PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 74 | 02 |

Tytuł artykułu

Skutki żywienia drobiu dietą zawierającą utleniony tłuszcz

Warianty tytułu

EN
Consequences of using rations with oxidised fats in poultry feeding

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
Fat is an important component of feed rations for poultry as it improves the growth and laying parameters, which translates into better economic outcomes of animal production. The quality of this nutrient is determined by its freshness. It was assumed that the addition of oxidised fat with a peroxide value below 6 mEq O₂/kg in the ration does not trigger any clinical symptoms or morphologic changes in the internal organs in poultry. Fat with a higher degree of oxidation is harmful to animal health and thus reduces the performance. The products of hydrolysis and oxidation of higher fatty acids demonstrate cytotoxic effects and lead to metabolic disturbances. As a result, this results in morphological changes with both a destructive and adaptive nature. These changes are mainly observed in the gastrointestinal tract, liver, kidneys, skin, skeletal muscles and heart in different avian species. Furthermore, poultry becomes more susceptible to viral and bacterial infections. Disease cases resulting from feeding oxidised fats to poultry often become a hot spot and a source of conflict between a feed provided and a customer. They also require veterinary attendance and interventions. In such a circumstances, the first stage of treatment always consists in a change in the current feed for a novel, good quality feed mix. In addition, detoxifying, hepatoprotective and protective medications are warranted.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

74

Numer

02

Opis fizyczny

s.93-98,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn
 • Instytut Weterynarii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wołyńska 35, 60-637 Poznań

Bibliografia

 • Aghdam Shahriar H., Rezaei A., Lak A., Ahmadzadeh A.: Effect of dietary fat sources on blood and tissue biochemical factors of broiler. J. Anim. Vet. Advances 2007, 6, 1304-1307.
 • Angelo A. J. S.: Lipid oxidation in foods. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 1996, 36, 175-224.
 • Anjum M. I., Mirza I. H., Khan A. G., Azim A.: Effect of fresh versus oxidized soybean oil on growth performance, organs weights and meat quality of broiler chicks. Pak. Vet. J. 2004, 24, 173-178.
 • Azman M. A., Konar V., Seven P. T.: Effects of different dietary fat sources on growth performances and carcass fatty acid composition of broiler chickens. Revue Med. Vet. 2004, 156, 278-286.
 • Babińska I., Szarek J., Wojtacka J.: Aspekty konfliktogenne w chowie i hodowli zwierząt w opiniach weterynaryjnych. Med. Weter. 2004, 62, 1139-1143.
 • Baião N. C., Lara L. J. C.: Oil and fat in broiler nutrition Rev. Bras. Cienc. Avic. 2005, 7, 129-141.
 • Balevi T., Coskun B.: Effects of some oils used in broiler rations on performance and fatty acid compositions in abdominal fat. Revue de Med. Vet. 2000, 151, 937-944.
 • Balnave D.: Essential fatty Acids in Poultry Nutrition. Worlds Poult. Sci. J. 1970, 26, 442-460.
 • Barski D., Spodniewska A.: Toksykologia weterynaryjna: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.
 • Batal A. B., Parsons C. M.: Effects of age on nutrient digestibility in chicks fed different diets. Poult. Sci. 2002, 81, 400-407.
 • Blanch A., Barroeta A. C., Baucells M. D., Puchal F.: The nutritive value of dietary fats in relation to their chemical composition. Apparent fat availability and metabolizable energy in two-week-old chicks. Poult. Sci. 1995, 74, 1335-1340.
 • Blanch A., Barroeta A. C., Baucell M. D., Serrano X., Puchal F.: Utilization of different fats and oils by adult chickens as a source of energy, lipid and fatty acids. Anim. Feed Sci. Technol. 1996, 61, 335-342.
 • Bohosiewicz M.: Toksykologia weterynaryjna. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1979, s. 393-394.
 • Cabel M. C., Waldroup P. W., Shermer W. D., Calabotta D. F.: Effects of ethoxyquin feed preservative and peroxide level on broiler performance. Poult. Sci. 1988, 67, 1725-1730.
 • Carpenter K. J., L’Estrange J. K., Lea C. H.: Effects of moderate levels of oxidized fat in animals diets under controlled conditions. Proc. Nutr. Soc. 1966, 25, 25-31.
 • Cohn J. S.: Oxidized fat in the diet, postprandial lipaemia and cardiovascular disease. Curr. Opin. Lipidol. 2002, 13, 19-24.
 • Crespo N., Esteve-Garcia E.: Dietary fatty acid profile modifies abdominal fat deposition in broiler chickens. Poult. Sci. 2001, 80, 71-78.
 • Crespo N., Esteve-Garcia E.: Nutrient and fatty acid deposition in broilers fed different fatty acid profiles. Poult. Sci. 2002, 81, 1533-1542.
 • Dankowiakowska A., Bogucka J.: Tłuszcze w żywieniu drobiu. Polskie Drobiarstwo 2016, 24, 32-34.
 • Dibner J. J., Atwell C. A., Kitchell M. L., Shermer W. D., Ivey F. J.: Feeding of oxidized fats to broilers and swine: effects on enterocyte turnover, hepatocyte proliferation and the gut associated lymphoid tissue. Anim. Feed Sci. Technol. 1996, 62, 1-13.
 • Dobarganes C., Márquez-Ruiz G.: Oxidized fats in foods. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care 2003, 6, 157-163.
 • Her I. J., Kerr B. J., Persia M. E.: Effects of peroxidized corn oil on performance, AMEn, and abdominal fat pad weight in broiler chicks. Poult. Sci. 2015, 94, 1629-634.
 • Fébel H., Mézes M., Pálfy T., Hermán A., Gundel J., Lugasi A., Balogh K., Kocsis I., Blázovics A.: Effect of dietary fatty acid pattern on growth, body fat composition and antioxidant parameters in broilers. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (Berl.) 2008, 92, 369-376.
 • Firestone D.: Etiology of chick edema disease. Environ. Health. Persp. 1973, 5, 59-66.
 • Grela E. R.: Behawioralne następstwa nieprawidłowego żywienia zwierząt. Życie Wet. 2016, 91, 93-95.
 • Grudzień W.: Niekorzystny wpływ zjełczałych tłuszczów dla drobiu. Hod. Drob. 2016, 20, 26-31.
 • Gueraud F.: Chemistry and biochemistry of lipid peroxidation products. Free Radic. Res. 2010, 44, 1098-1124.
 • Jankowski J., Zduńczyk Z., Juskiewicz J., Koncicki A., Falkowska A., Faruga A.: The response of turkeys to diets containing fat differing in degree of oxidation. J. Anim. F. Sci. 2000, 9, 363-370.
 • Kerr B. J., Dozier W. A., Shurson G. C.: Lipid digestibility and energy content of distillers’ corn oil in swine and poultry. J. Anim. Sci. 2016, 94, 2900-2908.
 • Koncicki A., Krasnodębska-Depta A., Zduńczyk Z., Jankowski J., Szarek J., Mazur-Gonkowska B., Guiro S.: Wpływ żywienia indyków mieszankami o zróżnicowanym stopniu utlenienia tłuszczu na zakażenie wirusem krwotocznego zapalenia jelit. Med. Weter. 2001, 49, 441-443.
 • Koncicki A., Krasnodębska-Depta A., Zduńczyk Z., Jankowski J., Wróblewska M., Falkowska A.: Biochemical indices in blood and tissue of turkeys fed mixtures containing fat of different oxidation degree. Pol. J. Vet. Sci. 2000, 3, 81-86.
 • Kouba M., Mourot J. A.: A review of nutritional effects on fat composition of animal products with special emphasis on n-3 polyunsaturated fatty acids. Biochimie 2011, 93, 13-17.
 • Krogdahl A.: Digestion and absorption of lipids in poultry. J. Nutr. 1985, 115, 675-685.
 • Leeson S., Caston L., Summers J. D.: Broiler response to diet energy. Poult. Sci. 1996, 75, 529-535.
 • Listos P.: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii. Geneza spraw oraz problematyka związana z orzecznictwem. Weterynaria w Praktyce 2010, 7, 8-10.
 • López-Ferrer S., Baucells M. D., Barroeta A. C., Grashorn M. A.: Influence of vegetable oil sources on quality parameters of broiler meat. Arch. Geflügelkd. 1999, 63, 29-35.
 • Mazurkiewicz M.: Choroby drobiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 202-203.
 • McGuine T.: The chick edema factor and its relations to fatty acid industry. J. Am. Oil Chem. Soc. 1961, 38, a13-a15.
 • Moav R.: Fat supplementation to poultry diet. Wrld. Poult. Misset. 1995, 11, 57-58.
 • Ozpinar A., Ormen A., Firat A.: Effect of oxidized oils in diets on lipid metabolism in broilers. Arch. Geflűgelkd. 2001, 65, 219-223.
 • Pietras M., Barowicz T., Gąsior R.: The effect of vegetable fat supplements on carcass quality and fatty acid profile of meat in broiler chickens. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.) 2000, 27, 209-219.
 • PN-EN ISO 3960:2012-Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Oznaczanie liczby nadtlenkowej – Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu końcowego.
 • PN-EN ISO 660:2010-Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 • PN-R-64806:1997 Pasze – Tłuszcze paszowe.
 • Potemkowska E.: Technologia przemysłowej produkcji drobiarskiej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1983, s. 149.
 • Preston C. M., McCracken K. J., Bedford M. R.: Effect of wheat content, fat source and enzyme supplementation on diet metabolisability and broiler performance. Brit. Poultry Sci. 2001, 42, 625-632.
 • Ravindran V., Tancharoenrat P., Zaefarian F., Ravindran G.: Fats in poultry nutrition: Digestive physiology and factors influencing their utilisation. Anim. Feed Sci. Technol. 2016, 213, 1-21.
 • Rondelly S. G., Martinez O., Garcia P. T.: Effects of Different Dietary Lipids on the Fatty Acid Composition of Broiler Abdominal Fat. Braz. J. Poult. Sci. 2004, 6, 171-175.
 • Sanz M., Flores A., Lopez-Bote C. J.: The metabolic use of energy from dietary fat in broilers is affected by fatty acid saturation. Br. Poult. Sci. 2000, 41, 61-68.
 • Spiekerkoetter U., Bastin J., Gillingham M., Morris A., Wijburg F., Wilcken B.: Current issues regarding treatment of mitochondrial fatty acid oxidation disorders. J. Inherit. Metab. Dis. 2010, 33, 555-561.
 • Szarek J., Koncicki A., Zduńczyk Z., Jankowski J., Andrzejewska A., Babińska I., Lipińska J.: Ultrastructural pattern of the muscle fibres of turkeys fed a diet containing oxidized fat and infected with the O78K80H9 pathogenic serotype of Escherichia coli. Pol. J. Vet. Sci. 2004, 7, 135-138.
 • Szarek J., Zduńczyk Z., Jankowski J., Koncicki A., Andrzejewska A., Wojtacka J., Babińska I.: Effect of prolonged feeding of turkeys with a diet containing oxidized fat on morphological lesions of internal organs. Med. Weter. 2006, 62, 1366-1370.
 • Takahasi K., Akiba Y.: Effect of oxidised fat on performance and some physiological responses in broiler chickens. J. Poult. Sci. 1999, 36, 304-310.
 • Tancharoenrat P., Ravindran V., Zaefarian F., Ravindran G.: Influence of age on the apparent metabolizable energy and total tract apparent fat digestibility of different fat sources for broiler chickens. Anim. Feed Sci. Technol. 2013, 186, 186-192.
 • Upton J. R., Edens F. W., Ferket P. R.: The effects of dietary oxidized fat and selenium source on performance, glutathione peroxidase, and glutathione reductase activity in broiler chickens. J. Appl. Poult. Res. 2009, 18, 193-202.
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 Nr 169, poz. 1386.
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach. Dz.U. 2006 Nr 144, poz. 1045.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., nr 16, poz. 459).
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.).
 • Veira S. L., Kindlein L., Stefanello C., Simoes C. T., Santiago G. O., Machado L. P.: Energy utilization from various fat sources by broiler chickens at different ages. Int. J. Poult. Sci. 2015, 14, 257-261.
 • Vila B., Esteve-Garcia E.: Studies on acid oils and fatty acids for chickens. I. Influence of age, rate of inclusion and degree of saturation on fat digestibility and metabolizable energy of acid oils. Br. Poult. Sci. 1996, 37, 105-117.
 • Vockley J., Whiteman D. A.: Defects of mitochondrial beta-oxidation: a growing group of disorders. Neuromuscul. Disord. 2002, 12, 235-246
 • Wajner M., Amaral A. U.: Mitochondrial dysfunction in fatty acid oxidation disorders: insights from human and animal studies. Biosci. Rep. 2016, 36, e00281.
 • Wąsowicz E., Gramza A., Hęś M., Jeleń H. H., Korczak J., Małecka M., Mildner-Szkudlarz S., Rudzińska M., Samotyja U., Zawirska-Wojtasiak R.: Oxidation of lipids in food. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2004, 13, 87-100.
 • Wiseman J., Salvador F.: The influence of free fatty acid content and degree of saturation on the apparent metabolizable energy value of fats fed broilers. Poult. Sci. 1991, 70, 573-582.
 • Zanini S. F., Vicente E., Colmago G. L., Pessotti B. M. S., Silva M. A.: Manipulation of the fatty acids composition of poultry meat and giblets by dietary inclusion of two oil sources and conjugated linoleic acid. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 2008, 60, 1388-1398.
 • Zhang W., Xiao S., Lee E. J., Ahn D. J.: Consumption of oxidized oil increased oxidative stress in broilers and affects the quality of breast meat. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 969-974.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03282a57-6638-48e0-803b-cf8050d24b7a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.