PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 32 |

Tytuł artykułu

Etiology, symptoms and treatment of uterine torsion in domestic animals

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Etiologia, objawy kliniczne oraz leczenie skrętu macicy u zwierząt domowych

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Uterine torsion is a non-common problem in almost all domestic animals other than cattle. It occurs mainly in the second half of pregnancy or at parturition as a cause of dystocia. Torsion is described as twisting of the uterus perpendicular to its long axis. The etiology of this condition is still not well known but it seems that instability of the gravid uterus is a possible risk factor. External signs are nonspecific. The condition is diagnosed by vaginal inspection, rectal palpation and abdominal imaging. In farm animals the treatment is aimed at the saving of the uterus and to this reason, non-surgical methods are mainly preferred. They include manual detorsion per vaginam, use of detorsion rod and rolling the animal along its longitudinal axis. If ineffective, surgical methods are applied. Conversely, in dogs and cats surgical methods are the treatment of choice. Until recently the total ovariohysterectomy was preferred which was terminating animals’ reproductive ability. Now new technique, unilateral ovariohysterectomy – ovariocornuectomy is being used as well.
PL
Skręt macicy to schorzenie występujące u prawie wszystkich zwierząt domowych dość rzadko, z wyjątkiem bydła. Problem ten występuje najczęściej w drugiej połowie ciąży lub w trakcie porodu jako przyczyna niestosunku porodowego. Opisywany jest jako skręcenie się narządu prostopadłe do jego osi długiej. Nie wyjaśniono w wystarczający sposób etiologii tej choroby, wydaje się jednak, iż czynnikiem ryzyka predysponującym do skrętu jest niestabilność ciężarnej macicy. Zewnętrzne objawy kliniczne nie są specyficzne. Diagnozy problemu dokonuje się poprzez badanie przez pochwę, badanie rektalne oraz metodami obrazowania jamy brzusznej. U zwierząt gospodarskich leczenie ukierunkowane jest na pozostawienie funkcjonującej macicy, w związku z czym postępowanie chirurgiczne nie jest techniką z wyboru. Wykorzystuje się takie metody, jak ręczne odkręcanie narządu przez pochwę, użycie drążka odkręcającego oraz przetaczanie zwierzęcia przez jego oś długą. Jeżeli przedstawione sposoby okażą się nieskuteczne, wykonywany jest zabieg operacyjny. U psów i kotów postępowaniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Do niedawna preferowanym postępowaniem u małych zwierząt był zabieg usunięcia macicy wraz z jajnikami, co uniemożliwiało dalszy rozród tych zwierząt. Obecnie stosuje się również nową technikę – jednostronne usunięcie jajnika i rogu macicy.

Słowa kluczowe

Twórcy

 • Department of Small Animal Diseases with Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159c, 02-776 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Small Animal Diseases with Clinic, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Department of Small Animal Diseases with Clinic, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
 • Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland
 • Department of Morphological Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Ali A.M.H. 2011. Causes and management of dystocia in small ruminants in Saudi Arabia. J. Agric. Vet. Sci. 4, 95–108.
 • Aubry P., Warnick L.D., DesCôteaux L., Bouchard E. 2008. A study of 55 field cases of uterine torsion in dairy cattle. Can. Vet. J. 49, 366–372.
 • Barrand K.R. 2009. Unilateral uterine torsion associated with haematometra and cystic endometrial hyperplasia in a bitch. Vet. Rec. 164, 19–20.
 • Biddle D., Macintire D.K. 2000. Obstetrical emergencies. Clin. Tech. Small Anim. Pract. 15, 88–93.
 • Biller D., Haible G. 1987. Torsion of the uterus in a cat. J. Am. Vet. Med. Assoc. 191, 1128–1129.
 • Blanchard T.L. 1981. Uterine torsion with ovarian vein rupture in a ewe. J. Am. Vet. Med. Assoc. 179, 1402–1403.
 • Chaney K.P., Holcombe S.J., LeBlanc M.M., Hauptman J.G., Embertson R.M., Mueller P.O., Beard W.L. 2007. The effect of uterine torsion on mare and foal survival: a retrospective study. Equine Vet. J. 39, 33–36.
 • De La Puerta B., McMahon L., Moores A. 2008. Uterine horn torsion in a non-gravid cat. J. Feline Med. Surg. 10, 395–397.
 • Doyle A.J., Freeman D.E., Sauberli D.S., Hammock P.D., Lock T.F., Rotting A.K. 2002. Clinical signs and treatment of chronic uterine torsion in two mares. J. Am. Vet. Med. Assoc. 220, 349.
 • Drost M. 2007. Complications during gestation in the cow. Theriogenology 68, 487–491.
 • Erteld E., Wehrend A., Goericke-Pesch S. 2012. Torsio uteri beim Rind – Haufigkeit, klinische Symptomatik und Theorien zur Pathogenese. Tierarzt. Prax. Ausg. G. Grosstiere. Nutztiere 40, 167–175.
 • Frazer G.S., Perkins N.R., Constable P.D. 1996. Bovine uterine torsion: 164 hospital referral cases. Theriogenology 46, 739–758.
 • Freeman L. 1988. Feline uterine torsion. Compend. Contin. Educ. Pract. Vet. 10, 1078–1082.
 • Günzel-Apel A.R., Fehr M., Seefeldt A., Reischauer A., Schoon H.A. 2008. Prolonged foetal retention in a bitch resulting in trichogranulomatuous panmetritis and re-establishment of fertility after unilateral ovariohysterectomy. Reprod. Domest. Anim. 43, 117–120.
 • Homer B.L., Altman N.H., Tenzer H.B. 1980. Left horn uterine torsion in a nongravid nulliparous bitch. J. Am. Vet. Med. Assoc. 176, 634.
 • Ijaz A., Talafha A.Q. 1999. Torsion of the uterus in an Awassi ewe. Aust. Vet. J. 77, 652–653.
 • Jung C., Hospes R., Bostedt H., Litzke L.F. 2008. Surgical treatment of uterine torsion using a ventral midline laparotomy in 19 mares. Aust. Vet. J. 86, 272–276.
 • Kumru I.H., Seyrek-Intas K., Seyrek-Intas D., Tek H.B., Wehrend A. 2011. Clinical case: unilateral cornuectomy as a treatment for uterine torsion in a bitch. Rev. Med. Vet. Toulouse 162, 76–78.
 • LeBlanc M.M. 2008. Common peripartum problems in the mare. J. Equine. Vet. Sci. 28, 709–715.
 • López C., Carmona J.U. 2010. Uterine torsion diagnosed in a mare at 515 days’ gestation. Equine Vet. Educ. 22, 483–486.
 • Martens K.A., Govaere J.L.J., Hoogewijs M.K., Lefevre L., Nollet H., Vlaminck L., Chiers K., de Kruif A. 2008. Uterine torsion in the mare: a review and three case reports. Vlaams Diergeneeskund Tijds 77, 397–405.
 • McIntire J.W., Waugh S.L. 1981. Uterine torsion in a cat. Feline Pract. 11(3), 41–42.
 • Misumi K., Fujiki M., Miura N., Sakamoto H. 2000. Uterine horn torsion in two non-gravid bitches. J. Small. Anim. Pract. 41, 468–471.
 • Nakamura K., Yamasaki M., Osaki T., Ohta H., Sasaki N., Aoshima K., Kimura T., Takiguchi M. 2012. Bilateral segmental aplasia with unilateral uterine horn torsion in a Pomeranian bitch. J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 48, 327–330.
 • Ozalp G.R., Ozocak-Batmaz E., Simsek G., Seyrek-Intas K. 2012. Maintenance of pregnancy and evaluation of subsequent fertility in unilaterally ovariohysterectomized rabbits. Vet. Res. 5, 1–3.
 • Pankhurst J.W., Newman M.A.H. 1961. A case of torsion of the uterus in the pregnant cat with fetal haemorrhage. Vet. Rec. 73, 1269.
 • Purohit G.N., Barolia Y., Shekhar C., Pramod Kumar P. 2011. Diagnostic and correction of uterine torsion in cattle and buffaloes. Raksha Techn. Bull. 1(2), 11–17.
 • Reynolds D., Campbell B.G. 2011. Delayed urethral obstruction after uterine torsion in a pregnant dog. J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 47, 71–76.
 • Ridyard A.E., Welsh E.A., Gunn-Moore D.A. 2000. Successful treatment of uterine torsion in a cat with severe metabolic and haemostatic complications. J. Feline Med. Surg. 2, 115–119.
 • Root Kustritz M.V. 2006. Clinical management of pregnancy in cats. Theriogenology 66, 145–150.
 • Ruegg P.L. 1988. Uterine torsion of 720 degrees in a midgestation cow. J. Am. Vet. Med. Assoc. 192, 207–208.
 • Saini N.S., Mohindroo J., Mahajan S.K., Raghunath M., Kumar A., Sangwan V., Singh T., Singh N., Singh S.S., Anand A., Singh K. 2013. Surgical correction of uterine torsion and mare-foal survival in advance pregnant equine patients. J. Equine Vet. Sci. 33, 31–34.
 • Santschi E.M., Slone D.E. 1994. Successful pregnancy after partial hysterectomy in two mares. J. Am. Vet. Med. Assoc. 205, 1180–1182.
 • Scott P. 2011. Uterine torsion in the ewe. Livestock 16, 37–39.
 • Schönfelder A.M., Sobiraj A. 2006. Cesarean section and ovariohysterectomy after severe uterine torsion in four cows. Vet. Surg. 35, 206–210.
 • Seyrek-Intas K., Wehrend A., Nak Y., Tek H.B., Yilmazbas G., Gokhan T., Bostedt H. 2004. Unilateral hysterectomy (cornueactomy) in the bitch and its effect on subsequent fertility. Theriogenology 61, 1713–1717.
 • Seyrek-Intas K., Kumuru H., Seyrek-Intas D., Salci H., Wehrend A. 2011. Utero-ovarian torsion in a bitch and subsequent fertility after unilateral ovariohysterectomy. Tierarzt. Prax. K.H. 39, 268–270.
 • Sobiraj A. 1994. Geburtsschwierigkeiten bei Schaf und Ziege – Auswertung des Patientenaufkommens aus sieben Ablammperioden an einer geburtshilflichen Klinik. Dtsch. Tierarzt. Wochenschr. 101, 471–476.
 • Stanley S.W., Pacchiana P.D. 2008. Uterine torsion and metabolic abnormalities in a cat with a pyometra. Can. Vet. J. 49, 398–400.
 • Thilagar S., Yew Y.C., Dhaliwal G.K., Toh I., Tong L.L. 2005. Uterine horn torsion in a pregnant cat. Vet. Rec. 157, 558–560.
 • Young J.D., Hillis G.P., McKibbin M.L. 1991. Uterine torsion in a cat. Can. Vet. J. 32, 479.
 • Young R.C., Hisock R.H. 1963. Torsion of the uterus in a cat. Vet. Rec. 75, 872.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03178ab6-b7a4-4706-986e-b60b11232761
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.