PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 06 | 1 |

Tytuł artykułu

Wielocechowa charakterystyka odmian pszenicy (Triticum L.) i pszenżyta (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) inokulowanych Fusarium culmorum

Warianty tytułu

EN
Multivariate characterisation of wheat (Triticum L.) and triticale (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) cultivars inoculated with Fusarium culmorum

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy przedstawiono wyniki wielozmiennych badań nad oceną zmienności cech ilościowych sześciu odmian pszenicy (Triticum L.) i 12 odmian pszenżyta (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus). Obserwacje dwu niezależnie przeprowadzonych doświadczeń dotyczyły czterech cech: stopnia porażenia korzeni, stopnia porażenia liści, względnej masy korzeni oraz względnej masy liści. Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono za pomocą metod wielowymiarowych. Analiza zmiennych kanonicznych okazała się skutecznym narzędziem do czytelnej oceny zróżnicowania odmian pszenicy i pszenżyta. Najbardziej zróżnicowanymi odmianami pszenicy były ‘Batuta’ i ‘Korweta’ (odległość Mahalanobisa wynosiła 8,682). Najbardziej podobnymi odmianami pszenicy były ‘Bogatka’ i ‘Mewa’ (odległość Mahalanobisa wynosiła 1,693). Wartości odległości Mahalanobisa między odmianami pszenżyta wynosiły od 0,72 (między ‘Kitaro’ i ‘Lamberto’) do 10,034 (między ‘Grenado’ i ‘Presto’).
EN
The paper presents a multivariate approach to the estimation of variability for quantitative traits of six cultivars of wheat (Triticum L.) and 12 cultivars of triticale (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus). Four characteristics were under consideration: the degree of infection of roots, as well as leaves, and relative weight of roots and leaves. The obtained results were computed with statistical multivariate methods application. Canonical variates analysis has proved to be an effective tool for clear assessing of the studied wheat and triticale cultivars differences. The most diverse varieties of wheat were ‘Batuta’ and ‘Korweta’ (Mahalanobis distance was 8.682). The most similar varieties of wheat were ‘Bogatka’ and ‘Mewa’ (Mahalanobis distance was 1.693). Mahalanobis distance values between the triticale varieties ranged from 0.72 (between ‘Kitaro’ and ‘Lamberto’) to 10.034 (between ‘Grenado’ and ‘Presto’).

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

06

Numer

1

Opis fizyczny

http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_14.pdf

Twórcy

 • Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor

Bibliografia

 • ADUGNA W., LABUSCHAGNE M.T., 2003. Cluster and canonical variate analyses in multilocations trials of lineseed. J. Agric. Sci. 140: 297-304.
 • ARSENIUK E., 1983. Genetyczne uwarunkowanie odporności roślin na choroby. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 150: 191-203.
 • BAI G., SHANNER G., 1994. Scab of wheat: prospects for control. Plant Dis. 78: 760-766.
 • BEHNKE M., 1998. Syntezy wyników doświadczeń odmianowych. COBORU, Słupia Wielka.
 • BOCIANOWSKI J., LIERSCH A., BARTKOWIAK-BRODA I., 2009. Badanie zmienności fenotypowej mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego i ich form rodzicielskich za pomocą statystycznych metod wielowymiarowych. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 30: 161-184.
 • BOCIANOWSKI J., RYBIŃSKI W., 2008. Wykorzystanie analizy zmiennych kanonicznych do wielocechowej charakterystyki dwurzędowych i wielorzędowych linii DH jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.). Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. E 63, 3: 53-61.
 • BOCIANOWSKI J., SKOMRA U., 2008. Wykorzystanie analizy zmiennych kanonicznych do wielocechowej charakterystyki odmian chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.). Pam. Puław. 148: 107-118.
 • BOCIANOWSKI J., STOKŁOSA A., 2010. Ocena kiełkowania odmian botanicznych owsa głuchego (Avena fatua L.) w różnych warunkach świetlnych i termicznych za pomocą analizy zmiennych kanonicznych. Nauka Przyr. Technol. 4, 5, #65.
 • CHATFIELD C., COLLINS A.J., 1986. Introduction to multivariate analysis (revised edition). Chapman & Hall, London.
 • CHEŁKOWSKI J., 1995. Prace genetyczno-hodowlane z zakresu odporności zbóż na fuzariozy. Hod. Rośl. Nasienn. 4: 26-27.
 • CHEŁKOWSKI J., 1998. Distribution of Fusarium species and their mycotoxins in cereal grains. W: Mycotoxins in agriculture and food safety. Red. K.K. Sinha, G.D. Bathnagar. Dekker, New York: 45-64.
 • CHEŁKOWSKI J., WIŚNIEWSKA H., ADAMSKI T., GOLIŃSKI P., KACZMAREK Z., KOSTECKI M., PERKOWSKI J., SURMA M., 2000. Effect of Fusarium culmorum head blight on mycotoxin accumulation and yield traits in barley double haploids. J. Phytopathol. 148: 541-545.
 • DAOYU Z., LAWES G.S., 2000. Manova and discriminant analysis of phenotypic data as a guide for parent selection in kiwifruit (Actinidia deliciosa) breeding. Euphytica 114: 151-157.
 • GOLINSKI P., WASKIEWICZ A., WISNIEWSKA H., KIECANA I., MIELNICZUK E., GROMADZKA K., KOSTECKI M., BOCIANOWSKI J., RYMANIAK E., 2010. Reaction of winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars to infection with Fusarium spp.: mycotoxin concentration in grain and chaff. Food Additiv. Contam. 27, 7: 1015-1024.
 • GÓRCZYŃSKI J., MĄDRY W., 1988. A study of genetic divergence of plants by multivariate methods. Genet. Pol. 29: 341-352.
 • GREY W., MATHRE D.E., 1988. Evaluation of spring barley for reaction to Fusarium culmorum seedling blight and root rot. Can. J. Plant Sci. 68: 23-30.
 • HUMPREYS M.O., 1991. A genetic approach to the multivariate differentiation of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) cultivars. Heredity 66: 437-443.
 • JONES R.K., MIROCHA C.J., 1999. Quality parameters in small grains from Minnesota affected by Fusarium head blight. Plant Dis. 83: 506-511.
 • MAHALANOBIS P.C., 1936. On the generalized distance in statistics. Proc. Nat. Inst. Sci. India Part A 12: 49-55.
 • MCMULLEN M.P., ENZ J., LUKACH J., STOVER R., 1997. Environmental conditions associated with Fusarium head blight epidemics of wheat and barley in the Northern Great Plains, North America. Cereal Res. Commun. 25, 2/3: 777-778.
 • PACKA D., 1994. Wpływ toksyn fuzaryjnych na przebieg mitozy u zbóż i bobiku. Hod. Rośl. Nasienn. 1: 3-7.
 • PAYNE R., MURREY D., HARDING S., BAIRD D., SOUTOU D., LANE P., 2003. GenStat for Windows (7th edition) – introduction. VSN Int., Oxford, England.
 • PERKOWSKI J., KIECANA I., CHEŁKOWSKI J., 1995. Susceptibility of barley cultivars and lines to Fusarium infection and mycotoxins accumulation in kernels. J. Phytopathol. 143: 547-551.
 • PERKOWSKI J., KIECANA I., SCHUMACHER U., MÜLLER H.M., CHEŁKOWSKI J., GOLIŃSKI P., 1996. Head blight and biosynthesis of Fusarium toxins in barley kernels field inoculated with Fusarium culmorum. Eur. J. Plant Pathol. 102, 5: 491-496.
 • PERKOWSKI J., STACHOWIAK J., KIECANA I., GOLIŃSKI P., CHEŁKOWSKI J., 1997. Natural occurrence of Fusarium mycotoxins in Polish cereals. Cereal Res. Commun. 25, 2/3: 379-380.
 • PRACZYK M., BOCIANOWSKI J., SILSKA G., 2010. Analiza zmienności wybranych cech ilościowych w kolekcji lnu włóknistego (Linum usitatissimum L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 555: 339-345.
 • PROM L.K., STEFFENSON B.J., SALAS B., FETCH T.G.JR, CASPER H.H., 1997. Barley accessions resistant to Fusarium head blight and the accumulation of deoxynivalenol. Cereal Res. Commun. 25, 2/3: 807-808.
 • RENCHER A.C., 1998. Multivariate statistical inference and applications. Wiley, New York.
 • RYBIŃSKI W., SZOT B., BOCIANOWSKI J., RUSINEK R., 2011. Geometric properties of grasspea seeds and their mechanical loads. Int. Agrophys. 25: 271-280.
 • RYBIŃSKI W., SZOT B., RUSINEK R., BOCIANOWSKI J., 2009. Estimation of geometric and mechanical properties of seed of Polish cultivars and lines representing selected species of pulse crops. Int. Agrophys. 23: 257-267.
 • SALAS B., STEFFENSON B.J., CASPER H.H., PROM L.K., 1997. Fusarium species pathogenic to barley and their associated toxins. Cereal Res. Commun. 25, 3/1: 483-487.
 • SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA K., BOCIANOWSKI J., 2012. Evaluation of variability of morphological traits of selected caraway (Carum carvi L.) genotypes. Ind. Crops Prod. 35: 140-145.
 • SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA K., KRÓL D., BOCIANOWSKI J., 2010. Zawartość olejku eterycznego i jego skład w owocach pochodzących z kolekcji kminku zwyczajnego (Carum carvi L.). Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 31: 147-160.
 • SHAMSUDDIN A.K.M., 1985. Genetic diversity in relation to heterosis and combining ability in spring wheat. Theor. Appl. Genet. 70: 306-308.
 • TOMCZAK M., WIŚNIEWSKA H., STĘPIEŃ Ł., KOSTECKI M., CHEŁKOWSKI J., GOLIŃSKI P., 2002. Deoxynivalenol, nivalenol and moniliformin occurrence in wheat samples with scab symptoms in Poland (1998-2000). Eur. J. Plant Pathol. 108, 7: 625-630.
 • VAYLAY R., VAN SANTEN E., 2002. Application of canonical discriminant analysis for the assessment of genetic variation in tall fescue. Crop Sci. 42: 534-539.
 • WARZECHA T., 2009. Podatność wybranych odmian pszenicy i pszenżyta z hodowli DANKO na fuzaryjną zgorzel siewek powodowaną przez Fusarium culmorum. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 251: 95-105.
 • WARZECHA T., GÓRAL H., 2005. Podatność auto- i alloplazmatycznych linii pszenżyta na zgorzel siewek wywołaną przez Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 236: 109-113.
 • WIŚNIEWSKA H., CHEŁKOWSKI J., PERKOWSKI J., BUŚKO M., BOCIANOWSKI J., 2002. Components of resistance against Fusarium culmorum in spring wheat. J. Appl. Genet. 43 A: 345-354.
 • WIŚNIEWSKA H., KOWALCZYK K., 2005. Resistance of cultivars and breeding lines of spring wheat to Fusarium culmorum and powdery mildew. J. Appl. Genet. 46, 1: 35-40.
 • WOJCIECHOWSKI S., CHEŁKOWSKI J., PONITKA A., ŚLUSARKIEWICZ-JARZINA A., 1997. Evaluation of spring and winter wheat reaction to Fusarium culmorum and Fusarium avenaceum. J. Phytopathol. 145: 99-103.
 • YEATER K.M., BOLLERO G.A., BULLOCK D.G., RAYBURN A.L., RODRIGUEZ-ZAS S., 2004. Assessment of genetic variation in hairy vetch using canonical discriminant analysis. Crop Sci. 44: 185-189.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0285c774-e818-428e-b5e4-4e6ebc3d31e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.