PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2006 | 59 | 2 |

Tytuł artykułu

Nieco uwag na temat astra chińskiego (Callistephus chinensis (L.) Nees) ze szczególnym uwzględnieniem zmienności kwiatów i kwiatostanów w świetle dotychczasowych opisów

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Some notes on China aster (Callistephus chinensis (L.) Nees) with particular attention paid to the changeability of florets and inflorescences in view of the so far used descriptions

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Praca dotyczy przede wszystkim zmienności kwiatów i koszyczków u Callistephus sp. u dzikiej formy i odmian hodowlanych. Opisując zmienność koszycz- ków poświęcono więcej miejsca kwiatom, a szczególnie kwiatom promienistym, w tym rzadziej spotykanym i często błędnie opisywanym kwiatom o koronach rurkowatych. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania jednoznacznego i ogólnie przy- jętego dla koszyczków heterogamicznych podstawowego nazewnictwa.
EN
The paper is mostly devoted to the variability of florets and heads in Callistephus sp. - in its wild form and cultivated varieties. Describing the variability of heads more attention was paid to florets and specially ray florets including rare and often incorrectly described florets with tubular corollas. Attention was called to the necessity of using univocal and generally accepted basic vocabulary for heterogamic heads.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

59

Numer

2

Opis fizyczny

s.239-251,rys.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW, ul.Nowoursynowska 159, 02 776 Warszawa

Bibliografia

 • A d l e r J., D u b a s G. W i ś n i e w s k i J., 1983. Charakterystyka odmian. Rośliny ozdobne. COBORU, Słupia Wielka.
 • A d l e r J., J a n k o w s k a K., W i ś n i e w s k i J., Z a ł ę s k a M., 1980. Metodyka doświadczeñ z odmianami roślin ozdobnych. T. I, Cz. II. Metodyka szczegółowa. COBORU „Słupia Wielka.
 • Adler J., Załęska M., 1976. Polskie odmiany roślin ozdobnych. Aster chiñski Callistephus chinensis (L.) Nees. Informator COBORU (2) 66, Słupia Wielka.
 • F i s j u n W. W., 1965. Kallistefus Callistephus Cass. [In:] Flora Kazachstana, t. 8. B. Pawłov (ed.), Izd. Nauka, Ałma Ata, pp.312 314.
 • G o ł u b k o v a W. F., 1959. Rod Kallistefus Callistephus Cass. [In:] Flora SSSR, t. 25. B.K. Šiškin (ed.), Izd. Akademii Nauk SSSR, Moskwa, Leningrad, pp. 73 77.
 • G o o d R., 1947. The geography of the flowering plants. London New York. Gosling S., 1973. The Pocked Encyklopedia of Chrysanthemums in Color, Arco Publishing Company, Inc., New York.
 • K o r o h o d a J. (red.) 1972., Produkcja nasion roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa.
 • De Jong J., D rennan D. L.,1984. Genetic analysis in Chrysanthemum morifolium. II. Flower doubleness and ray floret corolla splitting. Euphytica, 33: 465 470.
 • K i r p i c z n i k o v M. E., 1959. Sem. CLX. Słożnocvetnye Compositae P. F. Gmelin. [In:] Flora SSSR, t. 25. B. K. Šiškin (ed.), Izd. Akademii Nauk SSSR, Moskwa Leningrad, pp. 1 17.
 • K u k u ł c z a n k a K., 1961. Morfologiczne pokrewieñstwo odmian Callistephus chinensis rasy Princess. Acta Agrobot. 10 (1): 185 197.
 • K u k u ł c z a n k a K., 1965. Zmiany modyfikacyjne morfologii astra chiñskiego (Callistephus chinensis Nees) pod wpływem działania azotu, potasu i fosforu, Acta Univ.Wratisla viensis 33, Pr. Bot. 5, PWN, Oddz. Wrocławski.
 • M a a t s c h R., Schulze G., 1958. Versuch einer typenmasigen Gliederung der Körbchen und Blütenformen gartnerisch wichtiger Compositae und ihrer Kulturformen. Gartenbau wissenschaft, 23: 160 166.
 • Morgenthal J., 1969. Sommerblumen. BLV. München.
 • N e c h a n s k y F., J i r a s e k V., 1967. Systematische Studie (über kultivierte Sommerastern (Gartenastern) Callistephus chinensis (L.) Nees (Asteraceae). Preslia (Praha), 39: 122 150.
 • N o l t h i n g G., 1962. Das Sommerastern Sortiment. Gartenwelt Hort. Aster, 3 (32): 52 53.
 • P e t r e n k o N. A., 1972. Klasyfikacja astry kitajskoj. Trudy po Prikladnoj Bot. Genet. i Selekcji, 46 (2): 278 290.
 • P e t r e n k o N. A., 1983. Astra odnoletnjaja. [In:] £. A. Kitaeva (ed.). Semenovodstvo cvetocznych kultur. Rosselchozizdat, Moskwa: 49 55
 • P o l i a k o v P. P., 1967. Sistiematika i proischożdienije słożnocvetnych. Izd. Nauka Kazachskoj SSR, Ałma Ata.
 • P r a c a Z b i o r o w a, 2000. Lista odmian roślin ozdobnych, COBORU, Słupia Wielka.
 • P r u c h o v a A., 1970. Libochovicky sortiment cinskych aster Callistephus chinensis Nees. Separatni Vytisk, Vedecke Prace Vyzkumneho Ustavu Okrasn. Zahrad. V Pruchonicich, 5: 207 260.
 • Rana R. S., 1965. Radiation induced variation in ray floret characteristic of annual chrysanthemum. 14: 296 300.
 • Roderick W., Cumming, 1964. The chrysanthemum book, D.Von Nostrand Company, INC., Princeton, New Jersey, Toronto, New York, London.
 • R o s t a ñ s k i K., 1971. Callistephus Cass. [W:] Flora Polska, t. 12. B. Pawłowski, A. Jasiewicz (red.), PWN, Warszawa, Kraków, pp. 121 123.
 • S u g d e n A., 1992. Ilustrowany Słownik Botniczny. Zakł. Nar. im. Ossoliñskich, Wydawnictwo Wrocław Kraków.
 • W i t F., 1937. Contributions to Genetics of the China aster. Genetica ,19: 2 104.
 • W o ł k o v a G. A., 1983. Odnoletniaja astra w usłovijach Komi ASSR, Nauka, Leningrad
 • W o s i ñ s k a A., 1976. Wpływ różnych dawek promieni gamma na aster chiñski (Callistephus chinensis (L.) Nees). Praca doktorska, SGGW AR, Warszawa.
 • Wosiñska A., 1982. V. Indukowanie promieniami gamma 60 Co zmienności modyfikacyjnej i mutacji u astra chiñskiego (Callistephus chinensis (L.) Nees). Acta Agrobot. 35: 285 301.
 • W o s i ñ s k a A., 1984. Radiomutant dwubarwności kwiatów języczkowych uzyskany u astra chiñskiego (Callistephus chinensis (L.) Nees) z odmiany 'Dukat'. Acta Agrobot. 37 (2): 117 121.
 • Wosiñska A., 1998. Mutacja spontaniczna w kolekcji radiomutantów astra chiñskiego (Callistephus chinensis (L.) Nees). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 463: 649 660.
 • W ó y c i c k i S., 1969. Zarys hodowli roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa.
 • Zomlefer W. B., 1994. Guide to flowering plant families, The University of North Carolina Press, Chapel. Hill & London.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03c4c2fe-32a9-40bb-a7d2-0a8723ef7a74
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.