PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 |

Tytuł artykułu

Wstępna ocena poziomu stężenia mineralnych związków azotu i fosforu w wodach powierzchniowych zlewni jeziora Świdwie

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Preliminary estimation of mineral nitrogen and phosphorus concentration in surface waters in the Swidwie lake catchment

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
An article presents results of six-month research (V–X 2012) of mineral nitrogen and phosphorus compounds on surface waters in Swidwie lake’s catchment area. In investigated water courses the concentration of nitrate nitrogen(V) classified water to I purity class and concentration of ammonium nitrogen classified most of these water-courses to II purity class. Whereas the concentration of the phosphate phosphorus(V) on the most of examined water- -courses exceeded II class limits for surface waters (especially on water courses running by built-up area). Positive influence of the Zurawie reservoir on the quality of waters flowing in to the Swidwie lake was noted. On the base of obtained results we concluded that Struga Zurawia and canal Bolkowo-Łegi leading large amounts of phosphate phosphorus to Swidwie lake. It may cause to increased process of its eutrophication. However we did not found large amounts of investigated biogenic compounds in river Gunica which flows to Swidwie lake. On Swidwie lake outflow lower concentration of phosphorus(V) what is the evidence of phosphates cumulation in the lake.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

29

Opis fizyczny

s.101-113,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szczecinie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
autor
 • Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin

Bibliografia

 • Biuletyn Panstwowej Słuzby Hydrologiczno-Meteorologicznej maj–pazdziernik 2012 r., IMGW PIB, Warszawa.
 • Dojlido J.R. 1995. Chemia wód powierzchniowych. Wyd. Ekonomia i Srodowisko, Białystok.
 • Durkowski T., Korybut-Woroniecki T. 2009. Dynamika wybranych składników chemicznych w opadach atmosferycznych w zlewni jeziora Miedwie. Woda Srodowisko Wiejskie. T. 9, z. 2 (26), 19–32.
 • Gałczynska M., Wybieralski J., Siwek H. 2001. Zanieczyszczenia zwiazkami azotu i fosforu wód powierzchniowych rezerwatu Swidwie. Inz. Ekol. 5. Olsztyn, 47–53.
 • Gałczynska M., Wybieralski J., Boczun K. 2007. Zmiany zawartosci zwiazków azotu i potasu w zlewni Jeziora Swidwie. Ekol. Tech. R. 15, 2, 70–74.
 • Ignatowicz K., Struk-Sokołowska J. 2004. Sezonowe wahania zanieczyszczen agrotechnicznych w rzece Narwi ze szczególnym uwzglednieniem herbicydów fenoksyoctowych. Rocz. Ochr. Sr. T. 6, 189–205.
 • Kaczorowska Z. 1962. Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Prz. Geogr. IG PAN, 33. Wydaw. Geolog., Warszawa.
 • Kiryluk A., Rauba M. 2009. Zmiennosc stezenia zwiazków azotu w róznie uzytkowanej zlewni rolniczej rzeki Slina. Woda Srodowisko Obszary Wiejskie. T. 9 z. 4 (28), 71–86.
 • Kowalewska B. 1996. Jezioro Swidwie – Gunica. Projekt techniczny melioracji podstawowych i szczegółowych. Opis techniczny. Wojewódzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych, Szczecin.
 • Miluniec R., Miluniec B., Silkowski A. 2009. Program Ochrony Srodowiska Gminy Dobra na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016. Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska, Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Szczecinie. Szczecin.
 • Pienkowski P., Kupiec M. 2001. Proces zarastania Jeziora Swidwie i zmiany w uzytkowaniu jego otoczenia od poczatku XIX do konca XX wieku. Zesz. Nauk. Politech. Ziel. 125. Inz. Sr. 11. Politechnika Zielonogórska, 265–277.
 • Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych czesci wód powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych. DzU nr 257, poz. 1545.
 • Sapek A., Nawalany P. 2006. Ładunek składników nawozowych wnoszonych z opadem atmosferycznym na powierzchnie ziemi na przykładzie pól doswiadczalnych w Falentach. Woda Srodowisko Obszary Wiejskie. T. 6 z. spec. (17), 23–27.
 • Sapek A. 2011. Azot w opadzie atmosferycznym. Obecny stan wiedzy. Woda Srodowisko Obszary Wiejskie. Rozpr. nauk. mon. 29, Wydaw. ITP, Falenty.
 • Skoczko I. 2004. Analiza wybranych dopływów zanieczyszczajacych rzeke Biebrze. Rocz. Ochr. Sr. T. 6, Wydaw. Srodkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Srodowiska, Koszalin, 245–263.
 • Sroka E. 2008. Forms of nitrogen and phosphorus in Swidwie Lake in 2004. Procc. EC. Opole, vol. 2, 2, 393–396.
 • Staszewski A., Czeraszkiewicz R., Kaliciuk J., Kalisinski M., Oleksiak A., Wysocki D., Adamczak K., Jasinski M. 2010. Ostoja Swidwie [w: Ostoje ptaków o znaczeniu miedzynarodowym w Polsce]. Red. T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec, P. Chylarecki. OTOP. Marki, 89–90.
 • Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dobra, 2002, Uchwała Nr III/48/02.
 • Wiatkowski M., Czamara W., Wiatkowska B. 2010. Wpływ zbiornika Mietków na zmiany jakosci wody rzeki Bystrzyca. Woda w badaniach geograficznych. Kielce, 327–337.
 • White E. 1989. Utility of relationships between lake phosphorus an chlorophyll a as predictive tools in eutrophication control studies. New Zealand J. Mar. Freshwat. Res. 23, 35–41.
 • Zdanowicz A. 2009. Charakterystyka jakosci wód [w: Woda na obszarach wiejskich]. Red. M. Mioduszewski, W. Dembek. Wydaw. IMUZ. Falenty, Warszawa, 58–80.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-02f318fa-788b-4935-8c4b-6bfefa3c707f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.