PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 157 | 12 |

Tytuł artykułu

Uszkodzenia drzew w nizinnych drzewostanach świerkowych podczas zabiegu trzebieży późnej

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Tree damage in lowland spruce stands because of late thinning

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The paper studies tree damage after late thinning operation in lowland spruce stands. The research was done in the 4th age class stands, where three different methods of timber harvesting were applied: full tree system (FTS), long wood system (LWS), short wood system (SWS). The lowest level of damage was observed in SWS.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

157

Numer

12

Opis fizyczny

s.892-898,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań
 • Zakład Badania i Zastosowań Drewna, Instytut Technologii Drewna, ul.Winiarska 1, 60-654 Poznań
 • Zakład Badania i Zastosowań Drewna, Instytut Technologii Drewna, ul.Winiarska 1, 60-654 Poznań
 • Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań
 • Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Bibliografia

 • Bembenek M., Giefing D. F., Karaszewski Z., Mederski P. S., Szczepańska−Álvarez A. 2013. Uszkodzenia drzew w następstwie trzebieży wczesnych w nizinnych drzewostanach świerkowych. Sylwan 157 (10): 747−753.
 • Bembenek M., Mederski P. S., Erler J., Giefing D. F. 2011. Results of large−size timber extracting with a grapple skidder. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 10 (3): 5−14.
 • Erler J. 2000. Forsttechnik – Verfahrensbewrtung. UTB für Wissenschaft. Eugen Ulmer−Verlag, Stuttgart.
 • Erler J. 2005. Was kostet die Rückegasse. AFZ−der Wald 6: 297−301.
 • Giefing D. F. 1995. Wpływ pozyskiwania drewna w czyszczeniach późnych drzewostanów sosnowych na środowisko. Część 1. Uszkodzenia drzew. Sylwan 139 (6): 55−62.
 • Giefing D. F., Bembenek M., Gackowski M., Grzywiński W., Karaszewski Z., Klentak I., Kosak J., Mederski P. S.,
 • Siewert S. 2012. Ocena procesów technologicznych pozyskiwania drewna w trzebieżach późnych drzewostanów sosnowych. Metodologia badań. Nauka Przyr. Technol. 6 (3) #59.
 • Giefing D. F., Kosak J., Klentak I., Gackowski M., Karaszewski Z., Hołota R., Bembenek M., Siewert S. 2000. Badania zmierzające do opracowania optymalnych technologii pozyskiwania drewna w cięciach przedrębnych drzewostanów iglastych. Katedra Użytkowania Lasu AR, Poznań.
 • Giefing D. F., Mana M. 1995. Uszkodzenia drzew w następstwie prowadzenia cięć przedrębnych w drzewostanach bukowych. PTPN − Pr. Kom. Nauk Leś. 80: 43−48.
 • Glode D., Sikstrom U. 2001. Two Felling Methods in Final Cutting of Shelterwood, Single−Grip Harvester Productivity and Damage to the Regeneration. Silva Fennica 35 (1): 71−83.
 • Hołota R. J. 1998. Ekologiczne aspekty procesów technologicznych pozyskiwania buka pospolitego (Fagus sylvatica L.) w cięciach rębnych. Katedra Użytkowania Lasu AR, Poznań.
 • Karaszewski Z., Bembenek M., Mederski P. S., Szczepańska−Alvarez A., Byczkowski R., Kozłowska A., Michnowicz K., Przytuła W., Giefing D. F. 2013a. Identifying beech round wood quality–distributions and the influence of defects on grading. Drewno 189 (56): 39−54.
 • Karaszewski Z., Giefing D. F., Mederski P. S., Bembenek M., Dobek A., Stergiadou A. 2013b. Uszkodzenia drzewostanu w zależności od metody pozyskiwania drewna ze zrywką ciągnikiem. Leśne Prace Badawcze 74 (1): 27−34.
 • Limbeck−Lilienau B. 2003. Residual stand damage caused by mechanized harvesting systems. Proceedings of the Austro2003 meeting: High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain. October 5−9, 2003, Schlaegl – Austria.
 • Łakomy P., Cieślak R., Rodak W., Kostrzewski T. 2001. Wpływ porażenia przez Heterobasidion annosum wybranych drzewostanów sosnowych i świerkowych na powstanie wiatrołomów i wiatrowałów w 1999 i 2000 roku. Sylwan 145 (7): 43−54.
 • Mederski P. S. 2006. A comparison of harvesting productivity and costs in thinning operations with and without midfield. For. Ecol. Manag. 224: 286−296.
 • Mederski P. S., Bembenek M., Erler J., Giefing D. F. 2011. Effects of innovative thinning operation in a birch stand. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 10 (4): 29−38.
 • Meng W. 1978. Baumverletzungen durch Transportvorgänge bei der Holzernte – Ausmaß und Verteilung, Folgeschäden am Holz und Versuch ihrer Bewertung. Schriftenreihe der LFV Baden−Württemberg, Band 53.
 • Michalec K., Barszcz A., Wąsik R. 2013. Jakość surowca świerkowego pochodzącego z drzewostanów naturalnych (rezerwatowych) i drzewostanów pełniących funkcje gospodarcze. Drewno 189 (56): 25−37.
 • Modig E., Magnusson B., Valinger E., Cedergren J., Lundqvist L. 2012. Damage to residual stand caused by mechanized selection harvest in uneven−aged Picea abies dominated stands. Silva Fennica 46 (2): 267−274.
 • Moskalik T. 2004. Model maszynowego pozyskiwania drewna w zrównoważonym leśnictwie polskim. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Paschalis P. 1998. Untersuchungen der Holzerntemethoden und der technischen Qualität des Holzes aus den Beständen im Bereich der Naturkatastrophen Forstliche Forschungsberichte. Universität München 174: 82−90.
 • PN−2002−D−95000. 2002. Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. PKN Warszawa.
 • Sauter U. H., Busmann Chr. 1994. Bestandesschäden bei der Durchforstung von Fichtenbeständen mit Kranvollerntern unter Berücksichtigung unterschiedliche Rückegassenabstände. Forsttechnische Informationen 12: 137−141.
 • Sowa J. M., Kulak D., Stanczykiewicz A., Szewczyk G. 2011. Rozmiar i charakter naruszeń wierzchniej warstwy gleby powstałych podczas pozyskiwania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych drzewostanów świerkowych. Sylwan 155 (5): 330−339.
 • Sowa J. M., Stańczykiewicz A. 2007. Uszkodzenia drzew i odnowienia przy pozyskaniu i zrywce drewna ciągnikami rolniczymi. W: Zychowicz W., Aniszewska M., Wójcik K. [red.]. Technika i technologia w leśnictwie polskim. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 89−94.
 • Sowa J. M., Szewczyk G. 2000. Analiza rozmiaru szkód powstałych w podrostach jodłowych i świerkowych w wyniku wycinki i obalania drzewostanu głównego. Acta Agraria et Silvestria: Series Silvestris 38: 75−90.
 • Stańczykiewicz A. 2006. Poziom uszkodzeń odnowienia w wyniku stosowania ręczno−maszynowych technologii pozyskiwania drewna. Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestria 44: 91−116.
 • Stańczykiewicz A. 2010. Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned mountain stands. Proceedings of the International
 • Symposium on Forestry Mechanization FORMEC 2010. Padova, Italy. 1−10.
 • Stańczykiewicz A. 2011. Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned fir stands. W: Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Wyd. UR, Kraków. 253−268.
 • Stańczykiewicz A., Sowa J. M., Kulak D., Leszczyński K., Szewczyk G. 2012. Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned pine stands. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 11 (2): 37−51.
 • Stańczykiewicz A., Sowa J. M., Szewczyk G. 2011. Uszkodzenia drzew i odnowienia w wyniku ręczno−maszynowego pozyskiwania drewna z wykorzystaniem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi. Sylwan 155 (2): 129−137.
 • Suwała M. 1996. Pozyskiwanie drewna metodą sortymentową. Prace IBL ser. B 30: 63−76.
 • Suwała M. 2000. Próba syntetycznej oceny uszkodzeń drzew i gleby przy pozyskiwaniu drewna na przykładzie późnych trzebieży drzewostanów sosnowych. Sylwan 144 (10): 29−38.
 • Suwała M., Rzadkowski S. 2001. Wydajność pracy, koszty i uszkodzenia drzew przy pozyskiwaniu drewna w trzebieżach drzewostanów górskich. Prace IBL ser. A 1: 85−111.
 • Vasiliauskas R. 2001. Damage to trees due to forestry operations and its pathological significance in temperate forests: a literature review. Forestry 74 (4): 319−336.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-030c0089-caaa-40d9-8330-8b579457bb7d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.