PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 1 |

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym. Część I - od starożytności do oswiecenia

Warianty tytułu

EN
Selected aspects of the history of medicinal parasitic plants in philosophical perspective. Part I - from antiquity to the enlightenment

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Analiza dziejów badań biologicznych i zastosowań terapeutycznych wybranych krajowych gatunków roślin pasożytniczych i półpasożytniczych. Omówienie wpływu różnych nauk przyrodniczych oraz medycznych na przebieg badań roślin pasożytniczych. Dzieje badań roślin leczniczych na tle historii botaniki od starożytności do oświecenia.
EN
The analysis of the history of biological research and therapeutic applications of selected domestic species of parasitic and semi-parasitic plants. The discussion on the impact of various life sciences and medical research on the direction of research on parasitic plants. The history of medicinal plant research on the background of botany history from antiquity to the enlighenement.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

1

Opis fizyczny

s.118-143,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.S.Pigonia w Krośnie, 38-400 Krosno
autor
 • Edycja - Książki Naukowe i Specjalistyczne w Katowicach, Katowice

Bibliografia

 • [1] Schwarz Z., Szober J., Rośliny towarzyszące człowiekowi, wyd. V, WSiP, Warszawa 1992, s. 5–10.
 • [2] Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, PWN, Warszawa 1990.
 • [3] Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1973.
 • [4] Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, Warszawa–Wrocław 2000.
 • [5] Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971.
 • [6] Arystoteles, Dzieła wszystkie, PWN Warszawa, t. I, II (1990), t. III (1992), Metafizyka, PWN Warszawa 1983, Arystoteles, O duszy, PWN, Warszawa 1988.
 • [7] Hryniewiecki B., Zarys dziejów botaniki, PZWS, Warszawa 1949.
 • [8] Regner L., Arystoteles. Zagadnienia przyrodnicze, PWN, Warszawa 1980.
 • [9] Żukowski P., Botanika, PWRiL, Warszawa 1951, s. 429–437.
 • [10] http://www.uni-hohenheim.de/~www380/parasite/general.htm.
 • [11] Nowiński M., Dzieje upraw i roślin leczniczych, wyd. II, PWRiL, Warszawa 1983.
 • [12] Steinbrich J., Jemioła pospolita i jej właściwości lecznicze, Wiadomości Zielarskie, 1992, 12.
 • [13] Kohlmünzer S., Nowe właściwości lecznicze jemioły, Wiadomości Zielarskie, 1993, 4.
 • [14] Figuier L., Historyja roślin, Drukarnia Józefa Ungra, Warszawa 1871.
 • [15] Bagiński S., Mowszowicz J., Krajowe rośliny trujące, PWN, Łódź 1963, s. 5–11, 31–32, 181–183, 204–221.
 • [16] Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. III, Wydawnictwo KUL, Lublin 1999.
 • [17] Biegański J., Ziołolecznictwo, wyd. IV, Wydawnictwo St. Jemiołkowski & T.J. Evert, Łódź 1948.
 • [18] Olszewski Z., Technika przyrządzania leków, wyd. V, PZWL, Warszawa 1989.
 • [19] Różański H., Poradnik zielarski, Recenzent, A. Danysz, Fundacja Büchnera 1996, Wydawnictwo Apla, 2001 (przyg. do druku).
 • [20] Tołpa S., Radomski J., Botanika, cz. I, PWN, Warszawa 1957, s. 8–11.
 • [21] Mowszowicz J., Zarys systematyki roślin, PWN, Warszawa 1986.
 • [22] Kluk K., Dykcyonarz roślinny w którym podług układu Linneusza są opisane..., t. I (1805), II (1808), III (1811), Drukarnia Xięży Piarów Warszawa.
 • [23] Gajewski W., Pasożytnicze rośliny kwiatowe, PZWS, Warszawa 1956.
 • [24] Suchorska K., Leksykon roślin leczniczych, red. Rumińska A., Ożarowski A., PWRiL, Warszawa 1990, s. 189, 491.
 • [25] Gawęda M.T., Medycyna ludowa. Woda żywa i martwa. Ziółka, Wydawnictwo Drukarz, Ciechanów 1995.
 • [26] Hryniewiecki B., Historia botaniki powszechnej, Historia botaniki w Polsce, Poradnik dla Samouków, t. VII, Botanika cz. II, Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1927, [547–743]. Część III – 1929 rok.
 • [27] Kawałko M.J., Historie ziołowe, KAW, Lublin 1986.
 • [28] Borkowski B., Przeszłość i przyszłość leku roślinnego, maszynopis udostępniony przez prof. A. Danysza, Warszawa 1997.
 • [29] Ochman J., Średniowieczna filozofia żydowska, Universitas, Kraków 1995.
 • [30] Pismo Święte, Księga Jeremiasza 9, 14.
 • [31] Pismo Święte, Ewangelia wg św. Mateusza 23, 23.
 • [32] Domaniewski J., Podręcznik zoologji, wyd. II, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1923.
 • [33] McGreal J.P., Wielcy myśliciele Wschodu, Wydawnictwo al fine, Warszawa 1997.
 • [34] Danysz A., Farmakologia i receptura, wyd. II, Wydawnictwo MON, Warszawa 1955.
 • [35] Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej, PWN Warszawa 1982.
 • [36] Butkiewicz T., Chirurgia ogólna, PZWL, Warszawa 1954, s. 9–21.
 • [37] Świtek K., Interakcje rozwojowe pomiędzy roślinami pasożytniczymi a ich żywicielami na przykładzie wybranych gatunków – przegląd literatury i próba interpretacji, UAM Wydział Biologii, Zakład Botaniki Ogólnej, Poznań 2000.
 • [38] A Historical Look at Plant Classification, IUC / College of Science / Elements of Plant Systematics URL: http://www.science.siu.edu/nickrent/PLB304/Hist.Tax.html, 1999. [39] Pismo Święte, Księga Rodzaju, 1.
 • [40] Pismo Święte, Księga Psalmów 104, 14.
 • [41] Bogdański A., Katolickie zakony i zgromadzenia religijne. Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918–1928, Wydawnictwo i Nakład Ilustrowanego Kuryera Codziennego, Światowida, Na Szerokim Świecie, Kraków–Warszawa 1928, [372–378].
 • [42] Lewicki A., Zarys Historji Polski, wyd. XII w opracowaniu Friedberga J., Nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków 1925.
 • [43] Zborowski 1507 rok, cytat w: Suchodolski B., Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1958.
 • [44] Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, cz. I, wyd. VII, PWN Warszawa 1986, Słownik botaniczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.
 • [45] Hegi G., Hayek von A., Illustrierte Flora von Mitteleuropa, VI Band, 1 Hälfte, V Teil, J.F. Lehmanns Verlag, München 1978.
 • [46] Kosiek Z., Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce (praca zbiorowa), Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 414–479.
 • [47] Skarżyński A., Magia ziół, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1991, s. 3–29.
 • [48] Michajłow W., Biologia, PZWS, Warszawa 1963, s. 259–266.
 • [49] Poprzęcki W., Ziołolecznictwo, Spółdzielnia Agencji Rekl. SPAR, Warszawa 1989, s. 21–28.
 • [50] Kunicki-Goldfinger W., Życie bakterii, wyd. IV, PWN, Warszawa 1982, s. 13–18.
 • [51] Janowiec M. (red.), Mikrobiologia i serologia, PZWL, Warszawa 1988, s. 19–24.
 • [52] Hejnowicz Z., Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN, Warszawa 1980.
 • [53] Halicz B., Podstawy botaniki, wyd. III, PWN, Warszawa 1986, s. 19–21.
 • [54] Szweykowska A., Szweykowski J. (red.), Słownik botaniczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.
 • [55] Skowron S. (red.), Podręcznik biologii, PZWL, Warszawa 1975.
 • [56] Rajski A., Zoologia, t. I, II, PWN, Warszawa 1997.
 • [57] Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A., Rośliny zarodnikowe, wyd. IV, PWN, Warszawa 1986.
 • [58] Jura Cz., Krzanowska H. (red.), Leksykon biologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1992.
 • [59] Broda B., Zarys botaniki farmaceutycznej, PZWL, Warszawa 1986, 1998.
 • [60] Dymińska M., Historia zbiorów i Katedry Farmakognozji Akademii Medycznej w Krakowie. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, seria B, Historia nauk biologicznych i medycznych, zeszyt 26, s. 177–218, PWN, Warszawa 1975.
 • [61] Suchodolski B., Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1958, s. 223–227.
 • [62] Łomonosow M., Pisma filozoficzne, t. I, II, PWN, Warszawa 1956, t. I, s. 55, 98, 124, 154–155, 192, 210–211, 213, 228–230, 260, 300, 370, t. II, s. 62, 164–167.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-039d8776-eb6e-4bb5-aeb0-50f477ee3b7e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.