PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 07 | 2 |

Tytuł artykułu

Migration of enterprises - case studies

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Migracje przedsiębiorstw - studia przypadków

Języki publikacji

EN PL

Abstrakty

EN
The aim of this paper was to present the essence of the relocation process of companies with particular consideration of intra-national migration. The author arranged definitions and presented factors of the relocation of companies. The paper ends with case studies of the companies that entirely or partly relocated their business activity in the country. The information on migration was obtained on the basis of the conducted survey among randomly selected enterprises. Further information was collected from web pages of surveyed entities and press releases. As a result of the conducted analysis the conclusions were drawn towards the surveyed enterprises. It was observed that domestic relocation concerns both small and large enterprises dealing with manufacturing, providing services and trading. Internal migration may be conducted entirely or partly. Companies may transfer their seats or branches. The main reason for a change of localization is insufficient supply of manufacturing area. The conducted research reflect only fragment of the process of domestic relocation in order to draw the overall conclusions in this respect is indispensable to make extension at the bigger scale of enterprises.
PL
Celem artykułu było przedstawienie istoty procesu relokacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem migracji wewnątrzkrajowej. Autorka dokonała uporządkowania pojęć oraz przedstawiła czynniki relokacji przedsiębiorstw. Artykuł został zakończony studiami przypadków firm, które dokonały przemieszczenia części lub całości działalności gospodarczej wewnątrz kraju. Informacje na temat migracji firm uzyskano na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszowych wśród losowo wybranych przedsiębiorstw. Dodatkowe wiadomości pozyskano ze stron internetowych badanych podmiotów oraz informacji prasowych. W wyniku przeprowadzonej analizy wyciągnięto wnioski w odniesieniu do zbadanych przedsiębiorstw. Zauważono m.in. to, że relokacja krajowa dotyczy zarówno firm małych jak i dużych, produkcyjnych, usługowych i handlowych. Migracja wewnętrzna może przebiegać w całości lub części. Firmy mogą przenosić swoje siedziby lub oddziały. Głównym powodem zmiany lokalizacji jest niewystarczająca podaż powierzchni produkcyjnych. Przeprowadzone badania obrazują jedynie wycinek procesu relokacji krajowej, dlatego, by wyciągnąć wnioski generalne w tym zakresie niezbędne jest ich rozszerzenie na większą liczbę przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

07

Numer

2

Opis fizyczny

p.45-56,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Poznan University of Economics, al.Niepodleglosci 10, 61-875 Poznan, Poland

Bibliografia

 • 1. Budner W. (2003), Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 2. Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej – perspektywa wybranych państw UE. Wnioski dla Polski (2006). Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
 • 3. Domański R. (1995), Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań.
 • 4. Domański T. (1996), Metoda studium przypadku i jej wykorzystanie w nauczaniu zarządzania przedsiębiorstwem. W: T. Domański, J.S. Henley, (red.), Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Łódź.
 • 5. Dorocki S. (2010), Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji. W: T. Rachwał, Z. Zioło (red.), Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 16, Warszawa-Kraków.
 • 6. Dzikowska M. (2012), Wpływ delokalizacji łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Praca doktorska, Poznań.
 • 7. Fierla I., Kuciński K., (red.) (2001), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom LXXVI, Warszawa.
 • 8. Gierańczyk W. (2008), Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji. W: T. Rachwał, Z Zioło (red.), Problematyka badawcza geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 11, Warszawa-Kraków.
 • 9. Godlewska H. (2001), Lokalizacja działalności gospodarczej. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • 10. Kostrubiec B. (2006), Delokalizacja przedsiębiorstw – przejaw światowej samoregulacji. W: T. Rachwał, Z. Zioło (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 8, Warszawa-Kraków.
 • 11. Kuciński K. (red.) (2011), Glokalizacja. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 12. Kuciński K., Mączyńska E. (red.) (2005), Zagrożenie upadłością. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 13. Kwieciński J., Gałązka-Sobotka M., Dłutek A. (2008), Ekspertyza nt. delokalizacji. Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa, w: ,http://www.poig.gov.pl/naborwnioskow%2Fdocuments%2Fekspertyza_delokalizacja_2008_06_06.pdf 15.04.2013.
 • 14. Leśniak J. (1985), Planowanie przestrzenne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • 15. Małuszyńska E. (2006), Delokalizacja przedsiębiorstw. W: „Wspólnoty Europejskie”, nr 3 (172).
 • 16. May J. (2008), Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych – przykład Łodzi. W: T. Rachwał, Z. Zioło (red.), Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 10, Warszawa-Kraków.
 • 17. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zakresu i skutków delokalizacji przedsiębiorstw (2005). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. W: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:294:0045:0053:PL:PDF, 17.04.2013.
 • 18. Relokacja skraca proces inwestycyjny o kilka lat (2013). W: http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/rozmowa-z/item/4963-relokacja-skraca-proces-inwestycyjny-o-kilka-lat, 25.08.2013.
 • 19. Witczyńska K. (2011), Delokalizacja produkcji między Niemcami a Polską w procesie integracji europejskiej. Praca doktorska, Wrocław.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-02f61782-98cd-4cf6-a01f-670badadb2d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.