PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 62 | 1 |

Tytuł artykułu

Wartości w usługach informatycznych - metody i kryteria oceny

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Values in IT services - assessment methods and criteria
RU
Cennosti v informaticheskikh uslugakh -metody i kriterii ocenki

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest najszybciej rozwijającą się częścią sektora usług w Polsce, zatrudniającym obecnie ponad 150 tys. pracowników, gdzie 33% z nich znajduje zatrudnienie w usługach IT (ABSL 2015). To stwarza olbrzymie możliwości, jak również wyzwania dla zarządzających usługami. Jedną z nich jest ocena usług pod kątem dostarczanej wartości. Celem rozważań jest przedstawienie koncepcji oceny wartości usług informatycznych. Zwrócono uwagę na specyficzne cechy usług informatycznych − złożoność i zależności między poszczególnymi elementami. Omówiono kryteria, według których można ocenić wartość usług informatycznych. Zaproponowana została metoda badania wartości na podstawie analizy zgłoszeń konsumentów, stanowiąca rozszerzenie lub punkt wyjścia do badań typu CATI i CAWI. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
The sector of modern services for business is the fastest developing part of the service sector in Poland, currently employing more than 150 thou. workers where 33% of them work in the IT services (ABSL 2015). This creates huge opportunities as well as challenges for service managers. One of them is assessment of services from the point of view of the provided value. An aim of considerations is to present the concept of assessment of IT service value. The author pays attention to the specific features of IT services: complexity and relationships between individual elements. He discussed the criteria, according to which one may evaluate IT service value. There is proposed the method of surveying values on the grounds of analysis of consumers’ reports, constituting the extension or start point for surveys of the CATI and CAWI type. The article is of the conceptual nature.
RU
Сектор современных услуг для бизнеса – быстрее всего развивающаяся часть сектора услуг в Польше, в котором заняты свыше 150 тыс. работников, где 33% из них работает в информатических услугах (ABSL 2015). Это создаёт огромные возможности, а также вызовы для управляющих услугами. Одна из них – оценка услуг с точки зрения поставляемой ценности. Цель рассуждений – представить концепцию оценки стоимости информатических услуг. Обратили внимание на специфические свойства информатических услуг: сложность и зависимости между отдельными элементами. Обсудили критерии, в соответствии с которыми можно оценить стоимость информатических услуг. Предложили метод изучения стоимости на основе анализа заявлений потребителей, представляющий собой расширение или отправную точку для исследований типа CATI и CAWI. Статья имеет концептуальный характер.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

62

Numer

1

Opis fizyczny

s.277-289,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

 • Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul.Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

Bibliografia

 • Armstrong G., Kotler Ph. (2015), Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Cannon D. (2011), ITIL Service Strategy 2011 Edition. The Stationery Office, London.
 • Carr N.G. (2003), IT Doesn’t Matter, “Harvard Business Review”, May Issue, https://hbr.org/2003/05/it-doesnt-matter [dostęp: 31.10.2015].
 • Garbarski L. (red.) (2011a), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Garbarski L. (red.) (2011), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa.
 • Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski (2011), Axelos, http://www.axelos.com/Corporate/media/Files/Glossaries/ITIL_2011_Glossary_PL-v1-0.pdf [dostęp: 19.10.2015].
 • Harrison D.B., Pratt M.D. (1993), A Methodology for reengineering businesses, “Planning Review”, Vol. 21, Iss 2.
 • HP (2015), Managing the business of IT better, https://hpln.hp.com/node/17187/otherfiles [dostęp: 26.09.2015].
 • Kotler Ph. i in. (2010), Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Łańcucki J. i in. (2010), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice.
 • Regoniel P.A. (2015), What is the difference between benchmarking and baselining, http://simplyeducate.me/2013/07/18/what-is-the-difference-between-benchmarking-and-baselining/[dostęp: 26.09.2015].
 • Sektor Nowoczesnych Usług dla biznesu (2015), ABSL, Warszawa.
 • Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Tyagi R.K., Gupta P. (2010), Strategiczna Karta Wyników Firm Usługowych, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-032fa636-ab1b-4e09-855c-2197838fcc0e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.