PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 4 |
Tytuł artykułu

Opłacalność uprawy wybranych roślin bobowatych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Production profitability of selected legumes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Produkcja rolnicza, zarówno roślinna, jak i zwierzęca stanowi jeden z głównych sektorów biogospodarki. W Polsce w ramach produkcji roślinnej coraz większe znaczenie mają rośliny bobowate. Zainteresowanie uprawą tych roślin wzrasta nie tylko w związku z realizacją programów rolnośrodowiskowych, ale również w związku z korzyściami środowiskowymi. Przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie ekonomicznej opłacalności uprawy soi w odniesieniu do rodzimych upraw roślin bobowatych – bobiku i łubinu żółtego. Badania wykazały, że głównymi czynnikami wpływającymi na opłacalność uprawy roślin bobowatych w Polsce są wysokości dopłat do produkcji, koszty zabiegów agrotechnicznych oraz wysokość uzyskanego plonu nasion.
EN
Crop and animal production constitutes one of the main components of bio-economy. In Poland, legumes have gained more and more importance within crop production, as their cultivation has attracted attention both within agricultural and environmental programs that had been introduced, and for its environmental beneficiary effects. The present paper gives an overview of the research on estimating soybean production profitability compared to common legumes in Poland as field bean and yellow lupin. The studies have shown that the main factors affecting the profitability of growing legume crops in Poland are subsidies to production, costs of agricultural treatments and the obtained seeds yields.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
4
Opis fizyczny
s.9-13,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • ARiMR. 2013 Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2012. Warszawa. dostęp czerwiec 2016, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/Sprawozdanie_ ARiMR_2012.pdf.
 • Augustyńska-Grzymek Irena, Lech Goraj, Sławomir Jarka, Teresa Pokrzywa, Aldona Skarżyńska. 1999. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji rolnej (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 • Brzóska Franciszek. 2009. Postęp biologiczny i technologie produkcji zwierzęcej w warunkach zmieniającego się klimatu. [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, red. A. Harasim, 125-139.Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
 • Clarke E.J. Wiseman Julian. 2000. “Developments in plant breeding for improved nutritional quality of soybeans. Protein and amino acid content”. Journal of Agricultural Science 134: 111-124.
 • Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek. 2012. „Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych”. Fragmenta Agronomica 29 (4): 36-44.
 • GUS. 2016. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych lata 2005-2015. dostęp czerwiec 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/uprawy-rolne-i-ogrodnicze/produkcja-upraw-rolnych-i-ogrodniczych-w-2015-roku,9,14.html, zakładka: archiwum.
 • Katańska-Kaczmarek Agnieszka, Dariusz Majchrzycki, Wojciech Mikulski. 2007. „Ekonomiczne aspekty wykorzystania roślin strączkowych w uprawie polowej i żywieniu zwierząt gospodarczych w dobie biopaliw”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 522: 239-246.
 • Kotecki Andrzej (red.). 2014. Współrzędna uprawa bobiku i łubinu żółtego z pszenżytem jarym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Księżak Jerzy, Jolanta Bojarszczuk. 2010. „The economic assessment of maize cultivation depending on pre- sowing tillage system”, Acta Scientiarum Polonorum – Agricultura 9 (4): 55-67.
 • Maciejczak Mariusz, Karen Hofreiter. 2013. „How to define bioeconomy?”, Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 244-246.
 • Pajewski Tomasz. 2014. „Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 179-184, dostęp czerwiec 2016, http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/ 16-5/16-5-Pajewski.pdf
 • Podleśny Janusz, Jerzy Księżak. 2009. „Aktualne i perspektywiczne możliwości produkcji nasion roślin strączkowych w Polsce”. Studia i Raporty IUNG-PIB 14: 111-132, dostęp czerwiec 2016, http://sybilla.iung.pulawy. pl/wydawnictwa/Pliki/pdfPIB/zesz14.pdf.
 • Prusiński Janusz, Magdalena Borowska, Ewa Kaszkowiak. 2008. „Wybrane wskaźniki produkcyjności roślin bobiku w warunkach wzrastającego nawożenia azotem”. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 248: 105-116.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.
 • Spurtacz Stanisław, Jerzy Pudełko, Leszek Majchrzak. 2008. „Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007”. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 7 (4): 117-124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-03d3ca3a-cf3c-4051-95de-061fe8668e8b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.