PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 2 |

Tytuł artykułu

Wpływ programu Natura 2000 na gospodarkę stawową na przykładzie Doliny Baryczy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The impact of natura 2000 programme on the pond farming, case study of Barycz Valley

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy była próba wykazania, że zbyt duży nacisk na ochronę środowiska może przyczynić się zarówno do degradacji przyrody, jak i bankructwa gospodarstw rybackich. Przedstawiono problematykę gospodarki stawowej w Dolinie Baryczy w obliczu ograniczeń oraz możliwości rozwoju jakie wyznacza sieć „Natura 2000’, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii chronionych ptaków – rybożerców. Starano się dowieść, że skutecznym rozwiązaniem na pojawiające się konflikty na linii ekologia – gospodarka rybacka, może być dostosowanie przepisów prawnych do aktualnych warunków gospodarowania i wprowadzenie automatycznej rekompensaty z tytułu szkód wyrządzonych przez prawnie chronione ptactwo, które przetrzebia hodowle ryb na obszarach objętych siecią „Natura 2000”.
EN
This article discusses the problems of pond farming in the Valley Barycz in the face of constraints and opportunities which determines the Natura 2000 programme, with particular attention to the issue of protected fish-eating birds. The article attempts to demonstrate that the excessive emphasis on environmental protection can paradoxically contribute to environment degradation and bankruptcies fish-farms. The author tries also to prove that an effective solution for conflicts on the line: ecology – fish management may be adaptation the legislation to the current economic conditions and the introduction automatic compensation for damages caused by protected birds, which decimate fish farms within Natura 2000.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

16

Numer

2

Opis fizyczny

s.245-249,bibliogr.

Bibliografia

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz.Urz. UE, L 20/7 z 26.01.2010 r.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U. L 206/7, z 22.07.1992 r.
 • Gil F.M. 2009: Natura 2000 i akwakultura, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 31.
 • Habuda A. 2013: Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Difin, Warszawa,12.
 • Kortan J., Adamek Z., Flajshans M., Piackova V. 2008: Indirect manifestation of cormorant predation on pond fish stock. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystem, no. 389.01, 11.
 • Krzywosz T., Traczuk P. 2013: Populacja lęgowa kormorana czarnego Phalacrocorax carbo w Polsce w 2013 r., Komunikaty Rybackie, nr 4.
 • Obszary Natura 2000, Fundacja Ekorozwoju, obszary.natura2000.pl, dostęp 9.04.2014.
 • Radecki W. 2010: Likwidacja stawów objętych ochroną przyrody jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka, nr 3, 53-54.
 • Report of the EIFAC Working Party on prevention and control of bird predation in aquaculture and fisheries operation. 1988: EIFAC, European Inland Fisheries Advisory Commission Tech.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 07.09.2009, Dz.U.147.1193.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Dz.U.2011.237.1419, zał. 1-5.
 • Suter W. 1991: Effects of piscivorous birds on freshwater fish population a review, J. Ornith., no. 132(1), 29-45.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., Dz.U.2004.92.880, art. 127.
 • Wegener B.W. 2010: Ich die Planung noch rational? Europäisches Naturschutzrecht und nationale. Infrastrukturentwicklung, ZUR 5, http://www.zur.nomos.de/fileadmin/zur/doc/Aufsatz_ZUR_10_05.pdf, dostęp 09.04.2014].
 • Wykaz obrębów hodowlanych województwa dolnośląskiego ustanowionych w drodze Decyzji Wojewody Dolnośląskiego w latach 2002-2005 i w latach 2006-2010. 2011: Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
 • www.ptaki.info/index_obszary.php?dzial=2&kat=8&art=26, dostęp 09.04.2014.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-037cd0dc-fb82-40dd-a728-a2c67cb14985
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.