PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 | 2 |

Tytuł artykułu

Analiza współzależności między plonem nasion a cechami ilościowymi lnu oleistego (Linum usitatissimum L.)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Analysis of relationships between seed yield and quantitative traits of oliseed flax (Linum usitatissimum L.)

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy było określenie zależności pomiędzy plonem nasion osiemnastu genotypów lnu oleistego a wybranymi cechami ilościowymi oraz zbadanie wzajemnych korelacji pomiędzy analizowanymi cechami. Plon nasion wybrano jako cechę odniesienia z uwagi na to, iż ma ona decydujący wpływ na wartość gospodarczą odmian lnu. Oceniano wpływ, jaki na plon nasion wywierają: wysokość roślin, długość techniczna, długość wiechy, średnica łodyg, liczba rozgałęzień wiechy i masa 1000 nasion oraz plon ogólny, plon słomy i zawartość włókna. Do oceny zależności stosowano analizę regresji wielokrotnej. W dwóch latach prowadzenia doświadczenia stwierdzono piętnaście par cech charakteryzujących się istotną statystycznie współzależnością. Analiza funkcji regresji wielokrotnej wykazała natomiast, że na plon nasion w największym stopniu wpływały plon słomy oraz masa 1000 nasion.
EN
The aim of the presented study was to determine the relationship between seed yield of eighteen genotypes of flax and selected quantitative traits and an investigation of correlations between analyzed traits. Seed yield was chosen as the reference trait due to the fact that it has a decisive influence on the economic value of flax varieties. The influence of plant height, technical length, panicle length, stem diameter, number of branches and 1000 seeds weight on the total seed yield was defined. Multiple regression analysis was used to evaluate the relationship. In the two years of the experiment fifteen pairs of traits were characterized by a statistically significant interdependence. Multiple regression analysis showed, however, that the weight of the seeds tested was mostly influenced by the straw yield and weight of 1000 seeds.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

34

Numer

2

Opis fizyczny

s.267-278,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
autor
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Bibliografia

 • Bocianowski J. 2008. Comparison of two methods of estimation of nonallelic interaction of QTL effects on the basis of doubled haploid lines in barley. Agriculturae Conspectus Scientificus, 73 (3): 183-187.
 • Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. 2010. Zależność plonu nasion mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.) od wybranych cech fenotypowych roślin oceniona przy zastosowaniu analizy regresji wielokrotnej. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXXI (2): 373-389.
 • Bocianowski J., Krajewski P. 2000. Estymacja efektów genetycznych na podstawie fenotypu i geno-typu markerowego. Colloquium Biometryczne, 30: 270-280.
 • Bocianowski J., Krajewski P. 2001. Numerical comparison of classical and marker-based methods of QTL effects estimation. In: Gallais A., Dillmann C., Goldringer I. (eds.). Quantitative genetics and breeding methods: the way ahead, Proceedings of the Eleventh Meeting of the EUCARPIA Section Biometrics in Plant Breeding, Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, France, Les Colloques, 96: 35-40.
 • Bocianowski J., Krajewski P. 2003. Porównanie dwóch metod estymacji efektu addytywnego dzia-łania genów na podstawie linii podwojonych haploidów jęczmienia. Biuletyn IHAR, 226/227: 41-47.
 • Brzozowska I., Brzozowski J., Hruszka M. 2008. Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem. Acta Agrophysica, 11 (3): 597-611.
 • Dmowski Z., Dzieżyc H., Nowak L. 2008. Ocena wpływu wybranych parametrów opadu i gleby na plonowanie pszenicy jarej w rejonie południowo-zachodniej Polski. Acta Agrophysica, 11 (3): 613-622.
 • Kadłubiec W., Kuriata R. 2004. Wielocechowa analiza kształtowania plonu ziarna linii wsobnych i mieszańców F1 kukurydzy. Biuletyn IHAR, 231: 419-424.
 • Kleinbaum D.G., Kupper L.L., Nizam A., Muller K.E. 2008. Applied regression analysis and other multivariable methods. Fourth Edition. Thompson Brooks/Cole. Belmont, USA, s. 928.
 • Kozak M., Bocianowski J., Sawkojć S., Wnuk A. 2010. Call for more graphical elements in statistical teaching and consultancy. Biometrical Letters, 47 (1): 57-68.
 • Krajewski P., Bocianowski J., Kaczmarek Z. 2004. Ocena efektów nieallelicznej interakcji QTL metodą regresji wielokrotnej. W: Krajewski P., Zwierzykowski Z., Kachlicki P. (red.). Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych. Rozprawy i Monografie 11, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, 275-282.
 • Menke K.H., Raab L., Salewski A., Steingass H., Fritz D., Schneider W. 1979. The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedingstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. Journal of Agricultural Science, 93: 217-222.
 • Mousanejad S., Alizadeh A., Safaie N. 2009. Effect of weather factors on spore population dynamics of rice blast fungus in guilan province. Journal of Plant Protection Research, 49 (3): 319-329.
 • Mrozińska J. 1990. Kształtowanie się krajowej bazy włókien naturalnych na tle sytuacji na rynkach światowych. Natural Fibres, XXXIV.
 • Oleksiak T. 2009. Plony pszenicy ozimej w zależności od jakości stosowanego materiału siewnego. Biuletyn IHAR, 251: 83-93.
 • Pavelek M. 1985. Combination abilities of flax varieties. Len a Konopi, 20: 91-106.
 • Podyma W. 1998. Zbiór zasobów genowych roślin użytkowych i ich dzikich przodków oraz stan kolekcji w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 563: 31-50.
 • Popescu F., Marinescu I., Vasile I. 1999. Combining ability and heredity of some important traits in linseed breeding. Rom. Agric. Res., 11: 33-43.
 • Praczyk M., Bocianowski J., Silska G. 2010. Analiza zmienności wybranych cech ilościowych w kolekcji lnu włóknistego (Linum usitatissimum L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 555: 339-345.
 • Seber G.A.F., Lee A.J. 2003. Linear regression analysis (2nd ed.). Wiley-InterScience, New York, s. 557.
 • Shapiro S.S., Wilk M.B. 1965. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52: 591-611.
 • Silska G., Praczyk M. 2009. Obowiązujące podstawy prawne i metody ochrony zasobów genowych roślin w Polsce – na przykładzie gatunków z rodzaju len (Linum L.) Herba Polonica, 55 (3): 319-327.
 • Silska G., Praczyk M. 2011. Nasiona lnu i olej lniany to cenne źródło kwasów tłuszczowych Omega 3. Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Lnu i Konopi. Len i Konopie, 17: 50-56.
 • Silska G., Praczyk M. 2012. Ocena obiektów lnu oleistego (Linum usitatissimum L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXXIII: 127-138.
 • Singh M.P., Sharma S.C. 2008. Studies on bio-energetics of draught buffalo. Technical Sciences, 11: 21-34.
 • Zając T. 2004. Analiza rozgałęziania się roślin lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) z uwzględ-nieniem wkładu tego procesu w zmienność i współzależność cech. Acta Agrobotanica, 57: 1-2.
 • Zając T., Oleksy A., Kulig B., Klimek A. 2010. Uwarunkowania plonowania formy oleistej lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) oraz jej znaczenie żywieniowe i lecznicze. Act Sci. Pol., Agricultura, 9 (2): 47-63.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-02c6d11e-c54a-46a9-a026-6f61652efc6c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.