PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 62 | 3 |

Tytuł artykułu

Automatyzacja komunikacji marketingowej w Internecie

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Automation of marketing communication on the Internet
RU
Avtomatizacija marketingovojj kommunikacii v internete

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Komunikacja marketingowa, w której wykorzystywane są tradycyjne media jest coraz mniej skuteczna i efektywna. Coraz częściej problem ten dotyczy także komunikacji w Internecie. W tej sytuacji menadżerowie są zmuszeni do poszukiwania nowych, bardziej skutecznych i efektywnych sposobów komunikowania się z klientami. Znaczna część nowych form komunikacji powstaje dzięki rozwojowi technologii komunikacyjno-informacyjnej. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają narzędzia informatyczne umożliwiające automatyzację komunikacji marketingowej. Celem rozważań jest przedstawienie automatyzacji jako innowacji w komunikacji marketingowej, a także czynników skłaniających przedsiębiorstwa do wdrażania innowacji w zakresie komunikacji marketingowej oraz korzyści z jej automatyzacji. Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu, wyników badań dostępnych w źródłach wtórnych oraz materiałów firm oferujących systemy marketing automation.
EN
Marketing communication, which uses traditional media, is becoming less efficient and less effective. This problem also applies to marketing communication using the Internet. In this situation, managers are looking for new, more efficient and effective ways to communicate with customers. A significant part of new forms of communication was created by the development of information and communication technologies. This article presents the automation of marketing communication as a marketing innovation. The article also discusses the main factors forcing the company to implement marketing innovations in the field of marketing communications. It also identifies the benefits associated with automating communication using marketing automation systems. The article was prepared based on the literature, the results of research available on secondary sources, and companies’ materials offering marketing automation systems.
RU
Маркетинговая коммуникация, в которой используются традиционные медиа, все менее эффективна. Все чаще эта проблема касается также коммуникации в интернете. В такой ситуации менеджеры обязаны искать новые, более эффективные способы общения с клиентами. Значительная часть новых форм коммуникации возникает благодаря развитию коммуникационно-информационной технологии. Существенную роль в этом отношении играют информатические инструменты, способствующие автоматизации маркетинговой коммуникации. Цель рассуждений – представить автоматизацию как инновацию в маркетинговой коммуникации, а также факторы, заставляющие предприятия внедрять инновации в области маркетинговой коммуникации, а также выгоды от ее автоматизации. Статья подготовлена на основе литературы предмета, результатов исследований, доступных во вторичных источниках, а также материалов фирм, предлагающих системы автоматизации маркетинга (англ. marketing automation).

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

62

Numer

3

Opis fizyczny

s.27-36,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul.1 Maja 50, 40-287 Katowice

Bibliografia

 • CBOS (2011), Nudzą, drażnią, dezinformują – Polacy o reklamach, Komunikat z badań, BS/16/2011.
 • Doktorowicz K. (2012), Konwergencja technologiczna i strukturalna we współczesnych mediach. Skutki dla komunikacji, rynku i polityki, (w:) Oniszczuk Z., Wielopolska-Szymura M. (red.), Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Gębarowski M. (2007), Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., Rzeszów.
 • Karcz K. (1997), Proces dyfuzji innowacji. Podejście marketingowe, „Prace Naukowe AE w Katowicach”, AE, Katowice.
 • Mikułowski Pomorski J. (2006), Fragmentaryzacja w mediach: proces i narzędzie, “Global Media Journal-Polish Edition”, No. 1.
 • Mobasher B., Cooley R., Srivastava J. (2000). Automatic personalization based on web usage, “Communications of the ACM”, Vol. 43, No. 8.
 • Mruk H. (red.), (2004), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa.
 • Badania statutowe Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych UE w Katowicach (2013), Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Materiały niepublikowane.
 • Pilarczyk B. (2011), Innowacje w komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe”, nr 9, PTE, Kraków.
 • Podręcznik Oslo (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat.
 • Radziszewska A. (2015), Personalizacja w marketingu internetowym i mobilnym, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Szymański G., Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Monografie Politechniki Łódzkiej, PL, Łódź.
 • Szynol A., (2012-2013), Konwergencja mediów w praktyce, „Media – Kultura – Społeczeństwo”, nr 7–8.
 • Taranko T., (2015), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Zięba K. (2010), Skuteczność działań marketingowych, „Zeszyty Naukowe, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 3(52).
 • (www1) http://www.spidersweb.pl/2015/07/czas-przed-telewizorem.html [dostęp: 03.09.2015].
 • (www2) http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/Millward-Brown_AdReaction-2014_USA.pdf [dostęp: 10.09.2015].
 • (www3) http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14513189,Blisko_jedna_czwarta_internautow_blokuje_reklamy_w.html#ixzz3oTbGJztM [dostęp: 10.09.2015].
 • (www4) http://marketing-automation.pl/segmentacja-behawioralna-kontaktow-w-marketingautomation-%e2%80%93-jak-to-zrobic/ [dostęp: 15.02.2015].
 • (www5) http://marketing-automation.pl/wdrozenie-marketing-automation-oznacza-wzrostprzychodow-o-75-lub-wiecej [dostęp: 20.01.2015].
 • (www6) http://www.systematics.pl [dostęp: 02.10.2015].
 • (www7) http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo -informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-wprzedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2014-r-,3,12.html [dostęp: 10.09.2015].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03e6f9b8-439f-4924-9d98-0741049f32b3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.