PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 11 | 1 |

Tytuł artykułu

Ocena wpływu selekcji w kierunku podnoszenia frekwencji pozytywnych uwarunkowań genetycznych w locus PrP na poziom wybranych cech użytkowości mięsnej owcy żelaźnieńskiej

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Assessment of the impact of selection for improving the frequency of positive genetic predispositions in the PrP locus on selected traits in Zelaznenska sheep

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania przeprowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW na 256 jagniętach owcy żelaźnieńskiej. Od jagniąt pobierano krew z żyły jarzmowej do strzykawek z EDTA i ekstrahowano DNA, które posłużyło do określenia genotypu trzęsawki. Wszystkie jagnięta ważono w określonych odstępach czasu, określając przyrosty dobowe. Po uboju oznaczano szereg cech rzeźnych jagniąt, a następnie w pobranych próbach wybrane cechy opisujące jakość mięsa. Przeanalizowano zależności między genotypem trzęsawki a oznaczanymi cechami u jagniąt. Wykazano brak wpływu genotypu trzęsawki na osiągane przez jagnięta przyrosty dobowe i masę ciała. Wśród cech dotyczących wartości rzeźnej jedynie szerokość stawu skokowego okazała się zależna od genotypu, natomiast analiza wyników dotyczących jakości mięsa dowiodła wpływ genotypu jedynie na składową a* barwy mięsa. Uzyskane wyniki dowodzą możliwości prowadzenia pracy hodowlanej w kierunku zwiększenia oporności genetycznej na trzęsawkę bez wpływu na poziom cech użytkowych jagniąt rasy żelaźnieńskiej.
EN
The research was carried out on the WULS Sheep and Goat Research Farm on 256 Zelaznenska lambs. Blood samples were collected from the jugular vein into plastic tubes with EDTA. DNA was extracted and used to determine scrapie genotypes. The lambs were weighed at birth and on days 28, 56, 70 and 100 day of life, and daily weight gain was determined for these intervals. After slaughter, carcass and meat quality characteristics were estimated. The results showed no effect of scrapie genotype on growth and development traits. Among carcass characteristics, scrapie genotype affected only the spread of the hock joint, and among meat quality traits only component a* of meat colour. The results indicate that breeding work aimed at increasing genetic resistance to scrapie may be conducted without affecting the performance characteristics of lambs of this breed.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

11

Numer

1

Opis fizyczny

s.9-19,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa

Bibliografia

 • 1. AOAC, 1990 – Official Methods of Analysis, 15th ed. Association of Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.
 • 2. BOULTON K., MOORE R.C., BISHOP S.C., 2010 – Associations of PrP genotype with lamb production traits in four commercial breeds of British upland and crossing sheep. Livestock Science 127, 155-163.
 • 3. Decyzja Komisji nr 2003/100/WE z dnia 13 lutego 2003 ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie tworzenia programów hodowli owiec odpornych na pasażowalne encefalopatie gąbczaste (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 498).
 • 4. DE VRIES F., BORCHERS N., HAMANN H., DRÖGEMÜLLER C., REINECKE S., LÜPPING W.,DISTL O., 2004 – Associations between the prion protein genotype and performance traits of meat breeds of sheep. The Veterinary Record 155, 140-143.
 • 5. FAST C., GROSCHUP M.H., 2013 – Classical and atypical scrapie in sheep and goats. In: Prions and Diseases. Vol. 2. Animals, Humans and the Environment (red. W-Q Zou and P. Gambetti). Springer Science + Business Media, New York.
 • 6. GRAU R., HAMM R., 1952 – Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung in Fleisch. Fleischwirtschaft 4, 295-297.
 • 7. NAGY B., ANTON I., SÁFÁR L., FÉSÜS L., ZSOLNAI A., 2009 – Association between PrP genotypes and selected growth traits of Hungarian Merino and German Mutton Merino rams. Archiv Tierzucht 52 (6), 613-617.
 • 8. NAWARA W., OSIKOWSKI M., KLUZ I., MODELSKA M., 1963 – Wycena tryków na podstawie wartości potomstwa w stacjach oceny tryków Instytutu Zootechniki za rok 1962. PWiRL, Warszawa
 • 9. NIŻNIKOWSKI R., CZUB G., STRZELEC E., GŁOWACZ K., 2010 – Wpływ genotypów trzęsawki na wybrane cechy użytkowości u niektórych ras owiec. LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie. Streszczenia, s.141.
 • 10. NIŻNIKOWSKI R., CZUB G., ŚWIĄTEK M., GŁOWACZ K., ŚLĘZAK M., 2014 – Polimorfizm genu białka prionowego PrP u wrzosówki polskiej i owcy żelaźnieńskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz SGGW w Żelaznej. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 2 (10), 9-16.
 • 11. NIŻNIKOWSKI R., GŁOWACZ K., CZUB G., ŚWIĄTEK M., ŚLĘZAK M., 2014 – Polimorfizm genu białka prionowego PrP u owiec żelaźnieńskich utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Nauka Przyroda Technologie 8, 2, #26.
 • 12. NIŻNIKOWSKI R., STRZELEC E., GŁOWACZ K., POPIELARCZYK D., KUCZYŃSKA B., 2010 – Quality assessment of sheep and goat carcasses designed for national market. Annals of Warsaw University of Life Sciences. Animal Sciences 47, 161-175.
 • 13. OSIKOWSKI M., PORĘBSKA W., KORMAN K., 1998 – Normy żywienia owiec. Normy żywienia bydła i owiec systemem tradycyjnym (red. R. Ryś). Wyd. XII, IZ Kraków.
 • 14. PN-EN ISO 5508, 1996 – Oleje i tłuszcze oraz zwierzęce. Analiza estrów metylowych i kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
 • 15. PN-ISO 1442:2000P – Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza).
 • 16. POHJA N.S., NIINIVAARY F.P., 1957 – De Bestimmung der Wasserbindung in Fleisches mittols der Konstandruckmethods. Fleischwirtschaft 9, 193-195.
 • 17. RADZIK-RANT A., KUŹNICKA E., RANT W., 2012 – The fatty acid composition of longissimus dorsi muscle of Polish Lowland ram lambs fattening under overhead shelter versus those in a barn. Annals of Warsaw University of Life Sciences. Animal Science 51, 113-118.
 • 18. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2003 z dnia 12 lutego 2003 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec i kóz oraz zasad handlu żywymi owcami, kozami i zarodkami bydlęcymi.
 • 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych.
 • 20. SAWALHA R.M., 2010 – Prediction of prion protein genotype and association of this genotype with lamb performance traits of Suffolk sheep. Journal of Animal Science 88, 428-434.
 • 21. ŚLĘZAK M., CZUB G., ŚWIĄTEK M., NIŻNIKOWSKI R., GŁOWACZ K., 2013 – Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie składu chemicznego mięsa jagnięcego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 3 (9), 69-76.
 • 22. VITEZICA Z.G., MORENO C.R., BODIN L., FRANÇOIS D., BARILLET F., BRUNEL J.C., ELSEN J.M., 2006 – No associations between PrP genotypes and reproduction traits in INRA 401 sheep. Journal of Animal Science 84, 1317-1322.
 • 23. VITEZICA Z.G., MORENO C.R., BOUIX J., BARILLET F., PERRET G., ELSEN M., 2005 – A study on associations between PrP genotypes and meat traits in French sheep breeds. Animal Science 81, 325-330.
 • 24. WOOD J.D., ENSER M., FISHER A.V., NUTE G.R., SHEARD P.R., RICHARDSON R.I., HUGHES S.I., WHITTINGTON F.M., 2008 – Fat deposition, fatty acid composition and meat quality: A review. Meat Science 78, 343-358.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03c84a00-83d2-4dfa-b3b7-cf78e4d0a3ac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.