PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 62 | 1 |

Tytuł artykułu

Strategia zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie grupy Accor

Warianty tytułu

EN
The strategy of sustainable development in the hotel industry on the example of the Accor Group
RU
Strategija ustojjchivogo razvitija v gostinichnojj otrasli na primere gruppy Accor

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Zasady zrównoważonego rozwoju stają się obszarem zainteresowania coraz większej części środowisk biznesowych. Celem rozważań jest przedstawienie zagadnień dotyczących obszarów strategii zrównoważonego rozwoju realizowanych przez przedsiębiorstwa hotelarskie dotyczących m.in. prowadzenia działalności w sposób niezagrażający zasobom naturalnym, współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz uwzględniania aspektów zdrowotnych oferty turystycznej. W opracowaniu, jako metodę badawczą wykorzystano studium przypadku jednej z grup hotelarskich posiadających strategię zarządzania zrównoważonym rozwojem - grupy Accor. Stworzyła ona dla swoich hoteli program Planeta 21, który składa się z 7 filarów realizujących ideę zrównoważonego rozwoju przez 21 zobowiązań. Realizacja programu przyczynia się między innymi do zmniejszania emisji dwutlenku węgla, współpracy z lokalnymi społecznościami czy większym udziałem kobiet na stanowiskach menadżerskich. Artykuł jest studium przypadku.
EN
The principles of sustainable development become an area of interest of an ever growing part of the business circles. An aim of considerations is to present the issues concerning the areas of the strategies of sustainable development implemented by hotel enterprises concerning, inter alia, running the activities in the way not endangering the natural resources, cooperation with local communities, and taking into consideration the health-related aspects of their tourist offer. In their study, the authors used as the research method case study of one of the hotel-industry groups with the strategy of sustainable development management, the Accor Group. It has created for its hotels the programme named Planet 21, which consists of 7 pillars implementing the idea of sustainable development through 21 commitments. Implementation of the programme contributes, inter alia, to reduction of carbon dioxide emission, cooperation with local communities or a higher share of women in managerial positions. The article is of the case study nature.
RU
Принципы устойчивого развития становятся сферой заинтересованности всё большей части среды бизнеса. Цель рассуждений – представить вопросы, касающиеся сфер стратегий устойчивого развития, осуществляемых гостиничными предприятиями, касающихся, в частности, осуществления деятельности способом, не угрожающим природным ресурсам, сотрудничества с местными обществами, а также учета аспектов здравоохранения в туристическом предложении. В разработке в качестве исследовательского метода использовали изучение конкретного случая одной из групп гостиниц, располагающих стратегией управления устойчивым развитием, группы Accor. Она создала для своих гостиниц программу «Планета 21», которая состоит из 7 столпов, осуществляющих идею устойчивого развития посредством 21 обязательств. Осуществление программы способствует, в частности, снижению эмиссии двуокиси углерода, сотрудничеству с местными обществами или же большей доле женщин в менеджменте. Статья – изучение конкретного случая.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

62

Numer

1

Opis fizyczny

s.133-142,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Bibliografia

 • Hammond R., Smith J. (2009), Clean breaks: 500 new ways to see the world, RoughGuides, London.
 • Houdré H. (2008), Sustainable Hospitality: Sustainable Development in the Hotel Industry, “Cornell Industry Perspectives”, No. 2.
 • Kasprzak K. (2006), Ochrona środowiska w hotelach; wybór problemów, „Zeszyty Naukowe”, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Rzeszów
 • Kazimierczak M. (2010), Jaką aksjologię zakłada idea zrównoważonego rozwoju w turystyce, (w:) Młynarczyk Z. i in., Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 4, Turystyka zrównoważona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kowalczyk M. (2011), Wskaźnik zrównoważonego rozwoju turystyki, „Człowiek i Środowisko”, nr 35(3-4).
 • Kronenberg J. (2011), Zrównoważony rozwój a powiązanie z miejscem i lokalną społecznością − Dwór w Tomaszowicach, „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”, nr 2.
 • Kwiecień miesiącem świadomości ekologicznej w hotelach sieci Marriott (2010), dziennikturystyczny.pl.
 • Leśniak J., (2012), Ekohotel SPA jako element zrównoważonej turystyki w Szwecji, „Journal of Managament and Finance”, No. 4(1).
 • Poskrobko B. (1998), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/ecat [dostęp: 24.11.2014].
 • http://www.accor.com, [dostęp: 24.11.2014].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-02ce0ae8-9849-4e87-b94b-267106f0a563
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.