PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 64 | 1 |

Tytuł artykułu

The structure of physical activity in seniors from Lower Silesia

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Background. Physical activity is considered to be one of the most important determinants of human health. Many authors emphasize the benefits of physical activity for elderly people – its positive influence on the functioning of many organs and systems, development of greater mobility, slowdown of the involution processes, and counteracting the effects of civilization diseases. Objective. The aim of this study was to analyze the structure of physical activity in older adults from the Lower Silesian region. Material and method. The data was collected as part of the PolSenior national program. The subjects were selected randomly in three stages. The analysis was performed on the data from questionnaires filled out by 192 men and 164 women over the age of 65 years living in the Lower Silesian region. The answers were analyzed in categories such as: age (3 groups: 65-74 years, 75-84 years and over 85 years), gender, place of residence (communities up to 20 000 and over 20 000 inhabitants) and social-occupational status (blue-collar and white-collar workers). The survey results were shown in percentage form and concerned the different types of physical activity performed, the most frequent reasons for undertaking physical activity, sports and recreational physical activity during the respondents youth, between 30 and 60 years of age and at present, as well as the constraints and reasons that prevent an active lifestyle. Results. With age the percentage of people who spend their free time actively decreases. In each age group of elderly people men declared a greater need for physical activity than women. The subjects also differed with the urban factor and socialoccupational status. Moreover, the results showed that the larger community, the better the condition created for recreation of older adults and the people whose previous profession was not connected with physical work tried to be physically active in various forms more often than ex-manual laborers. It is probable that education significantly influences an active attitude towards one’s health and proper lifestyle. Conclusions. Physical activity of seniors as a one of the basic elements of lifestyle is clearly connected with the environment in which older people live.
PL
Wprowadzenie. Aktywność ruchowa jest postrzegana jako jeden z bardzo istotnych czynników zdrowia człowieka. Wielu autorów podkreśla korzyści płynące z aktywności ruchowej osób starszych – pozytywny wpływ na pracę wielu narządów i układów, rozwinięcie większej mobilności, spowolnienie procesów inwolucyjnych i przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym. Cel. Celem niniejszej pracy jest analiza struktury aktywności ruchowej osób starszych z Dolnego Śląska. Materiał i metoda. Badania zostały wykonane w ramach ogólnopolskiego programu PolSenior. Dobór badanych miał charakter losowy, trzystopniowy. W pracy wykorzystano dane ankietowe 192 mężczyzn i 164 kobiet po 65 roku życia, mieszkańców Dolnego Śląska. Wyniki analizowano w kategoriach wieku (3 grupy: 65-74, 75-84, powyżej 85 lat), płci, wielkości osiedla (do 20 tys. i powyżej 20 tys. mieszkańców) i statusu społeczno-zawodowego badanych (pracownicy fizyczni i niepracujący fizycznie). Wyniki przedstawione zostały w postaci wartości odsetkowych i dotyczyły form podejmowanej aktywności ruchowej, najczęstszych przyczyn podejmowania aktywności ruchowej, aktywności sportowo-rekreacyjnej w młodości, między 30 a 60 rokiem życia i obecnie, oraz powodów i ograniczeń uniemożliwiających aktywny styl życia. Wyniki. Wraz z wiekiem zmniejsza się odsetek osób spędzających czas wolny w sposób aktywny. W każdej wydzielonej grupie wieku osób starszych mężczyźni niż kobiety częściej wykazywali potrzebę ruchu. Różnicują także badanych pozostałe czynniki: urbanizacyjny oraz status społeczno-zawodowy. Wyniki badań wskazują, że większe osiedle stwarza korzystniejsze warunki rekreacji dla seniorów oraz że osoby, których praca zawodowa nie wiązała się z wysiłkiem fizycznym, częściej niż pracownicy fizyczni uprawiali ćwiczenia fizyczne w różnej formie. Być może zadziałał tutaj czynnik wykształcenia związany wyraźniej z aktywnym podejściem do własnego zdrowia i właściwego stylu życia. Wnioski. Aktywność fizyczna seniorów będąca jednym z podstawowych elementów stylu życia jest wyraźnie związana ze środowiskiem bytowym badanych.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

64

Numer

1

Opis fizyczny

p.67-73,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Biostructure, University School of Physical Education in Wroclaw, J.Paderewskiego Street 35, 51-612 Wroclaw, Poland
autor
 • Department of Biostructure, University School of Physical Education in Wroclaw, J.Paderewskiego Street 35, 51-612 Wroclaw, Poland
autor
 • Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska, Jozef Pilsudski University of Physical Education, Warsaw, Poland
autor
 • Faculty of Physical Education, Jozef Pilsudski University of Physical Education, Warsaw, Poland

Bibliografia

 • 1. Błędowski P., Mossakowska M., Chudek J., Grodzicki T., Milewicz A., Szybalska A., Wieczorkowska-Tobis K., Wiecek A., Bartoszek A., Dąbrowski A., Zdrojewski T.: Medical, psychological and socioeconomic aspects of aging in Poland. Assumption and objectives of the PolSenior Project. Exp Gerontol 2011, 46, 1003-1009.
 • 2. Boussuge P., Rance M., Bedu M., Duche P., Praagh E.V.: Peak leg muscle power, peak VO(2) and its correlates with physical activity in 57 to 70-year-old women. Eur J Appl Physiol 2006, 96, 10-6.
 • 3. Charzewski J.: Aktywność sportowa Polaków. AWF, Warszawa 1997.
 • 4. Department of Economic and Social Affairs (DESA). World Population Prospects: The 2006 Revision. Fact Sheet, Series A, 7 March 2007.
 • 5. Drygas W., Bielecki W., Pekka P.: Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Project „Bridging East - West health gap”. Med Sport 2002, 18, 169-174.
 • 6. Dylewicz P., Przywarska I., Borowicz-Bieńkowska S. Wilk M.: Aktywność fizyczna w kardiologicznej prewencji pierwotnej. Kardiol Pol 2001, 55, 569-574.
 • 7. Fielding R. A., LeBeasseur N.K., Cuoco A., Bean J., Mizer K., Fiatarone Singh, M.A.: High-velocity resistance training increases skeletal muscle peak power in older women. J Am Geriatr Soc 2002, 50, 655-662.
 • 8. Ignasiak Z., Sławińska T., Krynicka-Pieleszek I, Domaradzki J.: Aktywność fizyczna dorosłych wrocławian: doniesienie wstępne. Fizjoterapia 2009, 17, 2, 33-37.
 • 9. Ignasiak Z., Skrzek A., Sławińska T., Rożek-Piechura K., Steciwko A., Domaradzki J., Fugiel J., Posłuszny P.: Wstępna ocena kondycji biologicznej wrocławskich seniorek. Gerontol Pol 2011, 19, 91-98.
 • 10. Laaksonen M., Mcalister A., Laatikainen T., Drygas W., Morava E., Nussel, Oganov R., Pardell H., Uhanov M., Puska P.: Do health behaviour and psychosocial risk factors explain the European East-West gap in health status? Eur J Public Health 2001, 11, 65-73.
 • 11. Łobożewicz T.: Stan i uwarunkowania aktywności ruchowej ludzi w starszym wieku w Polsce. Z warsztatów badawczych, Wyd. AWF, Warszawa 1991, p.208.
 • 12. Malina R.M., Bouchard C, Bar-Or O.: Growth, maturation, and physical activity. Human Kinetics, Champaign IL, 2004.
 • 13. McAuley E., Doerksen S.E., Morris K.S., Motl R..W., Hu L., Wójcicki T.R., White S.M., Rosengren K.R.: Pathways from physical activity to quality of life in older women. Ann Behav Med 2008, 38, 1, 13-20.
 • 14. Mędraś M., Słowińska-Lisowska M., Jóźków P.: Impact of recreational physical activity on bone mineral density in middle-aged men. Aging Male, 2005, 8, 162-165.
 • 15. Osiński W.: Impact of aging on physical activity, fitness and health. AWF, Poznań 2006, p.136.
 • 16. Pell N.M.; McClure R.J., Barlett H.P.: Behavioral determinants of healthy aging. Am J Prev Med 2005, 28, 298-304.
 • 17. Rowiński R., Dąbrowski A.: Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym. In: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Mossakowska M., Więcek P. Błędowski (ed.) Termedia, Poznań 2011, 531-548.
 • 18. Rowiński R., Dąbrowski A.: Aktywność rekreacyjna osób starszych a zachowanie sprawności funkcjonalnej i jakości życia seniorów. Polit Społ 2011 (numer specjalny), 45-52.
 • 19. Smith K., Winegard K., Hicks A.L., McCartney N.: Two years of resistance training in older men and women: the effects of three years of detraining on the retention of dynamic strength. Can J Appl Physiol 2003, 28, 462-474.
 • 20. Welon Z.: Biologiczna kondycja starszych mężczyzn (65-84 lat). Przegl Antropol 1992, 55, 1-2, 63-71.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0344759f-8e50-4674-8c59-b1c92804f6dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.