PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 53 | 2 |

Tytuł artykułu

Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The paper presents the results of several years of mycological studies carried out in Poland, in the Western Sudety Mountains (the Karkonosze, Kaczawskie, Izera, and Rudawy Janowickie mountains), Western Sudety Foothills (the Izerskie and Kaczawskie Foothills), and adjacent regions, such as the Jelenia Góra Valley, Lubawska Gate, and Sudety Foreland (the Niemczańsko-Strzelińskie Hills). During the study, the presence of 985 fungal taxa (species, varieties, and forms) was recorded; of these, 66 had hitherto not been observed in Poland.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

53

Numer

2

Opis fizyczny

Article 1106 [93p.]; fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Faculty of Chemistry, Adam Mickiewicz University in Poznan, Umultowska 89b, 61-614 Poznan, Poland
autor
 • Lwowek Slaski Forest Inspectorate, Obroncow Pokoju 2, 59-600 Lwowek Slaski, Poland
 • Independent researcher, Poland
 • Naturalists’ Club, 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin, Poland

Bibliografia

 • 1. Schroeter J. Die Pilze Schlesiens I. Breslau: J. U. Kern’s Verlag; 1889. [Kryptogammen-Flora von Schlesien; vol 3(1)].
 • 2. Schroeter J. Die Pilze Schlesiens II. Breslau: J. U. Kern’s Verlag; 1908. [Kryptogammen-Flora von Schlesien; vol 3(2)].
 • 3. Schulz R. Studie über Pilze des Riesengebirges 1. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. 1913;54:32–122.
 • 4. Domański S. De fungis in Sudetis occidentalibus anno 1961 collectis. Monographiae Botanicae. 1963;15:325–354. https://doi.org/10.5586/mb.1963.006
 • 5. Nespiak A. Grzyby wyższe regla górnego w Karkonoszach. Acta Mycol. 1971;7(1):87–99. https://doi.org/10.5586/am.1971.010
 • 6. Nespiak A. Grzyby. In: Jagn A, editor. Karkonosze Polskie. Wrocław: Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Towarzystwo Naukowe w Jeleniej Górze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN; 1985. p. 237–246.
 • 7. Lisiewska M. Wpływ obecności paśników na pojaw synantropijnych macromycetes w Karkonoskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 1992;41:149–174.
 • 8. Narkiewicz C. Nowe stanowisko jodłownicy górskiej Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel w polskiej części Sudetów. Przyroda Sudetów Zachodnich. 2001;4:61–64.
 • 9. Narkiewicz C. Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) – gatunki rzadkie i zagrożone. Przyroda Sudetów Zachodnich. 2001;4:65–76.
 • 10. Narkiewicz C, Kita W, Pusz W, Panek E. Grzyby i śluzowce. In: Knapik R, Raj A, editors. Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy; 2013. p. 339–358.
 • 11. Narkiewicz C. Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry. Rocznik Jeleniogórski. 1997;29:127–135.
 • 12. Narkiewicz C. Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich. 1998;1:17–26.
 • 13. Narkiewicz C. Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich. 1999;2:21–28.
 • 14. Narkiewicz C. Mądziak psi (Mutinus caninus) i mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich. 1999;2:29–32.
 • 15. Narkiewicz C. Występowanie purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Sudetach Zachodnich. Rocznik Jeleniogórski. 1999;31:101–104.
 • 16. Narkiewicz C. Borowik szatański Boletus satanas i muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis w rezerwacie “Góra Miłek” w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich. 2000;3:69–72.
 • 17. Narkiewicz C. Pochwiak pasożytniczy Volvariella surrecta w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich. 2000;3:73–76.
 • 18. Narkiewicz C. Materiały do poznania maczużników Cordyceps w Sudetach. Przyroda Sudetów Zachodnich. 2002;5:101–104.
 • 19. Narkiewicz C. Nowe stanowiska koronicy ozdobnej Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich. 2002;5:97–100.
 • 20. Narkiewicz C. Grzyby chronione Dolnego Śląska. Jelenia Góra: Wydawnictwo Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze; 2005.
 • 21. Gierczyk B, Soboń R. Entoloma chytrophilum Wölfel, Noordel. & Dähncke w Sudetach. Przyroda Sudetów Zachodnich. 2012;15:53–56.
 • 22. Gierczyk B, Kujawa A, Pachlewski T, Szczepkowski A, Wójtowski M. Rare species of the genus Coprinus Pers s. lato. Acta Mycol. 2011;46(1):27–73. https://doi.org/10.5586/am.2011.003
 • 23. Gierczyk B, Kujawa A, Szczepkowski A, Chachuła P. Rare species of Lepiota and related genera. Acta Mycol. 2011;46(2):137–178. https://doi.org/10.5586/am.2011.010
 • 24. Kujawa A, Gierczyk B, Szczepkowski A, Karasiński D, Wołkowycki M, Wójtowski M. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. Acta Botanica Silesiaca. 2012;8:5–42.
 • 25. Ślusarczyk T. Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy. 2013;24(4):42–68.
 • 26. Kujawa A, Gierczyk B, Ślusarczyk T. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. In: Snowarski M, editor. Atlas grzybów Polski [Internet]. 2018 [cited 2018 Feb 20]. Available from: http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm
 • 27. Kujawa A. “Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych” – nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy. 2005;16(3–4):17–52.
 • 28. Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy. 2011;22(1):17–83.
 • 29. Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy. 2011;22(4):16–68.
 • 30. Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy. 2013;24(2):3–42.
 • 31. Knudsen H, Vesterholt J, editors. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gasteroid genera. 2nd ed. Copenhagen: Nordsvamp; 2012.
 • 32. Hansen L, Knudsen H, editors. Nordic Macromycetes. Vol. 1. Ascomycetes. Copenhagen: Nordsvamp; 2000.
 • 33. Hansen L, Knudsen H, editors. Nordic Macromycetes. Vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Copenhagen: Nordsvamp; 1992.
 • 34. Hansen L, Knudsen H, editors. Nordic Macromycetes. Vol. 3. Heterobasidioid, aphyllophoroid and gasteromycetoid genera. Copenhagen: Nordsvamp; 1997.
 • 35. Bas C, Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 1. Rotterdam: A. A. Balkema; 1988.
 • 36. Bas C, Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 2. Rotterdam: A. A. Balkema; 1990.
 • 37. Bas C, Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 3. Rotterdam: A. A. Balkema; 1995.
 • 38. Bas C, Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 4. Rotterdam: A. A. Balkema; 1999.
 • 39. Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 5. Lisse: A. A. Balkema Publishers; 2001.
 • 40. Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 6. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2005.
 • 41. Horak E. Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. Heidelberg: Elsevier GmBH, Spectrum Akademischer Verlag; 2005.
 • 42. Jülich W. Die Nchtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag; 1984. [Kleine Kryptogamenflora; vol IIb(1)].
 • 43. Breitenbach J, Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 1. Ascomycetes. Luzern: Verlag Mycologia; 1984.
 • 44. Breitenbach J, Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 2. Non-gilled fungi. Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales, Gastromycetes. Luzern: Verlag Mycologia; 1986.
 • 45. Breitenbach J, Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 3. Boletes and agarics (part 1). Strobilomycetaceae and Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Tricholomataceae, Polyporaceae (lamellate). Luzern: Verlag Mycologia; 1991.
 • 46. Breitenbach J, Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 4. Boletes and agarics (part 2). Entolomataceae, Pluteaceae, Amanitaceae, Agarcaceae, Coprinaceae, Bolbitiaceae, Strophariaceae. Luzern: Verlag Mycologia; 1995.
 • 47. Breitenbach J, Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 5. Boletes and agarics (part 3). Cortinariaceae. Luzern: Verlag Mycologia; 2000.
 • 48. Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 6. Russulaceae. Luzern: Verlag Mycologia; 2005.
 • 49. Ludwig E. Pilzkompendium. Band 1. Abbildungen. Die klainer Gattungen der Makromyzeten mit lamelligen Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales. Eching: IHW-Verlag; 2000.
 • 50. Ludwig E. Pilzkompendium. Band 1. Beschreibungen. Die klainer Gattungen der Makromyzeten mit lamelligen Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales. Eching: IHW-Verlag; 2001.
 • 51. Ludwig E. Pilzkompendium. Band 2. Abbildungen. Die größeren Gattungen der Agaricales mit farbigem Sporenpulver (ausgenommen Cortinariaceae). Berlin: Fungicon-Verlag; 2007.
 • 52. Ludwig E. Pilzkompendium. Band 2. Beschreibungen. Die größeren Gattungen der Agaricales mit farbigem Sporenpulver (ausgenommen Cortinariaceae). Berlin: Fungicon-Verlag; 2007.
 • 53. Ludwig E. Pilzkompendium. Band 3. Abbildungen. Die übrigen Gattungen der Agaricales mit weißem Sporenpulver. Berlin: Fungicon-Verlag; 2012.
 • 54. Ludwig E. Pilzkompendium. Band 3. Beschreibungen. Die übrigen Gattungen der Agaricales mit weißem Sporenpulver. Berlin: Fungicon-Verlag; 2012.
 • 55. Ludwig E. Pilzkompendium. Band 4. Abbildungen. Cortinariaceae (Galerina, Hebeloma, Hebelomina, Inocybe, Phaeogalera, Cortinarius Teil I mit den Untergattungen Cortinarius, Dermocybe, Leprocybe, Phlegmacium). Berlin: Fungicon-Verlag; 2017.
 • 56. Ludwig E. Pilzkompendium. Band 4. Beschreibungen. Cortinariaceae (Galerina, Hebeloma, Hebelomina, Inocybe, Phaeogalera, Cortinarius Teil I mit den Untergattungen Cortinarius, Dermocybe, Leprocybe, Phlegmacium). Berlin: Fungicon-Verlag; 2017.
 • 57. Ellis MB, Ellis JP. Microfungi on land plants. An identification handbook. Slough: The Richmond Publishing Co., Ltd; 1997.
 • 58. Parra LA. Agaricus L., Allopsalliota Nauta & Bas. Part I. Alassio: Edizioni Candusso; 2008. (Fungi Europaei; vol 1).
 • 59. Parra LA. Agaricus L., Allopsaliota Nauta & Bas. Part II. Alassio: Candusso Edizioni s.a.s; 2013. (Fungi Europaei; vol 1A).
 • 60. Moravec J. Melastiza (Boud.) comb. et stat. nov. – a subgenus of the genus Aleuria Fuck. emend. nov. (Discomycetes, Pezizales). Czech Mycol. 1994;47(4):237–259.
 • 61. Kibby G. The genus Amanita in Great Britain. [place unknown]: published by the author; 2012.
 • 62. Galli R. Le Amanite. Atlante practico-monografico per la determinazione del genere Amanita Pers. Milano: Edinatura; 2001.
 • 63. Hausknecht A. Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod. Alassio: Edizioni Candusso; 2009. (Fungi Europaei; vol 11).
 • 64. Soop K. Cortinarius in Sweden. Mora: Editions Scientrix; 2009.
 • 65. Kibby G, Burnham A, Henrici A. Cortinarius subgenus Myxacium. Field Mycol. 2009;10(2):41–56. https://doi.org/10.1016/S1468-1641(10)60500-2
 • 66. Cadiñanos Aguirre JA, Gómez Arenaza MM. Estudio de la sección Defibulati M. M. Moser del subgénero Myxacium (Fr.) Trog ss. str. en España y otros países de Europa. Resultados preliminares. Le Journal des JEC. 2014;16:35–139.
 • 67. Consiglio G, Setti L. Il genere Crepidotus in Europa. Vicenza: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 2008.
 • 68. Noordeloos ME. Entoloma s. l. Saronno: Libreria editrice Giovanna Biella; 1992. (Fungi Europaei; vol 5).
 • 69. Noordeloos ME. Entoloma s. l. Supplemento. Alassio: Edizioni Candusso; 2004. (Fungi Europaei; vol 5A).
 • 70. de Haan A, Walleyn R. Studies in Galerina. Galerinae Flandriae (1). Alassio: Edizioni Candusso; 2002. (Fungi non Delineati; vol 23).
 • 71. de Haan A, Walleyn R. Studies in Galerina. Galerinae Flandriae (2). Alassio: Edizioni Candusso; 2006. (Fungi non Delineati; vol 33).
 • 72. de Haan A, Walleyn R. Studies in Galerina. Galerinae Flandriae (3). Alassio: Edizioni Candusso; 2009. (Fungi non Delineati; vol 46).
 • 73. Sarasini M. Gasteromiceti epigei. Trento: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 2005.
 • 74. Sunhede S. Geastraceae (Basidiomycotina). Morphology, ecology, and systematics with special emphasis on the Northern European species. Oslo: Fungiflora; 1989. (Synopsis Fungorum; vol 1).
 • 75. Holec J. The genus Gymnopilus (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic. Acta Musei Nationalis Pragae B Hist Naturalis. 2005;61(1–2):1–53.
 • 76. Beker HJ, Eberhardt U, Vesterholt J. Hebeloma (Fr.) P. Kumm. Lomazzo: Edizioni Tecnografica; 2016. (Fungi Europaei; vol 14).
 • 77. Dissing H. The genus Helvella in Europe with special emphasis on the species found in Norden. København: Dansk Botanisk Forening; 1966. [Dansk Botanisk Arkiv; vol 25(1)].
 • 78. Antonín V, Noordeloos ME. A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina (tribus Mycenae sensu Singer, Mycena excluded) in Europe. Eching: IHW-Verlag; 2004.
 • 79. Boertmann D. The genus Hygrocybe. Rodove: The Danish Mycological Society; 1995. (Fungi of Northern Europe; vol 1).
 • 80. Galli R. Gli Igrofori. Atlante pratico-monografico per la gereminazione delle Hygrophoraceae Roze ex Lotsy. Milano: Dalla Natura; 2012.
 • 81. Candusso M. Hygrophorus s. l. Alassio: Libreria Basso; 1997. (Fungi Europaei; vol 6).
 • 82. Jaklitsch WM. European species of Hypocrea. Part I. The green-spored species. Stud Mycol. 2009;63:1–91. https://doi.org/10.3114/sim.2009.63.01
 • 83. Jaklitsch WM. European species of Hypocrea part II: species with hyaline ascospores. Fungal Divers. 2011;48(1):1–250. https://doi.org/10.1007/s13225-011-0088-y
 • 84. Kuyper TW. A revision of the genus Inocybe in Europe. I. Subgenus Inosperma and the smooth-spored species of subgenus Inocybe. Persoonia – Supplement. 1986;3(1):1–247.
 • 85. Stangl J. The genus Inocybe in Bavaria. Burnley: Nuage Print and Copy; 2011.
 • 86. Ferrari E. Inocybe alpine e subalpine. Il Genere Inocybe (Fr.) Fr. nel Nord Italia e paesi limitrofi. Alassio: Edizioni Candusso; 2006. (Fungi non Delineati; vol 34–36).
 • 87. Ferrari E. Inocybe dai litorali alla zona alpina. Alassio: Edizioni Candusso; 2010. (Fungi non Delineati; vol 54–55).
 • 88. Ferrari E, Bandini D, Boccardo F. Inocybe (Fr.) Fr. terzo contributo. Alassio: Edizioni Candusso; 2014. (Fungi non Delineati; vol 73–74).
 • 89. Basso MT. Lactarius Pers. Alassio: Mykoflora; 1999. (Fungi Europaei; vol 7).
 • 90. Heilmann-Clausen J, Verbeken A, Vesterholt J. The genus Lactarius. Mundelstrup: Svampetryk; 1998. (Fungi of Northern Europe; vol 2).
 • 91. Petersen RH, Hughes KW. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Berlin: J. Cramer; 2004. (Bibliotheca Mycologica; vol 198).
 • 92. Aronsen A, Læssøe T. The genus Mycena s. l. Copenhagen: Danish Mycological Society; 2016. (Fungi of Northern Europe; vol 5).
 • 93. Robich G. Mycena d’Europa. Trento: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 2005.
 • 94. Robich G. Mycena d’Europa. Volume 2. Trento: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 2016.
 • 95. Olariaga I, van Vooren N, Carbone M, Hansen K. A monograph of Otidea (Pyronemataceae, Pezizomycetes). Persoonia. 2015;35:166–229. https://doi.org/10.3767/003158515X688000
 • 96. Hohmeyer H. Ein Schüssel zu den europäischen Arten der Gattung Peziza L. Z Mykol. 1986;52(1):161–188.
 • 97. Christan J. Die Gattung Ramaria in Deutschland. Eching: IHW-Verlag; 2008.
 • 98. Sarnari M. Monografia illustrata del Genere Russula in Europe. Tomo Primo. Trento: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 1998.
 • 99. Sarnari M. Monografia illustrata del Genere Russula in Europe. Tomo Secondo. Trento: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 2005.
 • 100. Socha R, Hálek V, Baier J, Hák J. Holubinky (Russula). Praha: Academia; 2011.
 • 101. Reumaux P, Bidaud A, Moënne-Loccoz P. Russules rares méconnues. Frangy: Éditions FMDS; 1996.
 • 102. Schumacher T. The genus Scutellinia (Pyronemataceae). Copenhagen: AiO Print Ltd; 1990. (Opera Botanica; vol 101).
 • 103. Christensen M, Heilmann-Clausen J. The genus Tricholoma. Gylling: Svampetryk; 2013. (Fungi of Northern Europe; vol 4).
 • 104. Lannoy G, Estades A. Monographie des Leccinum d’Europe. La Roche-sur-Foron: Fédéderation Mycologique Dauphiné-Savoie; 1995.
 • 105. Mikšík M. Hřibovité houby Evropy. Praha: Svojtka & Co.; 2017.
 • 106. Ladurner H, Simonini G. Xerocomus s. l. Alassio: Edizioni Candusso; 2003. (Fungi Europaei; vol 8).
 • 107. Bernicchia A, Gorjón SP. Corticiaceae s. l. Alassio: Edizioni Candusso; 2010. (Fungi Europaei; vol 12).
 • 108. Kučera V, Lizoň P, Tomšovský M, Kučera J, Gaisler J. Re-evaluation of the morphological variability of Microglossum viride and M. griseoviride sp. nov. Mycologia. 2014;106(2):282–290. https://doi.org/10.3852/106.2.282
 • 109. Ohenoja E. Occurrence of Geoglossum, Trichoglossum and Microglossum (Ascomycota, Leotiales) in Finland. Doc Mycol. 1995;25(98–100):285–294.
 • 110. Kučera V, Lizoň P, Tomšovský M. Taxonomic divergence of the green naked-stipe members of the genus Microglossum (Helotiales). Mycologia. 2017;109(1):46–54. https://doi.org/10.1080/00275514.2016.1274620
 • 111. Kučera V, Lizoň P, Kautmanová I. Geoglossaceous fungi in Slovakia: rare and new taxa for the territory. Biologia. 2008;63(4):482–486. https://doi.org/10.2478/s11756-008-0077-0
 • 112. Kučera V, Lizoň P. Geoglossaceous fungi in Slovakia III. The genus Geoglossum. Biologia. 2012;67(4):654–658. https://doi.org/10.2478/s11756-012-0053-6
 • 113. Holec J. The genus Pholiota in Central and Western Europe. Echig: IHW-Verlag; 2001. (Libri Botanici; vol 20).
 • 114. Noordeloos ME. Strophariaceae s. l. Alassio: Edizioni Candusso; 2011. (Fungi Europaei; vol 12).
 • 115. Borovička J. The wood-rotting bluing Psilocybe species in Central Europe – an identification key. Czech Mycol. 2008;60(2):173–192.
 • 116. Bernicchia A. Polyporaceae s. l. Alassio: Edizioni Canduso; 2005. (Fungi Europaei; vol 10).
 • 117. Ryvarden L, Melo I, Niemelä T. Poroid fungi of Europe. 2nd ed. Oslo: Fungiflora AS; 2017. (Synopsis Fungorum; vol 37).
 • 118. Corner EJH. A monograph of Clavaria and related genera. London: Oxford University Press; 1950.
 • 119. Domański S. Basidiomycetes (podstawczaki). Aphyllophorales (bezblaszkowe). Clavariaceae, Clavariadelphaceae, Clavulinaceae, Pterulaceae, Ramariaceae, Stephanosporaceae, Gomphaceae (II), Hericiaceae (II). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1984. [Mała Flora Grzybów; vol 1(4)].
 • 120. Wojewoda W. Podstawczaki (Basidiomycetes). Trzęsakowate (Tremellales). Uszakowate (Auriculariales). Czerwcogrzybowe (Septobasidiales). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1977. [Grzyby (Mycota); vol 8].
 • 121. Reid DA. A monograph of the British Dacrymycetales. Transactions of the British Mycological Society. 1974;62(3):433–494. https://doi.org/10.1016/S0007-1536(74)80060-4
 • 122. Antonín V, Noordeloos ME. A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe. Eching: IHW-Verlag; 2010.
 • 123. Montecchi A, Sarasini M. Fungi ipogei d’Europa. Trento: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 2000.
 • 124. Baral HO, Maron G. IN VIVO VERITAS. Over 10,000 scans of fungi and plants (microscopical drawings, water colour plates, macro- and micrographs), with materials on vital taxonomy and xerotolerance [DVD edition]. 3rd ed. [place unknown]: [publisher unknown]; 2005.
 • 125. Robert V, Stegehuis G, Stalpers J. The MycoBank engine and related databases [Internet]. 2005 [cited 2018 Feb 20]. Available from: http://www.mycobank.org
 • 126. Chmiel MA. Checklist of Polish larger Ascomycetes. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. (Biodiversity of Poland; vol 8).
 • 127. Mułenko W, Majewski T, Ruszkiewicz-Michalska M, editors. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2008. (Biodiversity of Poland; vol 9).
 • 128. Wojewoda W. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003. (Biodiversity of Poland; vol 7).
 • 129. Wojewoda W, Ławrynowicz M. Red list of the macrofungi in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 54–70.
 • 130. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), 2014 Oct 9, Item 1408.
 • 131. Kujawa A. Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej. In: Snowarski M, editor. Atlas grzybów Polski [Internet]. 2018 [cited 2018 Feb 25]. Available from: http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm
 • 132. Kondracki J. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2002.
 • 133. Halama M, Romański M. Grzyby makroskopijne (macromycetes). In: Krzysztofiak L, editor. Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Stowarzyszenie “Człowiek i Przyroda”; 2010. p. 87–201. (Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego, Seria Naukowa).
 • 134. Karasiński D, Kujawa A, Gierczyk B, Ślusarczyk T, Szczepkowski A. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy; 2015.
 • 135. Halama M. Grzyby makroskopijne. In: Pukacz A, Pełechaty M, editors. Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy. Różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Gorzów Wielkopolski: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego; 2015. p. 148–167.
 • 136. Sałata B. Grzyby z rzędu Rhytismatales w Polsce. In: Mądlikowska J, editor. Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego; 1998 Sep 15–19; Gdańsk, Poland. Gdańsk: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 1998. p. 432.
 • 137. Gierczyk B, Kujawa A, Szczepkowski A. XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy. 2015;26(1):11–29.
 • 138. Gierczyk B, Kujawa A, Szczepkowski A, Ślusarczyk T, Kozak M, Mleczko P. XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy. 2015;26(3):10–50.
 • 139. Karasiński D, Kujawa A, Piątek M, Ronikier A, Wołkowycki M. Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. Pol Bot J. 2009;54(1):55–97.
 • 140. Szczepkowski A, Kujawa A, Gierczyk B, Ślusarczyk T. Kampinoski Park Narodowy – ostoja różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. 2015;17(44/3):32–43.
 • 141. Friedrich S, Orzechowska M. Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 2002;51:7–30.
 • 142. Chachuła P, Dorda A, Fiedor M, Rutkowski R. Grzyby Cieszyna. Cieszyn: Urząd Miejski w Cieszynie; 2015.
 • 143. Gierczyk B, Szczepkowski A, Kujawa A. XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2013;32(2):88–112.
 • 144. Ślusarczyk T. Grzyby makroskopijne. In: Maciantowicz M, editor. 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza. Gorzów Wielkopolski: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego; 2016. p. 90–97.
 • 145. Snowarski M. Hypocrea schweinitzii – atlas grzybów Polski [Internet]. 2016 [cited 2016 Dec 30]. Available from: http://www.grzyby.pl/gatunki/Hypocrea_schweinitzii.htm
 • 146. Ruszkiewicz-Michalska M, Bałazy S, Chełkowski J, Dynowska M, Pawłowska J, Sucharzewska E, et al. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). III. Micromycetes – new data. Acta Mycol. 2015;50(2):1067. https://doi.org/10.5586/am.1067
 • 147. Gminder A. Materiały do znajomości flory Ascomycetes Śląska i Tatr. Acta Mycol. 1993;28(1):49–52. https://doi.org/10.5586/am.1993.006
 • 148. Scheuer C, Chlebicki A. Recent collections of miscellaneous microfungi from south Poland. Acta Mycol. 1997;32(2):147–172. https://doi.org/10.5586/am.1997.014
 • 149. Chmiel MA, Ronikier A. Materiały do znajomości Ascomycetes Tatr. Fragm Florist Geobot Pol. 2007;14(1):183–194.
 • 150. Gierczyk B, Chachuła P, Karasiński D, Kujawa A, Kujawa K, Pachlewski T, et al. Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2009;39(3):3–100.
 • 151. Gumińska B. Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (część II). Acta Mycol. 1972;8(2):149–172. https://doi.org/10.5586/am.1972.011
 • 152. Sałata B, Bednarczyk MA. Nowe stanowiska interesujących miseczniaków (Discomycetes) w południowo–wschodniej Polsce. Acta Mycol. 1977;13(1):109–115. https://doi.org/10.5586/am.1977.007
 • 153. Chmiel MA. Miseczniaki (Discomycetes) Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. In: Radwan S, Sałata B, Harasimiuk M, editors. Środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 1997. p. 65–73.
 • 154. Zieliński J, Biel-Pająkowa M, Alexandrowicz W, Walusiak E, Chachuła P. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Andrychów: Urząd Miejski w Andrychowie; 2007.
 • 155. Karasiński D, Wołkowycki M. An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland). Pol Bot J. 2015;60(2):217–292. https://doi.org/10.1515/pbj-2015-0034
 • 156. Gierczyk B, Kujawa A, Szczepkowski A, Karasiński D. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy. 2014;25(1):3–36.
 • 157. Gierczyk B, Kujawa A, Szczepkowski A. New to Poland species of the broadly defined genus Coprinus (Basidiomycota, Agaricomycotina). Acta Mycol. 2014;49(2):159–188. https://doi.org/10.5586/am.2014.020
 • 158. Gierczyk B, Szczepkowski A, Kujawa A, Ślusarczyk T, Zaniewski P. Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places. Acta Mycol. 2017;52(1):1093. https://doi.org/10.5586/am.1093
 • 159. Gierczyk B, Ślusarczyk T, Szczepkowski A, Kujawa A. XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy. 2017;28(1):59–84.
 • 160. Ślusarczyk T, Gryc M, Wantoch-Rekowski M. Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak Cortinarius w Polsce. Przegląd Przyrodniczy. 2015;26(2):3–21.
 • 161. Kotlaba F, Lazebníček J. IV. Sjezd evropských mycologů, Polsko 1966. Česká Mykologia. 1967;21(1):54–59.
 • 162. Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1966. Acta Mycol. 1968;4(2):181–198. https://doi.org/10.5586/am.1968.011
 • 163. Ławrynowicz M, Ślusarczyk D, Walewska-Grąbczewska I. Grzyby projektowanego rezerwatu “Gąszczyk” na Wyżynie Częstochowskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2009;28(4):3–16.
 • 164. Kałucka I. Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Łódź: Polish Botanical Society; 2009. (Monographiae Botanicae; vol 99). https://doi.org/10.5586/mb.2009.001
 • 165. Ronikier A. Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych TPN w świetle badań terenowych prowadzonych w latach 1999–2000. In: Borowiec A, Kotarba A, Kownacki A, Krzan Z, Mirek Z, editors. Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Kraków; 2002. p. 177–179.
 • 166. Bujakiewicz A. Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów. Acta Mycol. 1979;15(2):213–294. https://doi.org/10.5586/am.1979.012
 • 167. Bujakiewicz A. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. In: Wołoszyn BW, Jaworski A, Szwagrzyk J, editors. Babiogórski park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Kraków: Babiogórski Park Narodowy, Komitet Ochrony Przyrody PAN Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN; 2004. p. 215–257.
 • 168. Łuszczyński J. Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi. In: Żurek S, editor. Rezerwat torfowiskowy “Białe Ługi”. Bydgoszcz: Homini; 2001. p. 185–204.
 • 169. Łuszczyński J. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Łódź: Polish Botanical Society; 2007. (Monographiae Botanicae; vol 97). https://doi.org/10.5586/mb.2007.001
 • 170. Łuszczyński J. Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego; 2008.
 • 171. Nita J, Bujakiewicz A. Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 2005;54:7–33.
 • 172. Bujakiewicz A, Lisiewska M. Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 1983;34:49–77.
 • 173. Bujakiewicz A. Response of macrofungi to mosaic arrangement of biotic microforms of Ribo nigro-Alnetum in the Olszyny Niezgodzkie reserve. Acta Mycol. 1999;34(2):267– 280. https://doi.org/10.5586/am.1999.016
 • 174. Bujakiewicz A, Chlebicki A, Chmiel MA, Cieśliński S, Czyżewska K, Faliński JB, et al. Check-list of cryptogamous and seminal plant species recorded during the period 1987–1991 on the permanent plot V-100 (project CRYPTO). Phytocoenosis, ArchivumGeobotanicum. 1992;4(3):1–48.
 • 175. Szkodzik J. Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in central Poland. Acta Mycol. 2005;40(1):113–131. https://doi.org/10.5586/am.2005.011
 • 176. Bujakiewicz A, Stefaniak M. Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu “Las lisciasty w Promnie” (Nadleśnictwo Czerniejewo). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 2009;58:137–170.
 • 177. Bujakiewicz A, Springer N. Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu “Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 2009;58:171–204.
 • 178. Wojewoda W. Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. Acta Mycol. 1974;10(2):181–265. https://doi.org/10.5586/am.1974.007
 • 179. Ślusarczyk T. Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego “Owczary”. Przegląd Przyrodniczy. 2009;20(1–2):11–33.
 • 180. Roniker A. Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2012. (Polish Botanical Studies; vol 28).
 • 181. Kujawa A, Gierczyk B, Domian G, Wrzosek M, Stasińska M, Szkodzik J, et al. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis. Acta Mycol. 2015;50(2):1070. https://doi.org/10.5586/am.1070
 • 182. Nita J, Bujakiewicz A. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych w Wielkopolsce. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 2004;53:29–38.
 • 183. Nita J, Bujakiewicz A. Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). In: Jędrzejczak E, editor. Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów 53. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego; 2004 Sep 6–11; Toruń–Bydgoszcz, Poland. Toruń: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 2004. p. 138.
 • 184. Gumińska B. Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (część IV). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne. 1981;617(9):67–81.
 • 185. Gumińska B. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). Monografie Pienińskie. 2000;1:47–53.
 • 186. Gumińska B. Podstawczaki (Basidiomycetes). Wodnichowate (Hygrophoraceae). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki; 1997. [Grzyby (Mycota); vol 26].
 • 187. Wojewoda W, Kozak M, Mleczko P, Karasiński D. Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk; 2016.
 • 188. Nespiak A. Grzyby. In: Szafer W, editor. Tatrzański Park Narodowy. Kraków: Zakład Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk; 1962. p. 317–326.
 • 189. Rudnicka-Jezierska W. Studia nad grzybami psammofilnymi w Puszczy Kampinoskiej. Acta Mycol. 1971;7(1):105–139. https://doi.org/10.5586/am.1971.012
 • 190. Wojewoda W, Heinrich Z, Komorowska H. Macromycetes of oak-lime-hornbeam woods in the Niepołomice Forest near Kraków (S Poland) – monitoring studies. Acta Mycol. 1999;34(2):201–266. https://doi.org/10.5586/am.1999.015
 • 191. Knudsen H, Vesterholt J, editors. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Copenhagen: Nordsvamp; 2008.
 • 192. Stasińska M. Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. In: Lisiewska M, Ławrynowicz M, editors. Monitoring grzybów. Poznań: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 2000. p. 97–107.
 • 193. Domański Z. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce. Warszawa: self-published; 1997.
 • 194. Adamczyk J. Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska. 2013;31:123–138.
 • 195. Adamczyk J. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego “Ostrężnik” na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska. 2013;30:177–193.
 • 196. Kujawa A. Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. Acta Mycol. 2009;44(1):49–75. https://doi.org/10.5586/am.2009.007
 • 197. Sałata B. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozium Mykologicznego. In: Skirgiełło A, Sałata B, editors. Materiały z Ogólnopolskiego Sympozium Mykologicznego. Lublin: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Polskie Towarzystwo Botaniczne; 1974. p. 3–13.
 • 198. Flisińska Z. Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 2. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe; 2004.
 • 199. Friedrich S. Charakterystyka socjologiczno-ekologiczna mikoflory zbiorowisk leśnych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Szczecin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie; 1994. (Akademia Rolnicza w Szczecinie, Rozprawy; vol 161).
 • 200. Lisiewska M, Rybak M. Udział macromycetes w zespołach leśnych parku w Uniejowie. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika. 1990;40:5–28.
 • 201. Wojewoda W, Heinrich Z, Komorowska H. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu “Bór na Czerwonem” w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie). Fragm Florist Geobot Pol. 2004;11:177–189.
 • 202. Komorowska H. Mycenella salicina (Vel.) Singer. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2005. (Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland; vol 3).
 • 203. Komorowska H. The genus Mycenella (Agaricales, Tricholomataceae) in Poland. Pol Bot J. 2005;50(1):83–92.
 • 204. Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy. 2013;24(4):10–41.
 • 205. Jargeat P, Moreau PA, Gryta H, Chaumeton JP, Gardes M. Paxillus rubicundulus (Boletales, Paxillaceae) and two new alder-specific ectomycorrhizal species, Paxillus olivellus and Paxillus adelphus, from Europe and North Africa. Fungal Biol. 2016;120(5):711–728. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2016.02.008
 • 206. Domański S, Orłoś H, Skirgiełło A. Fungi. Polyporaceae II (pileatae), Mucronoporaceae II (pileatae), Ganodermataceae, Bondarzewiaceae, Boletopsidaceae, Fistulinaceae. Warsaw: Foreign Scientific Publications Department of the National Center for Scientific, Technical and Economic Information; 1973.
 • 207. Niemelä T. Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieża: Białowieski Park Narodowy; 2013.
 • 208. Karasiński D. Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom 1. Charakterystyka mykobioty. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 2016. (Acta Botanica Cassubica, Monographiae; vol 7).
 • 209. Ślusarczyk T. Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Przegląd Przyrodniczy. 2012;23(2):11–41.
 • 210. Justo A, Malysheva E, Bulyonkova T, Vellinga EC, Cobian G, Nguyen N, et al. Molecular phylogeny and phylogeography of Holarctic species of Pluteus section Pluteus (Agaricales: Pluteaceae), with description of twelve new species. Phytotaxa. 2014;180(1):1–85. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.180.1.1
 • 211. Piątek M. Notes on Polish polypores. 1. Oligoporus alni, comb. nov. Pol Bot J. 2013;48(1):17–20.
 • 212. Miettinen O, Vlasák J, Rivoire B, Spirin V. Postia caesia complex (Polyporales, Basidiomycota) in temperate Northern Hemisphere. Fungal Syst Evol. 2018;1(1):101–129. https://doi.org/10.3114/fuse.2018.01.05
 • 213. Bujakiewicz A. Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys (Western Carpathians). Pol Bot J. 2011;56(2):267–285.
 • 214. Komorowska H. Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. In: Lisiewska M, Ławrynowicz M, editors. Monitoring grzybów. Poznań: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe; 2000. p. 81–96.
 • 215. Miśkiewicz A. Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec Reserve (W Carpathians). Acta Mycol. 2000;35(2):197–216. https://doi.org/10.5586/am.2000.021
 • 216. Nespiak A. Einige interessante Pilze aus dem Kalkgebiet der Polnischen Tatra. Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde. 1975;53(11):169–173.
 • 217. Kits van Waveren E. The Dutch, French and British species of Psathyrella. Persoonia – Supplement. 1985;2(1):3–300.
 • 218. Arnolds E. Rare and interesting species of Psathyrella. Alassio: Edizioni Candusso; 2003. (Fungi non Delineati; vol 36).
 • 219. Enderle M. Studien in der Gattung Psathyrella III. Beiträge zur Kenntnis Pilze Mitteleuropas. 1994;9:57–78.
 • 220. Melzer A. Untersuchungen zur Variabilität von Psathyrella pseudocorrugis. Z Mykol. 2009;75(2):149–158.
 • 221. Melzer A. Key to Psathyrella and related species. Psathyrellaceae [Internet]. 2018 [cited 2018 Jun 1]. Available from: http://www.vielepilze.de/selten/psat/key/ekey.pdf
 • 222. Lisiewska M, Połczyńska M. Changes in macromycetes of the oak-hornbeam forest in the “Dębina” Reserve (northern Wielkopolska). Acta Mycol. 1998;33(2):191–230. https://doi.org/10.5586/am.1998.018
 • 223. Kujawa A, Gierczyk B, Kozak M, Mleczko P, Ślusarczyk T. Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki. Fragm Florist Geobot Pol. 2017;24(1):119–131.
 • 224. Kaufmann F. Die in Westpreußen gefundende Pilze der Gattungen Lepiota, Amanita, Amanitopsis, Armillaria, Clitocybe und Russuliopsis. Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig. 1914;36:16–65.
 • 225. Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy. 2016;27(3):3–55.
 • 226. Błoński F. Wyniki poszukiwań florystycznych skrytokwiatowych dokonanych w ciągu lata r. 1889 w obrębie 5-ciu powiatów Królestwa Polskiego. Pamiętnik Fizyjograficzny. 1890;10(3):129–190.
 • 227. Ronikier A. Subalpine communities of dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi. Nova Hedwigia. 2009;89(1–2):49–70. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2009/0089-0049
 • 228. Ronikier A, Adamčik S. Russulae in the montane and subalpine belts of the Tatra Mountains (Western Carpathians). Sydowia. 2009;61(1):53–78.
 • 229. Ronikier A, Adamčik S. Critical review of Russula species (Agaricomycetes) known from Tatra National Park (Poland and Slovakia). Pol Bot J. 2009;54(1):41–53.
 • 230. Bidaud A, Carteret X. Note sur deux russules de la région Rhône-Alpes. Bull Mens Soc Linn Lyon. 2005;74(8):91–100. https://doi.org/10.3406/linly.2005.13562
 • 231. Antonín V. Xeromphalina brunneola (Tricholomataceae), a new member of the European mycoflora. Czech Mycol. 2000;52(3):237–242.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-029c1423-2add-451c-88ff-18b7ef69acd6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.