PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 18 | 1 |

Tytuł artykułu

Potencjał wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego

Warianty tytułu

EN
The potential of peripheral rural areas on the example of the podlaskie voivodeship

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Za regiony peryferyjne uznaje się województwa Polski Wschodniej, m.in. województwo podlaskie. Celem pracy było ocena potencjału rozwojowego województwa podlaskiego po kilkunastu latach funkcjonowania w strukturach unijnych. Województwo to charakteryzuje się cechami regionów peryferyjnych. Wartość PKB jest ciągle niższa o około 30% od średniej wartości dla kraju, a w części gmin występują procesy depopulacyjne. Region jest spolaryzowany wewnętrznie pod względem potencjału rozwojowego. Aktywność ekonomiczna mieszkańców jest niska. Wysoki poziom rolnictwa pozwala na utrzymanie czołowej pozycji w produkcji mleka. Uzasadnione jest zatem wspieranie wiodącej roli rolnictwa
EN
The development of peripheral rural areas is of fundamental importance to the growth of rural areas. The voivodeships of Eastern Poland are considered to be peripheral regions, including the Podlaskie voivodeship. The goal of this paper was to assess the growth potential of the Podlaskie voivodeship after over a decade of functioning in EU structures. This voivodeship is characterized by the qualities of peripheral regions. The value of the GDP is continuously approx. 30% lower than the national average, and depopulation processes are taking place in some communes. The region is internally polarized in terms of growth potential. The economic activity of the inhabitants is low. The high level of agriculture allows it to maintain the leading position in milk production. Therefore it is justified to support the leading role of agriculture

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

18

Numer

1

Opis fizyczny

s.73-80,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Finansów i Rachunkowości, Politechnika Białostocka, ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
 • Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 30, 07-221 Brańszczyk

Bibliografia

 • A new partnership for cohesion. Convergence, competitiveness, cooperation. Third report on economic and social cohesion, 2004. European Commission, Luxsembourg.
 • Bajerski, A. (2008). Problemy wydzielania peryferii społeczno-gospodarczych (Problems with delimitation of socio-economic peripheries). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXX(2), 159–167.
 • Bański, J. (2008a). Problemy demograficzne obszarów wiejskich (Demographic problems of rural areas) Studia i Raporty IUNG-PIB 12, 93–102.
 • Bański, J. (2008b). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego (Economically successful rural areas). Studia Obszarów Wiejskich. PTG, IGiPZ PAN 14, 1–146.
 • Kulikowski, R. (2005). Obszary depresyjne rolnictwa w Polsce w 2002 r., w: Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno–gospodarczej (Depression areas of agriculture in Poland in 2002, in: Spatial aspects of the development of the Polish countrywide including areas of socio-economic depression). Red. A., Stasiak, R., Horodeński. Studia T.CXV, PAN, KPZK, Warszawa, ss. 99–110.
 • Leszczewska, K. (2010). Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych (Economic activity of peripheral regions). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki (Social Inequalities and Economic Growth. Socio-economic cohesion and modernization of the economy) 17, 215–225.
 • Leszczewska, K. (2011). Specyfika regionów peryferyjnych, w: Uwarunkowania różnic ekonomicznych i społecznych (The specificity of peripheral regions, in: Conditions of economic and social differences). Red. K., Leszczewska, J., Truszkowska. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ss. 107–126.
 • Malaga, K. (2007). Nierówności regionalne w Polsce na tle neoklasycznych modeli wzrostu, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny (Regional inequalities in Poland on the background of neoclassical growth models, in: Human capital and social capital versus regional development). Red. M., Herbst. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, ss. 126–165.
 • Miszczuk, A. (2010). Peryferyjność regionów, w: Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów (Peripherality of regions), in: European challenges for Poland and its regions. Red. A., Tucholska, MRR, Warszawa.
 • Olechnicka, A. (2004). Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej (Peripheral regions in the information economy). Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Pietrzykowski, R., Wicki, L. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa (Regional defferentiation in absorption of CAP funds on agriculture modernization). Roczniki Nauk Rolniczych G 98(4), 7–22.
 • Proniewski, M. (2014). Polityka rozwoju regionów peryferyjnych (Development policy of peripheral regions). Optimum Studia Ekonomiczne 6(72), 79–90.
 • Rocznik statystyczny RP (2016). (Statistical yearbook RP). GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województw (2006). (Statistical yearbook of the regions). GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województw (2016). (Statistical yearbook of the regions). GUS, Warszawa.
 • Rosner, A. (2000). Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego, w: Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich (Rural problem areas from the perspective of economic development, in: Local barriers to rural development). Red. A., Rosner. FAPA, Warszawa, ss. 12–29.
 • Rosner, A., Heffner, K., Stanny, M. (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian (Variations in the level of socio-economic development of rural areas and the variation in transformation dynamics). IRWiR PAN, Warszawa.
 • Stanny, M. (2011). Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-gospodarczej (A typology of rural peripherial areas in Poland: anatomy of the socio-economic structure). Wieś i Rolnictwo 2(151), 59–75.
 • Województwo podlaskie: podregiony, powiaty, gminy 2006 (2006). (Podlaskie Voivodship: subregions, powiats, gminas). Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 • Województwo podlaskie: podregiony, powiaty, gminy 2016 (2016). (Podlaskie Voivodship: subregions, powiats, gminas) Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 • Zawalińska, K., Śliwowska, Z., Caliński, J., Droździel, K., Michalska, A. (2016). Polska wieś wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku w świetle badań IRWiR PAN w roku 2014 i 2015 (Polish rural areas facing socio-economic challenges of the 21 century in view of research conducted in IRWiR PAN in 2014 and 2015). Wieś i Rolnictwo 3(172), 163–185.
 • Zimnoch, K. (2013). Wymywanie zasobów ludzkich barierą rozwoju regionów peryferyjnych (na przykładzie województwa podlaskiego). The backwash effects as a barrier to the development of peripheral regions on the example Podlaskie Province). Economics and Management 3, 206–220.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-02b60af5-4765-496e-89cb-8bd0a83e9bb7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.