: 115-130.
 • Santini Cristina, Alessio Cavicchi, Leonardo Casini. 2013. Sustainability in the Wine Industry: Key Questions and Research Trends. Agricultural and Food Economics 1: 9-23. DOI: 10.1201/b18226-3.
 • Schäufele Isabel, Ulrich Hamm. 2017. Consumers’ perceptions, preferences and willingness-to-pay for wine with sustainability characteristics: A review. Journal of Cleaner Production 147: 379-394. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.01.118.
 • Sellers-Rubio Ricardo, Juan Luis Nicolau-Gonzalbez. 2016. Estimating the willingness to pay for a sustainable wine using a Heckit model. Wine Economics and Policy 5 (2): 96-104. DOI: 10.1016/j.wep.2016.09.002.
 • Sogari Giovanni, Chiara Corbo, Martina Macconi, Davide Menozzi, Cristina Mora. 2015. Consumer attitude towards sustainable-labelled wine: an exploratory approach. International Journal of Wine Business Research 27 (4): 312-328. DOI: 10.1108/IJWBR-12-2014-0053.
 • Sogari Giovanni, Cristina Mora, Davide Menozzi. 2016. Sustainable wine labeling: a framework for definition and consumers’ perception. Agriculture and Agricultural Science Procedia 8: 58-64. DOI: 10.1016/j.aaspro.2016.02.008.
 • Vecchio Riccardo. 2013. Determinants of willingness-to-pay for sustainable wine: Evidence from experimental auctions. Wine Economics Policy 2: 85-92. DOI: 10.1016/j.wep.2013.11.002.
 • Verain Muriel C.D., Jos Bartels, Hans Dagevos, Siet J. Sijtsema, Marleen C. Onwezen, Gerrit Antonides. 2012. Segments of sustainable food consumers: a literature review. International Journal of Consumer Studies 36 (2): 123-132. DOI: 10.1111/j.1470-6431.2011.01082.x.
 • Wells Victoria K., Cerys Ponting, Peattie Ken. 2010. Behaviour and climate change: consumer perceptions of responsibility. Journal of Marketing Management 27: 808-833. DOI: 10.1080/0267257X.2010.500136.
 • Wooldridge Jeffrey M. 2014. Introductory econometrics. A modern approach. Fifth edition. Mason, OH: Cengage Learning.
 • Zhenmin Liu, Patricia Espinosa. 2019. Tackling climate change to accelerate sustainable development. Nature Climate Change 9: 494-496. DOI: 10.1038/s41558-019-0519-4.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03e7b258-a489-4596-94d9-69340c78ea5d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.