PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 09 | 2-3[16] cz.1 |

Tytuł artykułu

Ochrona siedlisk grądowych Tilio-Carpinetum stachyetosum i łęgowych Ficario-Ulmetum, Fraxino-Alnetum w rezerwacie przyrody Dębowiec

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Protection of lime-hornbeam Tilio-Carpinetum stachyetosum and riparian Ficario-Ulmetum, Fraxino-Alnetum sites in the Debowiec nature reserve

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Występujący na terenie województwa łódzkiego rezerwat przyrody Dębowiec został utworzony w 1965 roku na powierzchni 47,00 ha dla zachowania ze względów naukowo-dydaktycznych, naturalnego fragmentu grądu z lipą szerokolistną na krańcach zasięgu i łęgu wiązowo-jesionowego z rzadkimi roślinami zielnymi (Zarządzenie 165). Celem niniejszej pracy była diagnoza siedliskowa obszaru wspomnianego rezerwatu, weryfikacja przyjętych celów jego ochrony oraz rozpoznanie zagrożeń i zaplanowanie działań ochronnych. Analiza drzewostanów rezerwatu przyrody Dębowiec wykazała ich wysokie wartości przyrodnicze. Praktycznie wszystkie drzewostany charakteryzują się dużą zgodnością składów gatunkowych z odpowiadającymi im potencjalnymi zespołami roślinnymi. Znaczny udział drzew w dolnych warstwach drzewostanu świadczy o ich dużej dynamice wzrostu i naturalnych zdolnościach regeneracyjnych. Nie stwierdzono większych zagrożeń dla zachowania celu ochrony rezerwatu, jedynie obniżenie się poziomu wód gruntowych, a także brak wartościowych odnowień gatunków głównych przy jednoczesnym grądowieniu siedlisk łęgowych może wpłynąć na stan naturalnych ekosystemów leśnych. Projektowane działania ochronne na terenie rezerwatu powinny zatem przede wszystkim wspierać rozwój gatunków charakterystycznych dla łęgu, tj. dąb i jesion.
EN
The Dębowiec nature reserve situated in Łódź Voivodeship was established in 1965 on the area of 47 000 ha with the aim to preserve – for scientific and educational purposes – a natural fragment of lime-hornbeam site at the boundary of its range and elm-ash riparian site together with their rare herbaceous plants (Directive 1965). The objectives of this research project included: site diagnosis of the abovementioned reserve, verification of the adopted protection targets, recognition of potential threats and elaboration of protection activities. The performed stand analyses in the Dębowiec nature reserve confirmed their high natural value. In practice, stands are characterized by high consistency of their species composition with their corresponding potential plant associations. A significant proportion of trees found in the bottom stand layers confirms their high growth dynamics and indicates natural regeneration capabilities. No major dangers were found which might threaten the achievement of goals of the reserve protection. However, the condition of the natural forest ecosystems could be endangered by the lowering of the ground water level and by the lack of valuable regenerations of the main species accompanied by the simultaneous process of hornbeam domination of riparian sites. Therefore, future protection activities in the reserve should focus mainly on the encouragement of the development of characteristic species.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

09

Numer

Opis fizyczny

s.70-78,fot.,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Katedra Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań
autor
autor
autor

Bibliografia

  • Danielewicz W., Holeksa J., Pawlaczyk P., Szwagrzyk J. 2004. Lasy i Bory. W: J. Herbich, red. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5.: 29–31.
  • Galon R. 1972. Geomorfologia Polski. PWN, Warszawa.
  • Instrukcja Urządzania Lasu część II. 2003. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
  • Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
  • Kondracki J. 2002. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa. Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu częściowego „Dębowiec” na okres gospodarczy 1988.01.01 do 1997.12.31. 1988.
  • Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. 2004.
  • Strategia Rozwoju Gminy Żytno. 2000. PPUH BaSz; Urząd Gminy Żytno.
  • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. PWRiL, Warszawa.
  • Zarządzenie nr 165 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor Polski nr 63, poz. 352.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-02d5fe45-c21a-4b63-84e8-b6e3fb244113
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.