PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 3 |

Tytuł artykułu

Entrepreneurship od agricultural producers - determinants of development

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Przedsiebiorczość producentów rolnych - determinanty rozwoju.

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the research was to identify and group conditions affecting the development of entrepreneurship among agricultural producers. The article presents opinions of a purposefully selected group of farmers taking part in the work of a team appointed by the voivode for the preparation of a diagnosis of the socio-economic situation of agriculture in the Warmian-Masurian Voivodeship. Using the technique of a focus group interview, among others, opinions on the forms and areas of entrepreneurship of agricultural producers and conditions for its further development in the Warmian-Masurian Voivodship were obtained. Barriers have been defined, including the poor innovative nature of commenced undertakings, low interest in cooperation with other economic entities and low social capital, especially in interaction with the socio-cultural and economic environment. The obtained assessment by means of the FGI method allowed to classify factors influencing the development of entrepreneurship of farmers into five groups including the conditioning, stimulating and maintaining character of determinants having an impact on farmer entrepreneurship as well as those with an indirect and local impact on entrepreneurship development. In the case of factors conditioning the development of farmer entrepreneurship, the following proved important: individual predispositions of entrepreneurs (including creativity, optimism, commitment), competition on the market (market niches, mobilization for operation, healthy competition), the state of equipment of farms with machines, devices, buildings and structures and the possibility of obtaining financial resources (EU funds, loans, own resources).
PL
Celem badań było zidentyfikowanie i pogrupowanie uwarunkowań mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości wśród producentów rolnych. Przedstawiono opinie celowo wybranej grupy rolników biorących udział w pracach zespołu powołanego przez wojewodę ds. opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa w województwie warmińsko-mazurskim. Wykorzystując technikę zogniskowanego wywiadu grupowego (focus) uzyskano m.in. opinie dotyczące form i obszarów przedsiębiorczości producentów rolnych oraz uwarunkowań dalszego jej rozwoju na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Zdefiniowano bariery, w tym m.in. mało innowacyjny charakter podejmowanych przedsięwzięć, małe zainteresowanie współdziałaniem z innymi podmiotami gospodarczymi, niski kapitał społeczny, szczególnie w interakcji z otoczeniem społeczno-kulturowo-gospodarczym. Uzyskane w trakcie badań metodą FGI oceny pozwoliły zaszeregować czynniki mające wpływ na rozwój przedsiębiorczości rolników do pięciu grup obejmujących determinanty warunkujące, stymulujące i podtrzymujące przedsiębiorczość rolników oraz o pośrednim i lokalnym oddziaływaniu na rozwój przedsiębiorczości. W przypadku czynników warunkujących rozwój przedsiębiorczości rolników ważne okazały się: indywidualne predyspozycje przedsiębiorców (w tym kreatywność, optymizm, zaangażowanie), konkurencja na rynku (nisze rynkowe, mobilizacja do działania, zdrowa konkurencja), stan wyposażenia gospodarstwa w maszyny, urządzenia oraz budynki i budowle oraz możliwości pozyskania środków finansowych (środki unijne, kredyty, własne zasoby).

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

21

Numer

3

Opis fizyczny

p.21-29,ref.

Twórcy

 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • Brzozowska Agnieszka, Beata Glinka, Jacek Pasieczny. 2012. Młodzi przedsiębiorcy- inspiracje, koncepcje i uwarunkowania (Young entrepreneurs – inspirations, concepts and determinants). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Chlebicka Aleksandra, Jan Fałkowski, Beata Łopaciuk-Gonczaryk. 2014. Grupy producentów rolnych a kapitał społeczny – potencjalne zależności (Emerging and functioning of agricultural producer groups and social capital). Wieś i Rolnictwo 3 (164): 137-156.
 • Józwiak Wojciech. 2009. Efektywność polskich gospodarstw rolnych. Problem czy nadzieja? (Effectiveness of Polish farms. A problem or a hope?). Wieś i Rolnictwo 1 (142): 35-43.
 • Kahan David. 2013. Entrepreneurshipin farming. Rome: FAO.
 • Kiełbasa Barbara, Jacek Puchała. 2015. Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie rozdrobnionego rolnictwa (Innovativeness of young farmers and their attitudes towards changes on the example of farms located in the region of fragmented agriculture). Zeszyty Naukowe SERiA XVII (1): 107-111.
 • Klonowska-Matynia Maria, Joanna Palinkiewicz. 2013. Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej (Entrepreneurship in economic theory). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej 17: 29-40.
 • Kurczewska Agnieszka. 2013. Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych (Entrepreneurship as a process of interacting entrepreneurial opportunities and intentions). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • McElwee Gerard. 2006. The enterprising farmer: a review of entrepreneurship in Agriculture. Journal of the Royal Agricultural Society of England 167: 1-8.
 • Popowska Magdalena (ed.). 2015. Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju (Entrepreneurship, its manifestations and development opportunities). Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 • Rak Anna Maria, Ewa Multan. 2015. Przedsiębiorczość rolników indywidualnych w Polsce – stan i kierunki rozwoju (Entrepreneurship of farmers in Poland – the current situation and development trends). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 107: 175-183.
 • Szeląg-Sikora Anna, Aneta Oleksy-Gębczyk. 2013. Grupy producenckie przykładem przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie (Systems IT for agricultural businesses.) Zarządzanie i Finanse 1 (2): 341-351.
 • Wiatrak Andrzej Piotr. 2006. Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w skali lokalnej. (Support of Small Enterprises Development in Local Scale). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Problemy Globalizacji i Regionalizacji 9 (2): 543-556.
 • Żmija Katarzyna. 2016. Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne (Strategies for business activities diversification implemented by farmers possessing small farms). Zeszyty Naukowe SERiA XVIII (3): 419-425.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03cf00ac-62f8-45b6-b743-a315b55e989d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.