PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/II |

Tytuł artykułu

Metodyka postępowania dla potrzeb kształtowania obszarów wiejskich związanych z budową autostrad

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Methodology for rural areas development related to the highway construction

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy jest zaproponowanie metodyki ukazującej przyśpieszenie i uproszczenie procedur dotyczących procesu przygotowawczego związanego, z realizacją inwestycji drogowych w połączeniu z procesem scaleniowo-wymiennym, która zmniejszyłaby koszty związane z procesem przygotownia inwestycji, przy wzroście akceptacji społecznej realizowanych inwestycji.Badaniami objęto obszar dwóch wsi, które przecina budowana autostrada A-4 Kraków-Tarnów: Brzezie (gmina Kłaj) i Zakrzów (gmina Niepołomice) położonych w powiecie wielickim. Badania wykonano w oparciu o wówczas obowiązujące przepisy prawne, analizę operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, projektu podziału geodezyjnego, raportu o oddziaływaniu planowego przedsięwzięcia drogowego na środowisko. Częścią badań była ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców badanych wsi, która dotyczyła oceny prac scaleniowych wokół autostrady oraz oceny sposobu nabywania działek pod autostradę.W pracy zaproponowano metodykę równoczesnego postępowania przy pozyskaniu nieruchomości rolnych dla budowy autostrady oraz kształtowania obszarów około autostradowych. Jest ona możliwa przy jednoczesnym prowadzeniu prac scaleniowych i postępowaniu organizacyjno-prawnym dla pozyskiwania nieruchomości pod pas autostrady. Istnieje wówczas możliwość nabycia nieruchomości po niższych cenach rynkowych, a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe pokryłyby koszty scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym analizowanych wsi.
EN
The aim of this study is to propose methods for accelerating and simplifying procedures of the preparatory process in highway construction, coupled with the process of land consolidation and exchange. The methods should reduce the cost of preparing the project, and increase the social acceptance of its implementation. The investigations cover two villages crossed by the A4 highway Kraków- Tarnów: Brzezie (Kłaj community) and Zakrzów (Niepołomice community), located in wielicki district. The study was performed in accordance with applicable laws, based on the results of property valuations, project of geodetic plot division, and the report on impact of project on the natural environment. The part of the project was a questionnaire survey of the two investigated villages inhabitants. It concerned the evaluation of work and the way of acquisition the land for the highway. The study proposes the method of parallel proceedings in obtaining land and near-highway areas arrangement. It is possible to perform while conducting the land consolidation work, and organizational and legal proceedings to acquire land for the highway. It creates the opportunity to acquire the land at lower price. The savings could be allocated to cover the costs of land consolidation and subsequent arrangement works.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.109-121,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Kotówka 5, 30-798 Kraków
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Bibliografia

 • Cymerman R., Marcinkowska J., Szczepańska A. 1995. Krajobrazowe i środowiskowe problemy budowy autostrad. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, ser. Geodezja, z. 33.
 • Gola-Szlachta J. 2009. Metodyka postępowania dla kształtowania obszarów wiejskich związanych z budową autostrad. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 222 ss.
 • Noga K. 1997. Kryteria określania potrzeb przeprowadzenia prac scaleniowych i wymiany gruntów w zasięgu oddziaływania autostrady (na przykładzie wybranego odcinka Kraków-Tarnów). AR Kraków, Szkoła Wiedzy o Terenie.
 • Noga K. 1998. Metodyka pozyskiwania nieruchomości pod budowę autostrad. W.: Materiały Sesji Naukowej na temat „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich". Zeszyty Naukowe. AR wKrakowie. 59, 359 - 366.
 • Pijanowski Z. 1996. Budowa autostrad a problemy kształtowania i rozwoju terenów wiejskich. XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB nt. Problemy budowy i eksploatacji autostrad w Polsce. Kraków, Krynica Tom 1.
 • Pijanowski Z., Noga K. 1999. Metodyka urządzenia obszarów wiejskich. IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Materiały Seminarium nt. Zagospodarowanieprzestrzenne terenów rolniczych w pasie oddziaływania autostrady. Cz. 2.
 • Program prac scaleniowych związanych z budową autostrady A-4 dla obrębu Zakrzów, gmina Niepołomice, powiat wielicki 2005, KBGiTR Kraków.
 • Program prac scaleniowych zwiazanych z budową autostrady A-4 dla obrębu Brzezie, gmina Kłaj, powiat wielicki 2005, KBGiTR Kraków
 • Raport oddziaływanie na środowisko projektowanej budowy autostrady A4 na odcinku od węzła Wielicka do węzła Szarów
 • Raport oddziaływanie na środowisko projektowanej budowy autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Krzyż k. Tarnowa
 • Schilbach J. 1997. Wykorzystanie oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne i leśne do opracowania ogólnego projektu scalenia gruntów położonych w jej sąsiedztwie. W: Materiały XI Sympozjum Naukowego nt. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich, Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, ser. Konferencje nr 312, z. XIV.
 • Suwara T. 1994. Budowa autostrad i modernizacja sieci drogowej w Polsce. Aura nr 5.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r nr 178 poz.1749 z późn. zm., art. 3 ust.4 oraz art. 4 ust.2)
 • Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe). WPD-1, GDDKiA Warszawa 1995.
 • http://www.krakow.gddkia.gov.pl

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03727caa-f536-4326-a1b6-293f4ade38c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.