PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 | 4 |

Tytuł artykułu

Wielkość jałowienia samic norek (Mustela vison) różnych odmian barwnych w zależności od różnych systemów i terminów krycia

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The incidence of barren females of mink (Mustela vison) of various colour types in relation to systems and dates of mating

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem badań było określenie wpływu terminu i liczby kryć na procent samic jałowych oraz wybór optymalnego terminu i systemu krycia. W trakcie doświadczenia analizowano u 1736 skutecznie pokrytych samic w wieku jednego roku, procent tych, który się nie wykociły. Do analizy wykorzystano cztery odmiany barwne norek: standard brązowy (typu wild), szafir, perła i standard czarny. Norki w poszczególnych odmianach barwnych podzielono na grupy kryć w zależności od terminu krycia. W trakcie krycia norek przyjęto różne systemy kryć: krycia jednokrotne, krycia dwukrotne, według wzoru 1 + 8 i krycia trzykrotne, według wzoru 1 + 8 + 9.W trakcie doświadczenia analizowano wpływ terminu krycia i liczby kryć na procent samic jałowych. Krycie w pierwszym i drugim terminie (od 1 do 10 marca) można uznać za najbardziej optymalne, gdyż w tym terminie stwierdzono najmniejszy procent samic jałowych. Ostatni analizowany termin krycia (od 21 marca) był najgorszym terminem, gdyż zanotowano ponad 60% samic jałowych. Krycie trzykrotne zmniejszyło odsetek samic niewykoconych, natomiast jednokrotne krycie znacznie je zwiększyło. Odmiana norek standard charakteryzowała się największym procentem samic jałowych, natomiast odmiana standard, typu wild najmniejszym.
EN
The aim of this study was to determine the effect of time and number of matings on the percentage of barren females and a selection of the optimal timing and mating system. During the experiment, we analyzed 1736 effectively mated females at the age of one year, the percentage of those who did not litter. For the analysis, four colour varieties of mink were used: Scanbrown, Sapphire, Pearl and Scanblack. Mink in the various colour varieties were divided into mating groups according to the date of mating. The following mating systems were used: single mating, double mating according to the model 1 + 8, and triple mating according to the model 1 + 8 + 9. In the experiment, the effect of time and mating system on the percentage of sterile females was studied. Mating in the first and second date (from 1 to 10 March) can be considered as the most optimal, since the lowest percentage of sterile females was observed in this date. The last of the analyzed mating dates (March 21) was the worst one, since on that date over 60% of females were barren. Triple mating reduced the percentage of females that failed to litter, while single mating increased it significantly. The Scanblack mink was characterised by the highest percentage of barren females, while the Scanblack variety – the lowest.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

09

Numer

4

Opis fizyczny

s.81-92,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Anatomii Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Doktora Judyma 14, 71-466 Szczecin
autor
autor

Bibliografia

 • Bernacka H., Kubacki S. 1982. Wpływ wieku i krotności krycia na plenność norek standard. Hod. Drob. Inwentarza 9, 4–5. Bowness E.,R., 1968.Asurvey of the gestation period and litter size in ranch mink. Can. Vet. J. 9 (5),103–106.
 • Ehrenberg W.B., Kurt K.J., Hutz R.J., 1992. Effects of equine chorionic gonadotropin on reproductive performance in anestrous mink. J. Anim. Sci. 70, 499–502.
 • Elofson L., Lagerkvist G., Gustafsson H., Einarsson S., 1989. Mating system and reproduction in mink. Acta Agric. Scand. 39, 23–41.
 • Felska-Błaszczyk L., Sulik M., 2008. Wpływ długości dnia świetlnego na wskaźniki użytkowości rozrodczej norek. Hod. Zwierz. Futer. 33, 37–40.
 • Franklin B.C., 1958. Studies on the effects of progesterone on the physiology of reproduction in the mink, Mustela vison. Ohio J. Sci. 58 (3), 163–170.
 • Jarosz S., 1984. Niektore zagadnienia z fizjologii rozrodu norek i lisów. Hod. Drob. Inw. 12, 10–12.
 • Jarosz S., 1993. Hodowla zwierząt futerkowych. PWN,Warszawa–Kraków.
 • Kołodziejczyk D., Socha S., 2006. Variability in reproduction traits of Standard and Pastel mink (Mustela vison sch.).Acta Fytotechnica Zootech.,Mimoriadne Číslo Nitra, Slovaca UniversitasAgriculturae Nitriae, 182–185.
 • Lorek M.O., 1996. Charakterystyka rozrodu norek kojarzonych z samcami importowanymi z Danii. Prz. Hod. 9, 22–33.
 • Renfree M.B., Shaw G., 2000. Diapause. Ann. Rev. Physiol. 62, 353–375.
 • Seremak B., Lasota B.,Masłowska A., Dziadosz M.,Mieleńczuk G., 2009.Analiza zależności między datą pierwszego krycia a datą implantacji i długością ciąży u norki amerykańskiej (Neovisonvison) odmiany Wild i Standard. Acta Sci. Pol., seria Zootechnica 8 (4), 41–48.
 • Socha S., Kołodziejczyk D., 2006.Analiza czynników wpływających na plenność samic norek standardowych i palomino. Ann. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin 24 (56), 403–408
 • Socha S.,Markiewicz D., 2002. Effect of mating and whelping dates on the number of pups in mink. EJPAU 5 (2) #2.
 • Sulik M., Felska L., 2000. Ocena wpływu samca i terminu krycia na plenność i długość ciąży u norek. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 53, 115–121.
 • Szeleszczuk O., 2001. Czynniki wpływające na wyniki rozrodu I odchowu mięsożernych zwierząt futerkowych. Prz. Hod. 11, 21–23.
 • Ślaska B., Rozempolska-Rucińska I., Jeżewska-Witkowska G., 2009. Variation in some reproductive traits of mink (Neovison vison) according to their coat colour.Ann.Anim. Sci. 9 (3), 287–297.
 • Święcicka N., 2007. Wpływ terminu wykotu i krotności krycia samic na cechy rozrodu norek odmiany Scanblack, Scanbrown, Mahogany i Sapphire. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN B (63), 65–72.
 • Travis H.F., PilbeamT.E., 1980. Use of artificial light and day length to alter the life cycles of mink. J. Anim. Sci. 50 (6), 1108–1112.
 • Woliński Z., 1983: Na czym polega zjawisko opóźnionej implantacji u norek. Hod. Drob. Inwentarza 4, 8–10.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0318e12a-6fa7-4122-a9ed-89339f6af57d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.