PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 26 | 2[76] |

Tytuł artykułu

Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The analysis of construction and material solutions, taking into account the requirements of sustainable development

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Analiza rozwiązań konstrukcyjno- -materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest charakterystyka rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród budowlanych (ścian i dachu) uwzględniająca założenia zrównoważonego rozwoju. Analizie poddano trzy technologie realizacji obiektów, w tym dwie tradycyjne wykorzystujące ceramiczne materiały budowlane i szkielet drewniany oraz jedną nowatorską z zastosowaniem spienionego polistyrenu. Warianty oceniano według 12 czynników charakteryzujących najważniejsze obszary zrównoważonego budownictwa. Punktem wyjścia do analizy wielokryterialnej było stwierdzenie braku wyraźnej przewagi jednego z analizowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych nad pozostałymi pod względem omawianych czynników. Dokonano porównania rozwiązań metodami WAP, AHP oraz TOPSIS, aby znaleźć technologię najlepiej spełniającą założenia analizy. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rozwiązanie wykorzystujące szkielet drewniany jest najlepsze, co potwierdzono trzykrotnie (w każdej metodzie analizy wielokryterialnej). Wyniki umożliwiają porównanie technologii, pośrednio – wskazanie materiałów budowlanych spełniających założenia zrównoważonego rozwoju oraz określenie stopnia ich wdrożenia w nowo tworzonych technologiach.
EN
The analysis of construction and material solutions, taking into account the requirements of sustainable development. The aim of the study is to characterize the construction and material solutions of building partitions (walls and roof), which takes into account the sustainable development. The analysis includes three technologies – two traditional variants, using ceramic materials and timber frame and one innovative solution based on the expanded polystyrene. These solutions were assessed according to 12 factors, characterizing the most important areas of sustainable development. We observed no clear advantage of one of the analyzed construction-material solutions over the remaining in terms of these factors, what was the starting point for the multi-criteria analysis. A solutions comparison was made using WAP, AHP and TOPSIS methods and technology that best meets the analysis assumptions, was searched. As a result of the study, it was found the dominance of solution using timber frame, three times confirmed (in each method multi-criteria analysis). The results make it possible to compare the technologies, indirectly – indicate building materials, which meet the assumptions of sustainable development and determine degree of implementation of sustainable development in emerging technologies.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

26

Numer

Opis fizyczny

s.159-170,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, al.A.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, al.A.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Bibliografia

 • Drozd, W. (2013). Przegrody pionowe w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym. Przegląd Budowlany, 84(4), 32-37.
 • Górzyński, J. (2007). Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Mierzyńska, D. (2011). Wielowymiarowa analiza dobrobytu społeczno-ekonomicznego w Polsce. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 9(4/8), 421-434.
 • PN-EN 15643-2:2011. Zrównoważoność obiektów budowlanych. Ocena budynków. Część 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych.
 • PN-EN 15804:2012. Zrównoważoność obiektów budowlanych. Deklaracje środowiskowe wyrobów. Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.
 • PN-EN ISO 6946:2008. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 • Rutkowska, G. i Baryłka, K. (2011). Analiza wpływu materiałów budowlanych na mikrośrodowisko budynków mieszkalnych. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20, 3(53), 174-182.
 • Sedláková, A., Vilčeková, S. i Burdová, E.K. (2015). Analysis of material solutions for design of construction details of foundation, wall and floor for energy and environmental impacts. Clean Technologies and Environmental Policy, 17(5), 1323-1332.
 • Skorupka, D. i Duchaczek, A. (2010). Zastosowanie metody AHP w optymalizacji procesów decyzyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć logistycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 3, 54-62.
 • Technologia M3System [b.d.]. O firmie. Technologia. Pobrane z: http://www.m3system.pl (dostęp: 22.10.2016).
 • Żabicki, P. i Gardziejczyk, W. (2014). Zagadnienia normalizacji kryteriów w analizach wielokryterialnych w projektowaniu dróg. Budownictwo i Architektura, 13(4), 325-333.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-031cbec2-6ac3-4f13-9f7a-6b6cb45c6060
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.