PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 494 |

Tytuł artykułu

Wpływ dodatku osadu ścierniskowego na poprawę pojemności wodnej agregatów glebowych

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania realizowano na modelowanych agregatach glebowych zagęszczanych i formowanych z materiału glebowego pobranego z poziomu orno-próchnicznego gleby płowej. W trakcie modelowania agregatów do gleby dodawano zrónicowane dawki osadu ściekowego w ilości: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 40 i 80 t·ha⁻¹ - w przeliczeniu na suchą masę. Oznaczono takie właściwości agregatów, jak: gęstość objętościową i porowatość, higroskopową pojemność wodną, maksymalną kapilarną pojemność wodną, prędkość podsiąku kapilarnego oraz minimalną i maksymalną kapilarną pojemność wodną. Oznaczenie wymienionych właściwości przeprowadzono na agregatach niezamrażanych w stanie wilgotnym i powietrznie suchym, a także na analogicznych agregatach poddanych 3 cyklom zamrażania-odmrażania. W ogólności stwierdzono, że zastosowany osad ściekowy poprawia zdecydowanie właściwości fizyczne agregatów. Natomiast w przypadku pojemności wodnej, wpływ zróżnicowanych dawek osadu uzależniony jest od wilgotności agregatów w chwili pomiaru oraz od procesów mrozowych. Jednakże znaczący wpływ dodatku osadu ściekowego - z praktycznego punktu widzenia - uwidocznił się dopiero przy jego wyższych dawkach, powyżej 20 t·ha⁻¹.
EN
The described investigations were carried out on model soil aggregates compacted and formed from soil material collected from the topsoil of gray-brown podzolic soil. In the course of modeling of aggregations, the following different quantities (calculated per dry matter) of sewage sludge: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 40 and 80 t·ha⁻¹ were added to the soil. The following aggregate properties were determined: volume density and porosity, hygroscopic water capacity, maximum capillary water capacity, rate of capillary rise as well as minimum and maximum capillary water capacity. The above mentioned properties were determined on non-frozen aggregates in moist and air-dry conditions and also on identical aggregates subjected to three cycles of freezing and de-freezing. Generally speaking, it was found that the applied sewage sludge improved markedly physical properties of aggregates. On the other hand, in the case of water holding capacity, the impact of different doses of sludge depended on the moisture content of aggregates at the moment of measurement and on freezing processes. However, a significant influence of the addition of sewage sludge - from practical point of view - became visible only at higher sludge doses, i.e. over 20 t·ha⁻¹.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

494

Opis fizyczny

s.329-337,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
autor
autor
autor

Bibliografia

 • Bauckman H. C., Brady N. C. 1971. Gleba i jej właściwości. PWRiL Warszawa: 529 ss.
 • Dechnik I., Stawiński J. 1972. Powierzchnia właściwa w badaniach fizykomechanicznych i fizycznych właściwości gleb. Probl. Agrofiz. 6: 42 ss.
 • Owczarzak W. 2002. Struktura gleb mineralnych Polski - badania modelowe. Rocz. AR w Poznaniu. Rozpr. Nauk. 328: 1 - 194.
 • Owczarzak W., Mocek A., Gajewski P. 2003. Wpływ zróżnicowanych dawek osadu ściekowego na poprawę wodoodporności agregatów glebowych. II Międzynar. Konf. Nauk.-Tech. „Rekultywacja terenów zdegradowanych”. Szczecin 11 IV 2003: 125 - 130.
 • Rząsa S., Owczarzak W. 1983. Modelling of soil structure and examination methods of water resistance, capillary rise and mechanical strength of soil aggregates. Ann. Pozn. Agric. Univ. Sci. Diss. 135: 1 - 35.
 • Rząsa S., Owczarzak W. 1986. Wpływ dodatku próchnicy i torfu na stan fizyczny agregatów glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 315: 167 - 188.
 • Rząsa S., Owczarzak W., Socha T. 1986. Ascension capillaire dans les agregats artificiels du sol lenr gonflement. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 312: 339 - 347.
 • Rząsa S., Owczarzak W., Spychalski W. 1994. Methodological advences used (MH) in soils different structure. International Agrophysics 7: 213 - 220.
 • Terlikowski F. K. 1958. Prace wybrane z dziedziny gleboznawstwa, chemii rolnej i nawożenia. PWRiL Warszawa: 570 ss.
 • Walczak R. 1984. Modelowe badania zależności retencji wodnej od parametrów fazy stałej gleby. Probl. Agrofiz. 41: 54 ss.
 • Witkowska-Walczak B. 1989. The influence of soil aggregation on its water retention. Annales UMCS Sec. B 35/36. 13: 209 - 225.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03ca67d8-a772-4fcc-9796-200d31f8917f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.