PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 1 |

Tytuł artykułu

Próba aktualizacji metody określania intensywności organizacji rolnictwa

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
An attempt to update the method for determining the intensity of organization of agriculture

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przedstawiono metodę określania intensywności organizacji oraz propozycje zmian wynikających z konieczności adaptacji do aktualnych warunków ekonomicznych rolnictwa. Przemiany gospodarcze i postęp technologiczny spowodowały, że opracowane przez B. Kopcia wskaźniki nie dają możliwości różnicowania wyników. Zaproponowano nowe wartości graniczne i wskazano dalsze kierunki prac nad metodą.
EN
The paper presents a method for determining the intensity of organization and proposals for changes resulting from the need to adapt to the current economic conditions in agriculture. Economic changes and technological advances meant that developed by Kopeć indicators do not provide for differentiation of results. Authors propose new values and suggest further directions of the method updating.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

19

Numer

1

Opis fizyczny

s.92-98,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bibliografia

 • Adamowski Zbigniew. 1977. Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych (Basics of economics and organization of agricultural enterprises). Warszawa: PWRiL.
 • Aftyka Katarzyna. 2014. Próba aktualizacji metody punktowej oceny intensywności organizacji produkcji (An attempt to update the point method of scoring the intensity of production organization). Praca magisterska pod kierunkiem E. Lorencowicza. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy.
 • Bank Danych Lokalnych GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/grupy/6?back=True, dostęp luty 2017.
 • Blohm Georg. 1957. Angewande Landwirtschaftliche Betriebsehre. Stuttgart: Eugen Ulmer.
 • Busch Wilhelm. 1958. Landwirtschaftliche Betriebsehre. Essen: Verlag W. Girardet.
 • Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza (Encyclopedia of Economics and Agriculture). 1984. Warszawa: PWRiL.
 • Figurski Jarosław, Edmund Lorencowicz. 2010. Ocena zmian wielkości ekonomicznej i intensywności organizacji produkcji w wybranych gospodarstwach rodzinnych (Estimation of changes of economic size and intensity of production organization in selected family farms). Roczniki Naukowe SERiA XII (3): 72-75.
 • GUS. 1998, 2009-2015. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical yearbook of agriculture). Warszawa: GUS
 • GUS. 2007, 2008. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich (Statistical yearbook of agriculture and rural areas). Warszawa: GUS
 • Jankowiak Janusz, Jerzy Bieńkowski, Małgorzata Holka. 2010. Wpływ intensywności produkcji rolnej na emisje azotu do środowiska (The effect of agricultural production intensity on the nitrogen emission into the environment). Roczniki Naukowe SERiA XII (1): 65-69.
 • Kierul Zenon. 1973. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych (Economics and organization of farms). Warszawa: PWRiL.
 • Kocira Sławomir. 2009. Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw (The intensity of organisation of production and the European size unit and the agricultural type of farms). Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (13): 99-104.
 • Kopeć Bohdan. 1958. System gospodarczy jako wyznacznik struktury ekonomicznej w rejonie (The economic system as a determinant of the economic structure in the region). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (1): 29-61.
 • Kopeć Bohdan. 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (Methodology of economic research in farms). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.
 • Kopeć Bohdan. 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980 (Intensity of organizations in Polish agriculture in the years 1960-1980). Roczniki Nauk Rolniczych 84 (1): 7-27.
 • Kopiński Jerzy. 2009. Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce (The changes of intensity of organisation of agriculture production in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 85-92.
 • Lorencowicz Edmund, Krzysztof Mazurek, Sławomir Kocira Lorencowicz Edmund. 2009. Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny (Intensity of production organisation versus level of mechanization in selected farms in the Lublin Region). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 111-117.
 • Malaga-Toboła Urszula, Sławomir Kocira. 2013. Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych (Intensity of the production organisation in organic and conventional dairy farms). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (27): 153-165.
 • Mała encyklopedia rolnicza (Small agricultural encyclopedia). 1963. Warszawa: PWRiL.
 • Manteuffel Ryszard. 1984. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego (Economics and organization of a farm). Warszawa: PWRiL.
 • Nietupski Teodor. 2009. Prof. dr hab. Bohdan Kopeć (1910-1987) – uczony i nauczyciel (Professor dr hab. Bohdan Kopeć (1910-1987) – scholar and teacher). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 319-324.
 • Parafiniuk Stanisław. 2013. Dochodowość gospodarstw rodzinnych o różnej intensywności organizacji produkcji (Profitability family farms with different intensity of production organization). Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 316-320.
 • Polna Małgorzata. 2009. Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002 (Intensity of agricultural production organisation in Poland in the years 1996-200). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 157-165.
 • Sawa Józef. 2009. Intensywność organizacji jako miernik ekologicznego zrównoważenia produkcji rolniczej (Level of the farm intensity organisation as the index of environmental sustainable agricultural production). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 175-182.
 • Stachak Stanisław. 1980. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych (Economics and organization of agricultural enterprises). Szczecin: Wydawnictwo AR.
 • Szczęsny Roman. 1993. Poziom produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce. Przestrzenne zróżnicowanie i przemiany w latach 1960-1988 (Level of the commercial production of individual farming in Poland : spatial differentiation and transformations between 1960 and 1988). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Szeląg-Sikora Anna. 2008. Zasoby użytków rolnych oraz wyposażenie w sprzęt rolniczy gospodarstw a poziom intensywności prowadzonej produkcji rolniczej (Arable land resources and agricultural machinery possession in farms versus agricultural production intensity level). Inżynieria Rolnicza 9 (107): 283-290.
 • Szuk Tomasz. 2009. Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska (Mechanization influence on organisation intensity of selected farms on the Lower Silesia area). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 233-240.
 • Tomaszewski Zenon. 1964. Ekonomika rolnictwa w zarysie (Economics of agriculture in outline). Warszawa: PWRiL.
 • Żak Agata. 2013. Zmiany obszarowe a intensywność gospodarowania w gospodarstwach indywidualnych (Changes in acreage and intensity of production of private agricultural holdings). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (2): 97-107.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0312d3ef-7d10-4091-a3d4-fe762c3e5868
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.